Avlsdyr melk, kviger og kyr for salg i Nord-Norge

(13.02.24) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte avlsdyr melk, livkalv, kviger og kyr for salg i Nord-Norge.

Innmeldte kyr og kviger Nord-Norge:

Ref. nr Kommune Indnr Født Far Far til kalv Kalvings-
dato
BRSV/
BCoV
Bjerkaomr:              
17794 Alstahaug 9 nrf kviger 20/6-16/8-2022   Gårdsokse 28/6-4/7-2024 Rød
    250508500655 7/7-22   Semin 12/10-2024 Rød
               
17646 Bardal 250387500969 24/4-22 12154 12241 3/4-24 Grønn
               
16725 Gildeskål 250289400884 26/4-22 12143 12292 16/8-24 Rød
Målselv- og Karasjokomr:  

 

         
1              
               
               
               
               
               
               
               

Innmeldte ungkviger Nord-Norge:

Ref nr.

Kom

Opplysninger

Far BRSV/BCoV
Målselv- og Karasjokomr:        
17311 Ballangen 11 stk kvigekalver født 30/7-25/9-2023. GS-testet   Grønn
         
         
Bjerkaomr:        
17646 Bardal 50/50 Char/NRF kvigekalv, født mars 2023. 70131 Grønn
         

Innmeldt avlsokse melkerase:

Ref.nr Kommune Individnr BRSV/BCOV
17390 Sør-Varanger Jercey avlsokse nr: 25025230/3215, født 14/10-20 Rød

For info om livdyr ta kontakt med Nortura medlemssenter - tlf. 95 51 84 00.

Kontaktpersoner: Arild Tronhus, Kristine Fosli og Birger Theodorsen.