Kviger og kyr for salg i Nord-Norge

(22.10.20) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Nord-Norge.

Innmeldte kyr og kviger Nord-Norge:

Vi har stort behov for drektige kviger og kyr fra grønne besetninger lengst i Troms og Finnmark! Ta kontakt med medlemssenteret hvis du har gode kviger/kyr å selge.

Ref Kommune Indnr Født Far Far til kalv Kalvings-
dato
BRSV/
BCoV
Bjerkaomr:              
16373 1836 523 29.08.2018 11872 0543 05.02.21 grønn
16373 1836 538 16.02.2019 11891 0538 09.02.2021 grønn
Målselv- og Karasjokomr:              
24806 5424 474 18.04.19 11869 12056 24.04.21 grønn
  5424 476 04.06.19 11869 12057 14.07.21 grønn
20701 5412 484 05.01.19 11876 12002 28.01.21 grønn
  5412 654 20.12.18 11885 11992 04.12.20 grønn
  5412 482 24.11.18 11855 12044 11.03.21 grønn
26505. 1848 823 08.07.17 11308 12058 14.12.20 grønn
15682 5416 767 20.03.19 11904 12041

29.03.21

grønn
25379 5428 635 16.10.18 11881 11992 10.01.21 grønn
  5428 661 06.06.19 11898 12065 13.04.21 grønn
  5428 664 24.06.19 11891  

 

grønn
25853 1875 960, JERCEY 26.10.18 27116 27155 02.02.21 rød
  1875 962, JERCEY 03.11.18 27116 27115 05.03.21 rød
16019 1871 1037 17.09.18 11858 i produksjon kalvet 30/9 grønn

 

Innmeldte ungkviger Nord-Norge:

Kommune

Ref.

Opplysninger

Far BRSV/BCoV Dato innmeldt
Balsfjord 25795 5 livkalv, født, 26/11,4/12,25/12-19, 21/3,3/4-20 semin Grønn 03.06.20
Balsfjord

24586

9 livkalv noen krysset inn Holstein, født 8/9-19 - 2/3-20 Semin Grønn

06.04.20

Balsfjord 24221 6 livkalv, 4-6 mnd semin Rød

15.05.20

Tjeldsund 20701 9 livkalv, født 31/8-19 til 26/12-19 semin Grønn 13.10.20
Storslett 25379 5 livkalv, født 20/9-19 til 11/12-19 semin Grønn 13.10.20
Sømna 25790 4 ungkviger nrf født 25/9-18, 13/10-18, 23/10-18, 23/10-18 semin Grønn 31.10.19

 

Innmeldt avlsokse melkerase:

Kommune

Ref. Opplysninger BRSV/BCOV Dato
Hamarøy 25825 STN okse, 3 år, 19110387/0148 Grønn 01.07.20

For info om livdyr ta kontakt med Nortura medlemssenter - tlf. 95 51 84 00.

Kontaktpersoner: Arild Tronhus, Kristine Fosli og Birger Theodorsen.

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes