Kviger og kyr for salg i Nord-Norge

(20.08.18) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Nord-Norge.

Innmeldte kyr og kviger Nord-Norge:

Vi har stort behov for drektige kviger og kyr fra friske besetninger lengst i nord! Ta kontakt med medlemssenteret hvis du har gode kviger/kyr å selge.

Ref Kommune Indnr Født Far Far til kalv Kalvings-
dato
Avls-
verdi mor
BRSV/
BCoV
20766 Evenes 0728 31.07.16 11690 11863 14.11.18 -2 Rød
20766 Evenes 0730 28.08.16 11685 11856 16.11.18 -9 Rød
20766 Evenes 0733 03.09.16 11078 11862 27.11.18 3 Rød
20766 Evenes 0735 29.09.16 10801 11855 08.12.18 -4 Rød
22360 Harstad 0518 21.07.17 11312 11892 13.04.19 4

GRØNN+DEBIO+

Helsestorfe

22360 Harstad 0513 14.05.17 11229 11923 13.04.19 8

GRØNN+DEBIO+

Helsestorfe

 

Innmeldte ungkviger Nord-Norge:

Kommune

Ref.

Opplysninger

BRSV/BCoV Dato
Målselv 26335 2 NRF kviger. Født juli/aug 2017 Grønn 11.09.18
Tranøy 24010 7 NRF kviger, født juli-mars 2017/2018. 2 er inseminert aug 2018. Grønn 12.09.18

 

For info om livdyr i Karasjok og Målselv, ta kontakt med Nortura medlemssenter - tlf 48120400.

Kontaktperson Bjerka: Arild Tronhus