Kviger og kyr for salg i Nord-Norge

(17.12.21) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte livkalv, kviger og kyr for salg i Nord-Norge.

Innmeldte kyr og kviger Nord-Norge:

Vi har stort behov for drektige kviger og kyr fra grønne besetninger lengst i Troms og Finnmark! Ta kontakt med medlemssenteret hvis du har gode kviger/kyr å selge.

Ref Kommune Indnr Født Far Far til kalv Kalvings-
dato
BRSV/
BCoV
Bjerkaomr:              
15010 1816 1321 01.12.19 24024 12114 22.12.21 rød
15454 1837 1340 GS 26.11.19 11953 12131 01.02.22 grønn
15454 1837

1346 GS

14.01.20 11966 12119 08.02.22 grønn
Målselv- og Karasjokomr:              
24961 5425, Storfjord 1801, 75% STN 01.08.18       Rød

 

Innmeldte ungkviger Nord-Norge:

Kommune

Ref.

Opplysninger

Far BRSV/BCoV Dato innmeldt
5425, Storfjord 24961 87% STN, født 11/10-20   Rød

02.06.2021

5422, Balsfjord 15860 4 ungkviger NRF   Grønn 20.10.2021
  25842 5 livkalv og ungkviger NRF, født 15/7-20 - 12/11-20   Grønn

21.07.2021

5421, Senja   3 livkalv og ungkviger NRF, født 20/1-20-8/3-21   Rød

28.09.2021

5428, Nordreisa   2 livkalv/ungkviger NRF, født 1/9-20 - 22/12-20   Grønn 11.10.2021

 

Innmeldt avlsokse melkerase:

Kommune

Ref. Opplysninger BRSV/BCOV Dato
         


For info om livdyr ta kontakt med Nortura medlemssenter - tlf. 95 51 84 00.

Kontaktpersoner: Arild Tronhus, Kristine Fosli og Birger Theodorsen.