Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal

(17.04.19) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal.

Innmeldte kviger pr. område:

Tilførselsområde Malvik (nord for Moldefjorden)
 

Kommmune

Ref Ind.nr Født Far Ins Oksenr

AP

 

cm-kg Kalver
Fræna 51256 2286 10.04.17 11078 08.08.18 11921 9 200 cm 15.05.19
Fræna 63051 768 01.11.16 11147       M Ku
fræna 63051 776 21.12.16 10795       M Ku
Sunndal 63812 910 02.11.17 11471 ungkvige   21 448 kg  
Sunndal 63812 916 28.12.17 11801 ungkvige   14 403kg  
Sunndal 63812 918 12.01.18 11782 ungkvige   11 426 kg  

God Påske!

Kontaktperson: Synnøve Gravdal, telefon 48 12 04 00 - livdyr Malvik


Tilførselsområde Førde (sør for Moldefjorden) 

Kommune Ref Ind.nr Født Far Ins Oksenr Avls-
mor
cm Kalver
                   

For bestilling eller salg av  livdyr --Bruk MIN SIDE eller:
Kontaktperson: Bjarte Hundvebakke, telefon 48 12 04 00 - livdyr Førde