Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal

25.08.23) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal.

Innmeldte kviger pr. område:

Tilførselsområde Malvik (nord for Moldefjorden)

Det er stort behov for drektige kviger og ku i produksjon.

Livkalv og ungkviger er det innmeldinger på, men mye er nå sluppet på beite. Legg inn bestilling på Min Side eller ta kontakt hvis du trenger noe til påsett.

Bedekningsklare:

Kommmune

Ref Ind.nr Født Far Ins Okse-nr

AV

cm-kg Kalver
Ungkviger-LIVKALV                  
Sunndal  50073 1786 10.10.22 12161     23   GS
  50073 1789 17.10.22 12175     18   GS
  520073 1790 19.10.22 12177     25   GS
  520073 1793 24.10.22 12169     25   GS
Averøy 55030 0496 23.12.22 12193     20    
  55030 0497 23.12.22 12172     14    
  55030 0499 01.01.23 12159     23    
  55030 0502 05.01.23 12193     18    

Kontaktperson: Synnøve Gravdal, telefon 95 51 84 00 - livdyr Malvik

Tilførselsområde Førde (sør for Moldefjorden) 

Se område Område Vest/Agro, for bestilling eller salg av livdyr bruk bestillingsskjema eller:

Kontaktperson: Bjarte Hundvebakke, telefon 95 51 84 00 - livdyr Førde