Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal

(17.10.18) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal.

Innmeldte kviger pr. område:

Tilførselsområde Malvik (nord for Moldefjorden)
 

Kommmune

Ref Ind.nr Født Far Ins Oksenr Avls-
mor
cm Kalver
Eide 51737 889 11.10.16 11060 09.03.18 11855 1 190 14.12.18
Sunndal 63812 874 11.11.16 11742 19.03.18 11864 -2   24.12.18
Sunndal 63812 875 14.11.16 11724 19.03.18 11833 -4   24.12.18
Aure 55848 491 24.11.16 11060 22.03.18 11881 3 180 27.12.18
Nesset 51016 0360 18.01.17 11703 22.03.18 11863 3 M 27.12.18
Aure 55848 495 12.12.16 11670 24.03.18 11891 -3 185 29.12.18
Nesset 51016 0361 31.01.17 11670 25.03.18 11893 6 M 30.12.18
Aure 55848 493 02.12.16 11053 05.04.18 11873 2 180 10.01.19
Aure 52679 0095 01.02.18 11566 05.05.18 76040(Tir) -4 S 09.02.19
Aure 52679 0094 30.01.16 11644 14.05.18 11644 -3 M 18.02.19
Sunndal 63812 873 08.11.16 11746 16.05.18 11853 10   20.02.19
Aure 52679 0097 23.03.16 11631 26.05.18 11921 -10 M 02.03.19
Sunndal 63812 891 19.03.17 10795 30.05.18 11898 1   06.03.19
Sunndal 63812 885 04.02.17 11721 07.06.18 11885 6   14.03.19

Ungkviger og livkalv NRF med gode avlsverdier-Godt utvalg!

Kontaktperson: Synnøve Gravdal, telefon 48 12 04 00 - livdyr Malvik


Tilførselsområde Førde (sør for Moldefjorden) 

Kommune Ref Ind.nr Født Far Ins Oksenr Avls-
mor
cm Kalver
                   


Kontaktperson: Bjarte Hundvebakke, telefon 48 12 04 00 - livdyr Førde