Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal

(13.06.19) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal.

Innmeldte kviger pr. område:

Tilførselsområde Malvik (nord for Moldefjorden)
 

Kommmune

Ref Ind.nr Født Far Ins Oksenr

AV

 

cm-kg Kalver
Averøy-Rød 58319 542 14.01.17 11752 05.10.18 11923 9 210 12.07.19
Averøy-Rød 58319 551 01.08.17 11312 10.10.18 11904 0 200 17.07.19
Fræna- Grønn 55743 851 04.08.17 11797 10.10.18 11919 10 M 17.07.19
Fræna-Grønn 55743 846 10.05.17 11312 20.10.18 11925 9 M 27.07.19
Eide-Rød 51771 944 20.05.17 11760 24.10.18 11918 14   31.07.19
Averøy-Rød 58319 550 30.07.17 11308 30.10.18 11919 18 195 06.08.19
Averøy -Rød 58319 549 20.07.17 11033 07.11.18 11892 21 195 14.08.19
Averøy-Rød 58319 555 21.09.17 11809 09.11.18 11914 15 195 16.08.19
Averøy-Rød 58319 554 27.08.17 11789 10.11.18 11892 18 194 17.08.19
Tingvoll-Grønn 56982 1328 22.08.17 11809 10.11.18 11892 11   17.08.19

Averøy-Rød

De 4 fra denne besetning ønskes solgt til beiteslipp 1.6-alle kalver i august

58319 553 08.08.17 11308 10.11.18 11885 18 193 17.08.19
Tingvoll-Grønn 56982 1315 24.06.17 11033 12.11.18 11892 19   19.08.19
Fræna-Grønn 55473 838 02.04.17 11785 09.11.18 11895 7 M 16.08.19
Tingvoll-Grønn 56982 1317 02.07.17 11690 23.11.18 11898 21   30.08.19

 

Kontaktperson: Synnøve Gravdal, telefon 95 51 84 00 - livdyr Malvik


Tilførselsområde Førde (sør for Moldefjorden) 

Kommune Ref Ind.nr Født Far Ins Oksenr
AV
cm Kalver
                   


For bestilling eller salg av  livdyr --Bruk MIN SIDE eller:
Kontaktperson: Bjarte Hundvebakke, telefon 95 51 84 00 - livdyr Førde