Avlsdyr melk, kviger og kyr for salg i Nord-Norge

(27.05.24) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte avlsdyr melk, livkalv, kviger og kyr for salg i Nord-Norge.

Innmeldte kyr og kviger Nord-Norge:

Ref. nr Kommune Indnr Født Far Far til kalv Kalvings-
dato
BRSV/
BCoV
Bjerkaomr:              
               
16725 Gildeskål 250289400884 26/4-22 12143 12292 16/8-24 Rød
               
20194 Sørfold 249898300500 1/11-22 12132 12348 3/1-25 Grønn
    249898300503 15/1-23 12172 12348 9/1-25 Grønn
Målselv- og Karasjokomr:  

 

         
20723 Tjeldsund

250167400690

20/2-22 40042 40068 20/5-24 Grønn
               
               
               

Innmeldte ungkviger Nord-Norge:

Ref nr.

Kom

Opplysninger

Far BRSV/BCoV
Målselv- og Karasjokomr:        
16731 Storslett 3 krysnigs kvigekalver født aug-okt 2023. 1 stk 50/50 NRF/Sim, 1 stk 50/50 NRF/Char og 1 stk NRF/Angus

70219

73149

74068

Rød
         
Bjerkaomr:        
17646 Bardal 50/50 Char/NRF kvigekalv, født mars 2023. 70131 Grønn
         
16320 Velfjord

2 ungkviger,  Jersey, født 6/4 og 8/4-2023

2 kvigekalver, Jersey, født 14/10 og 21/10-2023

27183

27182

27184

27178

Grønn
         
         

Innmeldt avlsokse melkerase:

Ref.nr Kommune Individnr BRSV/BCOV
17390 Sør-Varanger Jercey avlsokse nr: 25025230/3215, født 14/10-20 Rød

For info om livdyr ta kontakt med Nortura medlemssenter - tlf. 95 51 84 00.

Kontaktpersoner: Arild Tronhus, Kristine Fosli og Birger Theodorsen.