Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal

14.11.19) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal.

Innmeldte kviger pr. område:

Tilførselsområde Malvik (nord for Moldefjorden)
 

Kommmune

Ref Ind.nr Født Far Ins Oksenr

AV

 

cm-kg Kalver
Eide-Rød 51737 1448 21.10.17 11782 11.03.19 11942 5 205 16.12.19
Fræna-Rød 52095 1016 08.02.17 10795 18.03.19 11955 2 200 23.12.19
Aukra -Rød 68736 0928 28.01.18 11827 24.03.19 11953 5 610 29.12.19
Nesset-Rød-ku 53030 0567 04.12.16 11078 28.03.19 11989 15 530 02.01.19
Aure-Grønn 50852 0776 12.03.18 11821 03.04.19 11954 9   08.01.20
Aure-Grønn 50852 0784 20.04.18 11812 08.04.19 11971 11   13.01.20
Aukra-Rød 68736 0927 14.01.18 11825 09.04.19 11917 10   14.01.20
Aure-Grønn 50852 0777 13.03.18 11954 10.04.19 11954 4   15.01.20
Aukra-Rød-ku 68736 0903 26.01.17 11060 10.04.19 11931 1 570 15.01.20
Averøy-Grønn 57684 1087 26.11.17 11812 11.04.19 11949 9 198 16.01.20
Aukra-Rød 68736 0930 22.02.18 11819 12.04.19 11917 11 590 17.01.20
Aure-Grønn 50852 0782 13.04.19 11812 23.04.19 11812 9   28.01.20
Eide-STN 55462 0447 06.08.17 40039 17.04.19 40053     22.01.20
Averøy-Rød 64545 0874 28.11.17 11789 15.04.19 11954 7 M 20.01.20

Averøy-Rød

64545 0043 27.11.17 11809 18.04.19 11946 17 M 23.01.20
Averøy-Rød 64545 0045 12.12.17 11782 18.04.19 11949 6 M 23.01.20
Averøy-Rød 64545 0878 01.01.18 11826 24.04.19 11954 13 M 29.01.20
Averøy-Rød 64545 0044 30.11.17 11803 29.04.19 11966 9 M 03.02.20


Kontaktperson: Synnøve Gravdal, telefon 95 51 84 00 - livdyr Malvik


Tilførselsområde Førde (sør for Moldefjorden) 

Kommune Ref Ind.nr Født Far Ins Oksenr
AV
cm Kalver
                   


For bestilling eller salg av  livdyr --Bruk MIN SIDE eller:
Kontaktperson: Bjarte Hundvebakke, telefon 95 51 84 00 - livdyr Førde