Kviger og kyr for salg i Nord-Norge

(16.10.19) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Nord-Norge.

Innmeldte kyr og kviger Nord-Norge:

Vi har stort behov for drektige kviger og kyr fra friske besetninger lengst i nord! Ta kontakt med medlemssenteret hvis du har gode kviger/kyr å selge.

Ref Kommune Indnr Født Far Far til kalv Kalvings-
dato
BRSV/
BCoV
Dato innmeldt
Bjerkaomr:                
16645 Fauske 615 19.09.15 11554 ku i prod (29.07.19) Grønn  
  Hattfjelldal 866 16.11.17 11803 11952 06.12.19 Grønn  
  Hattfjelldal 871 14.12.17 11833 11976 22.12.19 Grønn  
  Hattfjelldal 861 13.10.17 11803 11961 10.12.19 Grønn  
  Hattfjelldal 867 17.11.17 11803 11944 31.01.20 Grønn  
  Vega 1120 10.04.18 11797 ikke ins   Grønn  
  Vega 1144 29.08.18 11822 ikke ins   Grønn  
16937 Sømna 906 22.10.17 11798 11938 11.12.19 Rød  
  Sømna 910 25.11.17 11308 11938 16.12.19 Rød  
19259 Ørnes 819 31.08.17 11813 74801 16.12.19 Grønn  
  Ørnes 826 26.09.17 11812 74801 23.12.19 Grønn  
  Ørnes 794 29.09.17 11712 74801 21.01.20 Grønn  
17898 Mosjøen 456 28.08.17 ? 11917 26.12.20 Rød  
  Mosjøen 458 29.09.17 11789 11975 02.01.20 Rød  
  Mosjøen 460 09.10.17 11759 11953 11.01.20 Rød  
  Mosjøen 457 29.09.17 11785 11968 20.01.20 Rød  
16359 Konsvikosen 461 04.01.18 11760 11896 14.01.20 Grønn  
19991 Fauske 863 12.01.18 11824 11938 19.01.20 Rød  
  Fauske 859 03.12.17 11782 11938 29.12.19 Rød  
  Fauske 864 26.01.18 11773 11953 30.01.20 Rød  
  Fauske 858 21.11.17 11789 11938 24.10.20 Rød  
  Fauske 865 11.02.18 11798 11938 05.02.20 Rød  
15762 Vevelstad 872 02.01.18 11308 11918 22.01.20 Grønn  
  Vevelstad 875 27.01.18 11812 11561 12.02.20 Grønn  
16937 Sømna 911 27.11.17 11782 11938 01.02.20 Rød  
17898 Mosjøen 388 09.10.17 11782 11953 01.02.20 Rød  
16941 Velfjord 689 23.02.2018 11798 12002 25.03.2020 Rød  
Målselv- og Karasjokomr:                
16731 Nordreisa 1338 05.01.18 11798 11949 03.02.20 Grønn 24.08.19
    1345 16.02.18 11330 11944 02.02.20 Grønn  
    1347       20.02.19 Grønn  
15394 Alta 6 kviger/kyr         Rød  

 

Innmeldte ungkviger Nord-Norge:

Kommune

Ref.

Opplysninger

Far BRSV/BCoV Dato innmeldt
ETS 15898 6-8 kukalver 6-14 mnd, ta kontakt med livdyr for nærmere info semin Grønn

15.08.19

Målselv 16935 3 livkalver, født okt 18, des 18 og feb 18 semin Rød

15.09.19

Tjeldsund 20723 4 ungkviger, født, 22/5-18, 25/5-18, 7/8-18 og 8/1-19 semin Rød 01.10.19
Sømna 25790 4 ungkviger nrf født 25/9-18, 13/10-18, 23/10-18, 23/10-18 semin Grønn 31.10.19

 

For info om livdyr i Karasjok og Målselv, ta kontakt med Nortura medlemssenter - tlf. 95 51 84 00.

Kontaktperson Bjerka: Arild Tronhus