Kviger og kyr for salg i Nord-Norge

(20.08.18) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Nord-Norge.

Innmeldte kyr og kviger Nord-Norge:

Vi har stort behov for drektige kviger og kyr fra friske besetninger lengst i nord! Ta kontakt med medlemssenteret hvis du har gode kviger/kyr å selge.

Ref Kommune Indnr Født Far Far til kalv Kalvings-
dato
Avls-
verdi mor
BRSV/
BCoV
Dato
24510 Balsfjord 335,453,458,461       des/jan   Rød 20.11.18
21525 Melbu kommer           Rød 20.11.18
24454 Balsfjord 1085      

16/2-19

  Rød

20.11.18

 

Innmeldte ungkviger Nord-Norge:

Kommune

Ref.

Opplysninger

BRSV/BCoV Dato
Målselv 26335 2 NRF kviger. Født juli/aug 2017 Grønn 11.09.18
Tranøy 24010 7 NRF kviger, født juli-mars 2017/2018. 2 er inseminert aug 2018. Grønn 12.09.18
Melbu 16243 5 bedekningsklare kviger født des/jan 17/18 Rød 05.10.18
Nordreisa 16731 1 kvige, kalving 2/3, GS prøver tatt Grønn

30.11.18

Nordreisa 16731 3 kviger 9/12/15 mnd Grønn

20.11.18

Hamarøy 25825 2 STN ungkviger, født april 2018 Grønn

03.10.18

 

For info om livdyr i Karasjok og Målselv, ta kontakt med Nortura medlemssenter - tlf 48120400.

Kontaktperson Bjerka: Arild Tronhus