Søk:

Verktøylinje

Kviger og kyr for salg i Nord-Norge

(24.05.18) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Nord-Norge.

Innmeldte kyr og kviger Nord-Norge:

Ref Kommune Indnr Født Far Far til kalv Kalvings-
dato
Avls-
verdi mor
BRSV/
BCoV
17992 Trofors 598 11.11.2015 Gårdsokse Gårds-
okse
mai/juni   Rød
17992 Trofors 604 15.10.2015 Gårdsokse Gårds-
okse
mai/juni 2 Rød
16516 Bindal 330 27.08.2016 11048 11851 03.08.2018 -17 Rød
16499 Harangsfj 465 20.10.2016 11033 11826 24.08.2018 4 Rød
16499 Harangsfj 464 11.10.2016 11048 11873 04.09.2018 -1 Rød
20723 Tjeldsund 588 22.06.2016 11683 11855 07.09.2018 -7 Rød
16499 Harangsfj 458 25.08.2016 11696 11848 08.09.2018 0 Rød
16516 Bindal 951 07.10.2016 11696 11848 14.09.2018 -12 Rød
16516 Bindal 329 11.07.2016 11701 11858 17.09.2018 0 Rød
23900 Dyrøy 517 20.06.2016 11686 11819 18.09.18 10 Grønn
16516 Bindal 331 11658 11858 11858 20.09.2018 11 Rød
16516 Bindal 1532 11033 11033 11865 19.10.2018 6 Rød

 

Innmeldte ungkviger Nord-Norge:

Kommune

Ref.

Opplysninger

BRSV/BCoV

 

Kontaktperson Karasjok og Målselv:  Sarah Aronsen

Kontaktperson Bjerka: Arild Tronhus