Storsteigen Videregående skole landvinnere på årets Husdyrtreff saueproduksjon

(12.06.20) Det var mange gode besvarelser på årets saueoppgave. Her skulle elevene vurdere fordeler og ulemper med fire ulike saueraser som årets Husdyrtreff-sauebonde fra sørvest-landet hadde på gården sin.

Elevene skulle også vurdere sterke og svake sider ved drifta til denne bonden på grunnlag av Sauekontroll-utskrifter og en del opplysninger som bonden gav om drifta si. Til slutt skulle elevene svare på spørsmål om både dyrevelferd og samvirke. Årets husdyrtreffvinnere på sau kommer fra Storsteigen Videregående skole i Alvdal. Ole Jørgen Ryhaug, Minde Storsnes og Halvard Sletten Borlaug hadde gode svar på alle delene av saueoppgaven. De viste god innsikt i ulike saueraser, de ga også gode råd for å bedre økonomien på gården og hvordan dyrevelferden kan forbedres. Samvirke hadde også elevene god greie på, og her hadde de intervjuet en samvirkebonde for å få vite mer om hvordan Nortura fungerer.

Lærer Gunn Engen beskriver årets vinnergruppe på sau som en munter gjeng.  Alle er 18 år og fullfører nå agronomutdanning ved Storsteigen.

Ole Jørgen Ryhaug er fra gård i Grimsbu i Folldal med melkeku og sau. Han håper å mer utdanning innen maskiner etter agronomen.

Minde Storsnes er fra gård med sau i Engerneset i Trysil. Hun tenker å utdanne seg videre for å få studiekompetanse til vinteren.

Halvard Sletten Borlaug er fra gard med melkeku på Tynset, men har hatt både kopplam og villagris. Han vil starte å jobbe så snart agronomutdanningen er ferdig.

Husdyrtreff
Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for Husdyrtreff, som er en tevling laget for landbruksskoler i hele landet. Husdyrtreff ble første gang arrangert i 1981/82.

Gjennom Husdyrtreff får Landbruksskolene tilbud om oppgaver, fagstoff og fagforedrag fra Husdyrtreff-organisasjonene.  De beste oppgavesvarene blir sendt inn til evaluering og vinnerkåring. 15 skoler og i om lag 200 elever var påmeldt på årets husdyrtreff-tevling. På grunn av koronasituasjonen, var det noen skoler som måtte trekke seg da de ikke rakk å få ferdig oppgavene. Det var derfor 11 skoler som leverte inn oppgaver til konkurransen.

19 av besvarelsene var på melkeproduksjon, 10 på storfekjøttproduksjon, 10 på saueproduksjon, 4 på fjørfeproduksjon og 9 på svineproduksjon. Av årets innleveringer var 45 oppgaver fra ordinære elever og 7 oppgaver fra voksenagronomelever.

Som arrangør av Husdyrtreff synes vi det er både viktig og artig å få være med å bidra til kompetansebygging. Det gjør vi også ved at landets husdyrlærere annethvert år blir invitert til et dagseminar hvor vi presenterer fagnytt innen de ulike husdyrproduksjonene.

Vi gratulerer de flinke vinnerne av årets Husdyrtreff!

Vinnere
Vinnere fra venstre, Ole Jørgen Ryhaug, Minde Storsnes og Halvard Sletten Borlaug.

Pressekontakt Husdyrtreff saueproduksjon: