Kviger og kyr for salg i Nord-Norge

(08.06.20) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Nord-Norge.

Innmeldte kyr og kviger Nord-Norge:

Vi har stort behov for drektige kviger og kyr fra grønne besetninger lengst i Troms og Finnmark! Ta kontakt med medlemssenteret hvis du har gode kviger/kyr å selge.

Ref Kommune Indnr Født Far Far til kalv Kalvings-
dato
BRSV/
BCoV
Bjerkaomr:              
16373 1836 520 27.08.2018 11856 0543 03.02.21 grønn
16373 1836 523 29.08.2018 11872 0543 05.02.21 grønn
16373 1836 538 16.02.2019 11891 0538 09.02.2021 grønn
16373 1836 526 04.06.2018 11822 0543 12.02.21 grønn
Målselv- og Karasjokomr:              

 

Innmeldte ungkviger Nord-Norge:

Kommune

Ref.

Opplysninger

Far BRSV/BCoV Dato innmeldt
ETS 15898 6-8 kukalver 6-14 mnd, ta kontakt med livdyr for nærmere info semin Grønn

15.01.20

Balsfjord 25795 5 livkalv, født, 26/11,4/12,25/12-19, 21/3,3/4-20 semin Grønn 03.06.20
Balsfjord

24586

10 livkalv noen krysset inn Holstein, født 8/9-19 - 2/3-20 Semin Grønn

06.04.20

Balsfjord 24221 6 livkalv, 2-4 mnd semin Rød

15.05.20

Sømna 25790 4 ungkviger nrf født 25/9-18, 13/10-18, 23/10-18, 23/10-18 semin Grønn 31.10.19

 

For info om livdyr ta kontakt med Nortura medlemssenter - tlf. 95 51 84 00.

Kontaktpersoner: Arild Tronhus, Kristine Fosli og Birger Theodorsen.