Kviger og kyr for salg i Nord-Norge

(31.03.22) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte livkalv, kviger og kyr for salg i Nord-Norge.

Innmeldte kyr og kviger Nord-Norge:

Vi har stort behov for drektige kviger og kyr fra grønne besetninger lengst i Troms og Finnmark! Ta kontakt med medlemssenteret hvis du har gode kviger/kyr å selge.

Ref Kommune Indnr Født Far Far til kalv Kalvings-
dato
BRSV/
BCoV
Bjerkaomr:              
20194 1845457 457 2/7-20 11996 12147 3/8-22 Grønn
    462 3/9-20 11991 12181 24/8-22 Grønn
Målselv- og Karasjokomr:  

 

         
16736 5416 596, 50/50 stn/nrf 30/9-20 40058 ikke drektig  ikke drektig  Grønn
16133 5441 607 20/10-19 11949 12174 30/8-22 Grønn
    608 28/10-19 11946 12123 29/7-22 Grønn

 

Innmeldte ungkviger Nord-Norge:

Kommune

Ref.

Opplysninger

Far BRSV/BCoV Dato innmeldt
         

 

           
         

 

           
           

 

Innmeldt avlsokse melkerase:

Kommune

Ref. Opplysninger BRSV/BCOV Dato
         


For info om livdyr ta kontakt med Nortura medlemssenter - tlf. 95 51 84 00.

Kontaktpersoner: Arild Tronhus, Kristine Fosli og Birger Theodorsen.