Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal

10.09.21- Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal.

Innmeldte kviger pr. område:

Tilførselsområde Malvik (nord for Moldefjorden)

Bedekningsklare:

Kommmune

Ref Ind.nr Født Far Ins Oksenr

AV

cm-kg Kalver
Aukra-ungkviger 51061 0878 19.04.20 GO          
Aukra-ungkvige 51061 0883 02.05.20 11994          
Aukra-ungkvige 51061 0889 02.08.20 11999          
Aukra-ungkvige 51061 0890 16.08.20 12006          


For bestilling eller salg av livdyr - Bruk Min Side eller

Kontaktperson: Synnøve Gravdal, telefon 95 51 84 00 - livdyr Malvik

Tilførselsområde Førde (sør for Moldefjorden) 

Kommune Ref Ind.nr Født Far Ins Oksenr

AV

cm Kalver
                   

For bestilling eller salg av livdyr - Bruk MIN SIDE eller:

Kontaktperson: Bjarte Hundvebakke, telefon 95 51 84 00 - livdyr Førde