Kviger og kyr for salg i Nord-Norge

Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Nord-Norge.

Innmeldte kyr og kviger Nord-Norge:

Vi har stort behov for drektige kviger og kyr fra friske besetninger lengst i nord! Ta kontakt med medlemssenteret hvis du har gode kviger/kyr å selge.

Ref Kommune Indnr Født Far Far til kalv Kalvings-
dato
BRSV/
BCoV
Dato innmeldt
16731 Nordreisa 1307 28/8-17 11809 11906 28/8-19 Grønn 20.11.18
24586 Balsfjod 659 2/10-17 11655 11918 sept2019 Rød 29/1-19

 

Innmeldte ungkviger Nord-Norge:

Kommune

Ref.

Opplysninger

Far BRSV/BCoV Dato innmeldt
Melbu 16243 5 bedekningsklare kviger født des/jan 17/18   Rød 05.10.18
Nordreisa 16731 2 kviger 11 og 14 mnd   Grønn

20.11.18

Hamarøy 25825 2 STN ungkviger, født april 2018   Grønn

03.10.18

Balsfjord 24510 3 ungkviger, 2 født feb2018, 1 sept2018,   Rød 29/1-19
Balsfjord 24586 2 ungkviger, født okt2017/feb2018   Rød 29/1-19

 

For info om livdyr i Karasjok og Målselv, ta kontakt med Nortura medlemssenter - tlf 48120400.

Kontaktperson Bjerka: Arild Tronhus