Søk:

Verktøylinje

Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal

(25.05.18) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal.

Innmeldte kviger pr. område:

Tilførselsområde Malvik (nord for Moldefjorden)
 

Kommmune

Ref Ind.nr Født Far Ins Oksenr Avls-
mor
cm Kalver
Averøy 53789 672 07.09.17 11780         påsett-9 p
Sunndal 52268 908 22.09.17 11655         påsett-7p
Sunndal 52268 911 11.10.17 11655         påsett-10
sunndal 52268 917 04.12.17 11685         påsett-2

 

Har behov for drektige kviger og eventuelt kyr i produksjon snarest.

Kontaktperson: Synnøve Gravdal, telefon 48 12 04 00 - livdyr Malvik


Tilførselsområde Førde (sør for Moldefjorden) 

Kommune Ref Ind.nr Født Far Ins Oksenr Avls-
mor
cm Kalver
                   


Kontaktperson: Bjarte Hundvebakke, telefon 48 12 04 00 - livdyr Førde