Kviger og kyr for salg i Nord-Norge

(03.04.20) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Nord-Norge.

Innmeldte kyr og kviger Nord-Norge:

Vi har stort behov for drektige kviger og kyr fra grønne besetninger lengst i Troms og Finnmark! Ta kontakt med medlemssenteret hvis du har gode kviger/kyr å selge.

Ref Kommune Indnr Født Far Far til kalv Kalvings-
dato
BRSV/
BCoV
Bjerkaomr:              
16108 Hemnesberget 938 14.05.18 11863 11993 22.04.20 RR
16809 Bindalseidet 540 15.05.18 11862 12006 08.05.20 RR
Målselv- og Karasjokomr:              

 

Innmeldte ungkviger Nord-Norge:

Kommune

Ref.

Opplysninger

Far BRSV/BCoV Dato innmeldt
ETS 15898 6-8 kukalver 6-14 mnd, ta kontakt med livdyr for nærmere info semin Grønn

15.01.20

Tjeldsund 20723 4 ungkviger, født, 22/5-18, 25/5-18, 7/8-18 og 8/1-19 semin Rød 01.10.19
Dyrøy 15845 4 kukalver, født 24/7-22/11 semin Grønn

30.01.20

Sømna 25790 4 ungkviger nrf født 25/9-18, 13/10-18, 23/10-18, 23/10-18 semin Grønn 31.10.19

 

For info om livdyr ta kontakt med Nortura medlemssenter - tlf. 95 51 84 00.

Kontaktpersoner: Arild Tronhus, Kristine Fosli og Birger Theodorsen.