Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal

03.04.20) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal.

Innmeldte kviger pr. område:

Tilførselsområde Malvik (nord for Moldefjorden)
 

Kommmune

Ref Ind.nr Født Far Ins Oksenr

AV

cm-kg Kalver
                   

Hei.

Stort underskudd av drektige kviger og ku NRF/melkeraser.Finnes det dyr så meld på for salg!

Ønsker dere alle ei GOD PÅSKEHELG!


Kontaktperson: Synnøve Gravdal, telefon 95 51 84 00 - livdyr Malvik


Tilførselsområde Førde (sør for Moldefjorden) 

Kommune Ref Ind.nr Født Far Ins Oksenr

AV

cm Kalver
                   


For bestilling eller salg av livdyr - Bruk MIN SIDE eller:
Kontaktperson: Bjarte Hundvebakke, telefon 95 51 84 00 - livdyr Førde