Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal

30.09.22) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal.

 

Innmeldte kviger pr. område:

Tilførselsområde Malvik (nord for Moldefjorden)

Bedekningsklare:

Kommmune

Ref Ind.nr Født Far Ins Oksenr

AV

cm-kg Kalver
Tingvoll 56982 1566 26.09.20 12035 25.01.22 12136 15   01.11.22
Hustadvika 51859 0556 04.08.20 usikker 01.02.20 12177 -14   08.11.22
Averøy 60997 1154 23.11.20 12024 05.02.22 12159 8   12.11.22
Averøya 60997 1150 25.10.20 12017 07.02.22 12166 10   14.11.22
Averøy 60997 1155 09.12.20 12022 12.02.22 12181 23   19.11.22
Hustadvika 51336 1166 03.10.20 12022 12.02.22 12126 20   19.11.22
Hustadvika 51859 0558 08.08.20 usikker 17.02.22 12164 -2   24.11.22
Hustadvika 51859 0919 14.08.20 11994 17.02.22 12189 -5   24.11.22
Tingvoll 55630 0860 13.11.20 11992 19.02.22 12126 8   26.11.22
Tingvoll 55630 0859 13.11.20 12017 21.02.22 12181 11   28.11.22
Gjemnes 52087 0551 24.11.20 12044 21.02.22 12147 22   28.11.22
Tingvoll 55630 0856 29.10.20 11997 22.02.22 12132 20   29.11.22
Tingvoll 56982 1570 30.09.20 12015 22.02.22 12189 19   29.11.22
Tingvoll 56982 1586 28.12.20 12036 22.02.22 12177 8   29.11.22
Hustadvika 51572 0843 16.12.20 11978 01.03.22 12189 13   06.12.22
Hustadvika 56545 2460 30.09.20 12027 03.03.22 12174 17   08.12.22
Gjemnes 64809 0906 15.10.20 12046 03.03.22 12134 20   08.12.22
Tingvoll 56982 1584 13.12.20 12024 05.03.22 12195 16   10.12.22
Aukra 61137 1554 17.10.20 11991 09.03.22 12195 8   14.12.22
Gjemnes 64809 0913 15.12.20 12034 09.03.22 12194 22   14.12.22
Gjemnes 64809 0909 05.11.20 11992 10.03.22 12193 2   15.12.22
Gjemnes  64809 0898 10.01.20 11935 22.03.22 12159 10   27.12.22
Hustadvika 51572 0845 22.12.20 11978 29.03.22 12187 17   03.01.23
Molde  51016 0431 19.10.20 11997 30.03.22 12189 17   04.01.23
Averøy 60997 1151 31.10.20 11991 08.04.22 12193 34   13.01.23
Gjemnes 52087 0552 11.01.21 11992 16.04.22 12181 14   21.01.23
Molde 51016 0441 11.03.21 11988 18.04.22 27167 16   23.01.23
Hustadvika 51336 1174 17.01.21 12047 23.04.22 12131 3   28.01.23
Gjemnes 52087 12044 18.01.21 12044 05.05.22 12204 12   09.02.23
Molde 51016 0429 11.09.20 11992 23.05.22 27167 15   27.02.23
Aure 56512 0481-Jersey 10.05.21 27157 21.06.22 27178 5 Grønn 28.03.23
Aure 56769 STN- besetning selges etter 1.10.22 Kyr/kviger /ungdyr          
Ungkviger-LIVKALV                  
Gjemnes 52667 0542 20.10.21 12114     12    
Gjemnes 52667 0543 23.10.21 12093     -2    
Gjemnes 52667 0544 28.10.21 12093     19    

Gjemnes

52667 0551 10.02.22 12088     19    
Gjemnes 52667 0552 19.02.22 12106     20    
Aukra 51061 0915 30.09.21 12078     12    
Aukra 51061 0917 19.11.21 12097     17    
Aukra 51061 0918 12.01.22 12073     21    
Aukra 51061 0919 26.01.22 12138     13    
Aukra 51061 0920 29.01.22 12114     23    
Aukra  51061 0922 18.03.22 12133     7    
Gjemnes 52024 0159 26.04.22 12133     5    
Gjemnes 52024 0160 13.06.22 12146     15    
Averøy 55030 0470 13.11.21 12095     14    
Averøy 55030 0475 10.12.21 12072     21    
Averøy 55030 0476 20.12.21 12106     14    
Gjemnes 69864 0020 04.02.22 12095     5    
Gjemnes 69864 0021 06.04.22 12117     20    
Gjemnes 69864 0022 21.07.22 12108     19    
Aure 56512 0478 23.03.21 27128 Jersey   8    
Aure 56512 0485 10.09.21 12053 NRF   15    
Aure 56512 0487 09.01.22 27165 Jersey   3    
Aure 56512 0488 22.01.22 27168 Jersey   10    
Gjemnes 52087 0564 13.01.22 12106     17    
Gjemnes 52087 0567 23.01.22 12115     18    
Gjemnes 52087 0571 13,03.22 12108     24    

Kontaktperson: Synnøve Gravdal, telefon 95 51 84 00 - livdyr Malvik

Tilførselsområde Førde (sør for Moldefjorden) 

Se område Område Vest/Agro, for bestilling eller salg av livdyr bruk bestillingsskjema eller:

Kontaktperson: Bjarte Hundvebakke, telefon 95 51 84 00 - livdyr Førde