Kviger og kyr for salg i Nord-Norge

(02.09.21) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte livkalv, kviger og kyr for salg i Nord-Norge.

Innmeldte kyr og kviger Nord-Norge:

Vi har stort behov for drektige kviger og kyr fra grønne besetninger lengst i Troms og Finnmark! Ta kontakt med medlemssenteret hvis du har gode kviger/kyr å selge.

Ref Kommune Indnr Født Far Far til kalv Kalvings-
dato
BRSV/
BCoV
Bjerkaomr:              
26034 1813 99 19.11.19 11931 12113 25.11.20 rød
20194 1845 448 19.12.19 11896 12095 14.01.22 grønn
20194 1845 449, reservert 21.01.20 11975 12108 09.01.22 grønn
20194 1845 451, reservert 20.02.20 11971 12115 07.02.22 grønn
20194 1845 452, reservert 27.03.20 11968 12131 22.02.22 grønn
20194 1845 454, reservert 07.04.20 12006 12133 22.02.22 grønn
Målselv- og Karasjokomr:              
24961 5425, Storfjord 1801, 75% STN 01.08.18       Rød

 

Innmeldte ungkviger Nord-Norge:

Kommune

Ref.

Opplysninger

Far BRSV/BCoV Dato innmeldt
5425, Storfjord 24961 87% STN, født 11/10-20   Rød

02.06.2021

26595 5418, Målselv nr 666, NRF, født 4/5-20 11952 Grønn 30.08.2021

 

Innmeldt avlsokse melkerase:

Kommune

Ref. Opplysninger BRSV/BCOV Dato
         


For info om livdyr ta kontakt med Nortura medlemssenter - tlf. 95 51 84 00.

Kontaktpersoner: Arild Tronhus, Kristine Fosli og Birger Theodorsen.