Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal

17.08.18) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal.

Innmeldte kviger pr. område:

Tilførselsområde Malvik (nord for Moldefjorden)
 

Kommmune

Ref Ind.nr Født Far Ins Oksenr Avls-
mor
cm Kalver
Aure 57432 0780 20.06.16 11078 21.11.17 11845 0   28.08.18
Aukra 61137 1259 01.08.16 11147 15.12.17 11872 -10 190 21.09.18
Aukra 61137 1257 11.07.16 11048 27.02.18 11881 -3 189 24.09.18
Averøy 56790 0655 21.09.26 11712 23.12.17 11858 -3   29.09.18
Aure 55848 483 08.09.16 11662 24.12.17 11845 -3   30.09.18
Aukra 61137 1251 18.04.16 11669 07.01.18 11872 2 192 14.10.18
Averøy 56790 0656 15.10.18 10914 16.01.18 11822 -2   23.10.18
Sunndal 52268 895 19.10.16 10801 17.01.18 11878 5   24.10.18
Sunndal 52268 896 04.11.16 11712 15.02.18 11878 -1   22.11.18
Averøy 56790 0652 12.06.16 10914 16.02.18 11878 -5   23.11.18
                   
Gjemnes 54967 908 23.01.18 11825 livkalv   13   påsett
Gjemnes 54967 924 06.05.18 11827 livkalv   -2   påsett

 

 

Kontaktperson: Synnøve Gravdal, telefon 48 12 04 00 - livdyr Malvik


Tilførselsområde Førde (sør for Moldefjorden) 

Kommune Ref Ind.nr Født Far Ins Oksenr Avls-
mor
cm Kalver
                   


Kontaktperson: Bjarte Hundvebakke, telefon 48 12 04 00 - livdyr Førde