Sterk salgsøkning i årets lammesesong

(25.11.21) Norsk lam velges av et økende antall nordmenn. Nortura kan etter årets lammesesong konstatere en salgsøkning på hele 15 %. Årets lam holder dessuten høy og god kvalitet. Salgsøkningen kommer på toppen av fjorårets økning på 10 prosent fra 2019.

Lam på fjellbeite. Foto: Kari Torunn Sandviken Rusten

Veksten kommer som følge av flere årsaker og knyttes både til langsiktig økt satsing på lamme-råvaren, men også en sterk vekst i proffmarkedet.

– Det er utrolig fint å se at så mange nordmenn velger seg lam i sesong. Vi ser nå resultater etter en langvarig satsning for å øke interessen for lam og det er gledelig å se at nydelig norsk råvare er populært, sier Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura.

Lars Gunnar Johnsen, som er konserndirektør for rødt kjøtt i Nortura understreker betydningen av råvaresatsingen:

– Vi har over tid lansert flere ulike produktserier for lam, med ønske om at norsk lam skal være tilgjengelig kjøtt til både hverdag og fest hele året. Lam er nydelig kjøtt og vi ønsker at den skal være en tilgjengelig råvare for alle, sier Johnsen.

Større etterspørsel på restaurantmarkedet

Årets sesong preges av flere endringer, sammenlignet med fjorårets sesong. Reiseaktiviteten øker og grensehandelen gjenopptas. Hotell- og restaurantmarkedet har virkelig fått fart gjennom høsten, noe som gjør at etterspørselen på dette markedet har økt betydelig fra 2020.

– Vi er svært fornøyde med at lam fra norske bønder velges både hos forbrukere og kjøkkensjefer. Norsk lam holder veldig høy kvalitet. I tillegg beiter de i fjell og skog over hele landet. Det er en historie og identitet norske kokker er bevisst på, sier Petter Brinchmann, konserndirektør for Nortura Proff og industri, som forsyner blant annet restaurant- og hotellmarkedet med kjøtt.

Nortura etablerte også råvareserien Høgfjellslam fra Nord-Gudbrandsdal denne sesongen som et utvalgt produkt til restaurantmarkedet. Områdene i Nord-Gudbrandsdalen er kjent for nasjonalparkene Rondane, Reinheimen, Jotunheimen, Snøhetta og Breheimen. Det er her Høgfjellslamma har beitet hele sommeren gjennom.

Høgfjellslam fra Nord-Gudbrandsdal er en beskyttet tittel og det er høye krav for å kunne bruke betegnelsen på produkt.

Årets lam har holdt en høy kvalitet

– I år er det rekordhøy andel Stjernelam, hele 92 % har kvalifisert seg. Nortura er også fornøyd med tilførselskurven. Vi har en god markedsdekning, samtidig som det har vært liten innfrysing, forteller Finn Avdem, som er fagsjef for småfe i Nortura.

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)