Kviger og kyr for salg i Nord-Norge

Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Nord-Norge.

Innmeldte kyr og kviger Nord-Norge:

Vi har stort behov for drektige kviger og kyr fra friske besetninger lengst i nord! Ta kontakt med medlemssenteret hvis du har gode kviger/kyr å selge.

Ref Kommune Indnr Født Far Far til kalv Kalvings-
dato
BRSV/
BCoV
Dato innmeldt
26335 Målselv 741 20.12.17 11685 ikke drekt.   Grønn 15.03.19
    746 12.03.18 11821 ikke drekt.      
    751 22.06.18 11825 ikke drekt.      
15440 Vega 1095 26.09.17 11782 11948 06.09.19 Grønn 07.06
15762 Vevelstad 865 05.04.17 11760 11918 05.10.19 Rød 06.05
15762 Vevelstad 868 28.07.17 11759 11916 10.10.19 Rød 06.05
15762 Vevelstad 869 07.08.17 11308 11948 10.10.19 Rød 06.05
26178 Salangen 727 18.10.17 11798 11945 04.11.19 Grønn

13.06.19

    730 29.10.19 11782 11945 02.11.19    
16645 Fauske 655 23.11.17 11685 11898 14.11.19 Grønn  

 

Innmeldte ungkviger Nord-Norge:

Kommune

Ref.

Opplysninger

Far BRSV/BCoV Dato innmeldt
Balsfjord 24510 3 ungkviger, 2 født feb2018, 1 sept2018,   Rød 29/1-19
Balsfjord 24586 2 ungkviger, født okt2017/feb2018   Rød 29/1-19
Bardu 23443 7 ungkviger, født 15/2-18-29/8-18 semin Rød 01.12.18
Balsfjord 15462 4 ungkviger, født maii/juli 2018, GS testet semin Rød 27.02.19
Kvæfjord 22967 6 ungkviger, født 12/8-5/5 semin Grønn 01.04.19

 

For info om livdyr i Karasjok og Målselv, ta kontakt med Nortura medlemssenter - tlf. 95 51 84 00.

Kontaktperson Bjerka: Arild Tronhus