Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal

03.02.23) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal.

Innmeldte kviger pr. område:

Tilførselsområde Malvik (nord for Moldefjorden)

Bedekningsklare:

Kommmune

Ref Ind.nr Født Far Ins Okse-nr

AV

cm-kg Kalver
Hustadvika 53796 1332 02.19.20 12003 10.06.22 12103 7   17.03.22
Aure 56512 0481-Jersey 10.05.21 27157 21.06.22 27178 5 Grønn 28.03.23
Hustadvika 53796 1338 04.12.20 11992 18.07.22 12212 -1   24.04.23
Hustadvika 53796 1368 18.05.21 12028 21.09.22 12204 15   28.06.23
Hustadvika 53796 1349 15.01.21 12036 26.09.22 12226 8   03.07.23
Hustadvika 53796 1369 22.05.21 12056 28.09.22 12218 0   05.07.23
Hustadvika 53796 1366 05.05.21 12047 13.10.22 12222 5   20.07.23
Ungkviger-LIVKALV                  
Gjemnes 52667 0542 20.10.21 12114     12    
Gjemnes 52667 0543 23.10.21 12093     -2    
Gjemnes 52667 0544 28.10.21 12093     19    

Gjemnes

52667 0551 10.02.22 12088     19    
Gjemnes 52667 0552 19.02.22 12106     20    
Aukra 51061 0915 30.09.21 12078     12    
Aukra 51061 0917 19.11.21 12097     17    
Aukra 51061 0918 12.01.22 12073     21    
Aukra 51061 0919 26.01.22 12138     13    
Aukra 51061 0920 29.01.22 12114     23    
Aukra  51061 0922 18.03.22 12133     7    
Gjemnes 52024 0159 26.04.22 12133     5    
Gjemnes 52024 0160 13.06.22 12146     15    
Averøy 55030 0470 13.11.21 12095     14    
Averøy 55030 0475 10.12.21 12072     21    
Averøy 55030 0476 20.12.21 12106     14    
Gjemnes 69864 0020 04.02.22 12095     5    
Gjemnes 69864 0021 06.04.22 12117     20    
Gjemnes 69864 0022 21.07.22 12108     19    
Aure 56512 0478 23.03.21 27128 Jersey   8    
Gjemnes 52087 0564 13.01.22 12106     17    
Gjemnes 52087 0567 23.01.22 12115     18    
Gjemnes 52087 0571 13.03.22 12108     24    
Hustadvika  55462 0488 03.04.22 12126 Debio   4    
Hustadvika 55462 0489 09.04.22 12126 Debio   9    
Gjemnes 54967 0210 05.01.22 12095     3    
Gjemnes 54967 0212 14.01.22 12093     17    
Hustadvika 51572

7 stk

ung-kviger

 16.9.21 tom 4.03.22 Alle semin til påsett   gode avls-verdier    
Hustadvika 51572 9 stk livkalv 14.6 11.11.22 Alle semin til påsett   gode avls-verdier    

Kontaktperson: Synnøve Gravdal, telefon 95 51 84 00 - livdyr Malvik

Tilførselsområde Førde (sør for Moldefjorden) 

Se område Område Vest/Agro, for bestilling eller salg av livdyr bruk bestillingsskjema eller:

Kontaktperson: Bjarte Hundvebakke, telefon 95 51 84 00 - livdyr Førde