Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal

19.02.2024) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal.

Innmeldte kviger pr. område:

Tilførselsområde Malvik (nord for Moldefjorden)

 

 

Bedekningsklare:

Kommmune

Ref Ind.nr Født Far Ins Okse-nr

AV

cm-kg Kalver
KVIGER                  
Hustadvika 51329 945 09.03.22 12126   GO 18 500 05.04.24
Hustadvika 51329 952 29.03.22 12126   GO 9 500 05.04.24
                   
Ungkviger-LIVKALV                  
                   

Kontaktperson: Synnøve Gravdal, telefon 95 51 84 00 - livdyr Malvik

Legg inn bestilling på Min Side -Kjøp, eller har du noe å selge så legg inn Salg.

Tilførselsområde Førde (sør for Moldefjorden) 

Se område Område Vest/Agro, for bestilling eller salg av livdyr bruk bestillingsskjema eller:

Kontaktperson: Bjarte Hundvebakke, telefon 95 51 84 00 - livdyr Førde