Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal

14.12.18) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal.

Innmeldte kviger pr. område:

Tilførselsområde Malvik (nord for Moldefjorden)
 

Kommmune

Ref Ind.nr Født Far Ins Oksenr Avls-
mor
cm Kalver
Gjemnes 60015 0864 31.12.15 11648 15.04.18 11858 -3 198 20.01.19
Fræna 64337 0800 12.01.17 11646 17.04.18 11873 -14 M 22.01.19
Fræna 51489 0769 23.11.16 11147 20.04.18 11855 11   25.01.19
Fræna 64337 0794 19.12.16 11060 22.04.18 11873 -16 M 27.01.19
Aura 56863 0461 16.03.17 11078 18.05.18 11919 3   22.02.19
Eide 66276 574 10.10.16 GO alle gått m okse GO -9 194 ca jan/feb
Eide 66276 576 24.10.16 11191 fra GO -4 193 "
Eide 66276 578 19.01.17 11639 9.4. GO -4 186 "

Ungkviger og livkalv NRF med gode avlsverdier-Godt utvalg!

Kontaktperson: Synnøve Gravdal, telefon 48 12 04 00 - livdyr Malvik


Tilførselsområde Førde (sør for Moldefjorden) 

Kommune Ref Ind.nr Født Far Ins Oksenr Avls-
mor
cm Kalver
                   


Kontaktperson: Bjarte Hundvebakke, telefon 48 12 04 00 - livdyr Førde