Kviger og kyr for salg i Nord-Norge

(20.08.18) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Nord-Norge.

Innmeldte kyr og kviger Nord-Norge:

Vi har stort behov for drektige kviger og kyr fra friske besetninger lengst i nord! Ta kontakt med medlemssenteret hvis du har gode kviger/kyr å selge.

Ref Kommune Indnr Født Far Far til kalv Kalvings-
dato
Avls-
verdi mor
BRSV/
BCoV
17992 Trofors 598 11.11.2015 Gårdsokse Gårds-
okse
mai/juni   Rød
17992 Trofors 604 15.10.2015 Gårdsokse Gårds-
okse
mai/juni 2 Rød
20947 Narvik 390 09.08.2016 11048 11845 28.09.18 1 GRØNN
20947 Narvik 388 10.02.2016 11060 11856 04.10.18 -3 GRØNN
16516 Bindal 1532 11033 11033 11865 19.10.18 6 Rød
20766 Evenes 0728 31.07.16 11690 11863 14.11.18 -2 Rød
20766 Evenes 0730 28.08.16 11685 11856 16.11.18 -9 Rød
20766 Evenes 0733 03.09.16 11078 11862 27.11.18 3 Rød
20766 Evenes 0735 29.09.16 10801 11855 08.12.18 -4 Rød
22360 Harstad 0506 14.01.17 11229 11866 25.12.18 6

GRØNN+DEBIO+

Helsestorfe

20947 Narvik 400 28.12.2016 11039 11865 28.12.18 3 GRØNN
22360 Harstad 0505 04.01.17 11742 11845 28.12.18 -1

GRØNN+DEBIO+

Helsestorfe

20947 Narvik 396 01.11.16 11697 11891 31.01.19 8 GRØNN
20947 Narvik 399 21.12.16 11209 11885 03.02.19 0 GRØNN
20947 Narvik 398 10.11.16 11688 11858 07.02.19 13 GRØNN
22360 Harstad 0518 21.07.17 11312 11892 13.04.19 4

GRØNN+DEBIO+

Helsestorfe

22360 Harstad 0513 14.05.17 11229 11923 13.04.19 8

GRØNN+DEBIO+

Helsestorfe

22360 Harstad 0508 16.01.17 11735 27130 02.03.19  

GRØNN+DEBIO+

Helsestorfe

                 

 

Innmeldte ungkviger Nord-Norge:

Kommune

Ref.

Opplysninger

BRSV/BCoV

 

For info om livdyr i Karasjok og Målselv, ta kontakt med Nortura medlemssenter - tlf 48120400.

Kontaktperson Bjerka: Arild Tronhus