Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal

(25.06.20 Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal.

Innmeldte kviger pr. område:

Tilførselsområde Malvik (nord for Moldefjorden)
 

Kommmune

Ref Ind.nr Født Far Ins Oksenr

AV

cm-kg Kalver
Hustadvika /Eide 55462

0468

STN kvigekalv

Økologisk

28.1.20

40053

 

         


Stort underskudd av drektige kviger og ku NRF/melkeraser. På grunn av Tine`s forhøying av forhåndstall melk leveranse 2020.Finnes det dyr så meld på for salg!

God sommer!

 

Kontaktperson: Synnøve Gravdal, telefon 95 51 84 00 - livdyr Malvik

Tilførselsområde Førde (sør for Moldefjorden) 

Kommune Ref Ind.nr Født Far Ins Oksenr

AV

cm Kalver
                   


For bestilling eller salg av livdyr - Bruk MIN SIDE eller:
Kontaktperson: Bjarte Hundvebakke, telefon 95 51 84 00 - livdyr Førde