Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal

(21.04.21) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal.

Innmeldte kviger pr. område:

Tilførselsområde Malvik (nord for Moldefjorden)

Bedekningsklare:

Kommmune

Ref Ind.nr Født Far Ins Oksenr

AV

cm-kg Kalver
Aure 51383 0314 29.10.19 11939 25.11.20 74086-angus 6   01.09.21
                   
                   
                   
                   

Har ungkviger 50% Jersey og 50% NRF f. 2020

For bestilling eller salg av livdyr - Bruk Min Side eller

Kontaktperson: Synnøve Gravdal, telefon 95 51 84 00 - livdyr Malvik

Tilførselsområde Førde (sør for Moldefjorden) 

Kommune Ref Ind.nr Født Far Ins Oksenr

AV

cm Kalver
                   


For bestilling eller salg av livdyr - Bruk MIN SIDE eller:

Kontaktperson: Bjarte Hundvebakke, telefon 95 51 84 00 - livdyr Førde

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes