Kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal

07.01.21 Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Møre og Romsdal.

Innmeldte kviger pr. område:

Tilførselsområde Malvik (nord for Moldefjorden)
 
 
 

Kommmune

Ref Ind.nr Født Far Ins Oksenr

AV

cm-kg Kalver

For bestilling eller salg av livdyr -Bruk Min Side eller

Kontaktperson: Synnøve Gravdal, telefon 95 51 84 00 - livdyr Malvik

 

Tilførselsområde Førde (sør for Moldefjorden) 

Kommune Ref Ind.nr Født Far Ins Oksenr

AV

cm Kalver
                   


For bestilling eller salg av livdyr - Bruk MIN SIDE eller:
Kontaktperson: Bjarte Hundvebakke, telefon 95 51 84 00 - livdyr Førde

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes