Kviger og kyr for salg i Trøndelag

(11.12.18) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Midt-Norge, område Trøndelag.

Innmeldte kviger pr. område Trøndelag: Ring Livdyr 48 12 04 00

Trøndelag Indnr. Født Far Ins. Kalvings-
dato

Avlsv.
mor

Cm BRSV/
BCoV
Indre Fosen 363 28.05.2016 11682 11878 17.01.2019 7   Grønn
Trondheim 976 19.01.2017 11039 11855 17.01.2019 5 185 Rød
Levanger 906 03.01.2017 11078 11876 17.01.2019 12 192 Rød
Rennebu 696 25.01.2017 11039 11855 18.01.2019 7 195 Rød
Indre Fosen 1418 13.01.2017 11206 11875 19.01.2019 - 3   Grønn
Malvik 1100 19.04.2017 11229 11893 20.01.2019 8 175 Rød
Levanger 856 16.12.2016 11663 11864 20.01.2019 - 6   Rød
Verdal 885 09.06.2016 11690 11856 21.01.2019 - 3   Rød
Malvik 043 16.01.2017 30160 11858 25.01.2019 - 4 186 Grønn
Oppdal 537 13.09.2016 11691 11855 26.01.2019 - 6   Rød
Steinkjer 1022 21.01.2017 11636 11891 27.01.2019 - 5 190 Rød
Levanger 1034 22.01.2017 11033 11876 29.01.2019 0   Rød
Malvik 030 26.10.2016 30128 11855 30.01.2019 3 186 Grønn
Rindal 769 26.01.2017 11572 11892 30.01.2019 3   Grønn
Rennebu 1285 23.11.2016 11605 11876 30.01.2019 6   Rød
Rindal 897 08.02.2017 11741 11873 30.01.2019 - 1 185 Grønn
Rennebu 695 17.01.2017 11634 11863 31.01.2019 - 6 184 Rød
Steinkjer 1034 17.02.2017 11194 11855 01.02.2019 - 5 197 Rød
Rennebu 1284 19.11.2016   11858 04.02.2019 7   Rød
Rindal 770 30.01.2017 11229 11892 04.02.2019 8   Grønn
Levanger 1032 19.01.2017 11229 11881 04.02.2019 11   Rød
Meldal 856 23.01.2017 11708 11863 06.02.2019 9   Rød
Verdal 958 21.11.2016 11033 11892 07.02.2019 1   Rød
Meldal 851 10.12.2016 11078 11863 08.02.2019 3   Rød
Rennebu 828 08.10.2016 11717 11858 12.02.2019 10 196 Rød
Meldal 858 08.02.2017 11078 11855 15.02.2019 - 1   Rød
Meldal 862 23.02.2017 11229 11809 17.02.2019 9   Rød
Indre Fosen 1420 13.01.2017 11033 11858 19.02.2019 - 5   Grønn
Meldal 854 12.01.2017 11060 11863 20.02.2019 1   Rød
Midtre Gauldal 1246 07.01.2017 11752 11863 20.02.2019 - 3 185 Rød
Midtre Gauldal 1252 11.02.2017 11572 11891 22.02.2019 6 185 Rød
Steinkjer 1046 01.03.2017 11194 11872 22.02.2019 - 10 188 Rød
Verdal 955 27.10.2016 11732 11855 27.02.2019 11   Rød

 

Innmeldte kyr pr. område Trøndelag:3 besetninger slutter m/melk,kviger og kyr for salg !

Trøndelag Indnr. Født Avlsverdi Drektig Kalvingsdato Melk Cm BRSV/BCoV
Steinkjer 1179 07.11.2016 6 JA 24.08.2019 23 185 Rød

 

Kontaktperson Steinkjer og sørover: Arne Roger Berg

Kontaktperson nord for Steinkjer: Arild Tronhus