Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal

07.06.23) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal.

Innmeldte kviger pr. område:

Tilførselsområde Malvik (nord for Moldefjorden)

Bedekningsklare:

Kommmune

Ref Ind.nr Født Far Ins Okse-nr

AV

cm-kg Kalver
Ungkviger-LIVKALV                  

Gjemnes

52667 0551 10.02.22 12088     19    
Gjemnes 52667 0552 19.02.22 12106     20    
Gjemnes 52024 0159 26.04.22 12133     5    
Gjemnes 52024 0160 13.06.22 12146     15    
Gjemnes 69864 0020 04.02.22 12095     5    
Gjemnes 69864 0021 06.04.22 12117     20    
Gjemnes 69864 0022 21.07.22 12108     19    

Kontaktperson: Synnøve Gravdal, telefon 95 51 84 00 - livdyr Malvik

Tilførselsområde Førde (sør for Moldefjorden) 

Se område Område Vest/Agro, for bestilling eller salg av livdyr bruk bestillingsskjema eller:

Kontaktperson: Bjarte Hundvebakke, telefon 95 51 84 00 - livdyr Førde