Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal

(25.01.22) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal.

Innmeldte kviger pr. område:

Tilførselsområde Malvik (nord for Moldefjorden)

Bedekningsklare:

Kommmune

Ref Ind.nr Født Far Ins Oksenr

AV

cm-kg Kalver
Tingvoll 55863 0437   11991   12117 15   10.03.22
Tingvoll 55412 0764 26.01.20 11975 02.09.21 12147 25   09.06.22
                   
Aukra-ungkviger 51061 0878 19.04.20 GO          
Aukra-ungkvige 51061 0883 02.05.20 11994          
Aukra-ungkvige 51061 0889 02.08.20 11999          
Aukra-ungkvige 51061 0890 16.08.20 12006          
Sunndal-Ungkvige 63257 1644 22.09.20 12027     11    
Sunndal-Ungkvige 63257 1647 27.09.20 12024     19    

Sunndal-Ungkvige

63257 1656 27.11.20 12034     24    
Hustadvika 52181 1178-1168-1166 ungkviger-livkalv   Til påsett        

For bestilling eller salg av livdyr - Bruk Min Side eller

Kontaktperson: Synnøve Gravdal, telefon 95 51 84 00 - livdyr Malvik

Stort overskudd av fôringskalv-Finnes det ledige binger-så bestill!

Tilførselsområde Førde (sør for Moldefjorden) 

Se område Område Vest/Agro, for bestilling eller salg av livdyr bruk MIN SIDE eller:

Kontaktperson: Bjarte Hundvebakke, telefon 95 51 84 00 - livdyr Førde