Søk:

Verktøylinje

Kviger og kyr for salg i Trøndelag

(25.05.18) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Midt-Norge, område Trøndelag.

Innmeldte kviger pr. område Trøndelag: Ring Livdyr 48 12 04 00

Trøndelag Indnr. Født Far Ins. Kalvings-
dato

Avlsv.
mor

Cm BRSV/
BCoV
Rissa 1643 01.11.2015 11580 11839 08.07.2018 - 3   Rød
Rissa 1630 27.08.2015 11039 11816 13.07.2018 2   Rød
Rindal 1166 25.06.2016 11147 11851 18.07.2018 7 192 Rød
Åfjord 1275 24.07.2016 11039 11821 21.07.2018 15 190 Rød
Agdenes 433 01.05.2016 11033 11825 26.07.2018 0   Rød
Rindal 1165 25.05.2016 11640 11856 27.07.2018 1 192 Rød
Inderøy 1136 14.03.2016 11078 11845 27.07.2018 26 201 Rød
Åfjord 747 31.01.2016 11625 11822 30.07.2018 8 195 Rød
Åfjord 778 25.07.2016 11039 11853 30.07.2018 7 191 Rød
Levanger 500 07.09.2016 11658 11833 01.08.2018 6   Rød
Levanger 676 02.09.2016 11684 11759 03.08.2018 - 3   Rød
Rissa 1637 03.10.2015 11569 11833 03.08.2018 - 14   Rød
Rissa 1672 10.03.2016 11039 11858 03.08.2018 - 8   Rød
Åfjord 772 16.06.2016 11048 11862 07.08.2018 6 189 Rød
Midtre Gauldal 1071 31.07.2016 10801 11845 13.08.2018 22   Grønn
Midtre Gauldal 1081 18.08.2016 11191 11845 19.08.2018 21   Grønn
Trondheim 391 07.06.2016 11643 11826 20.08.2018 0 198 Rød
Verdal 588 22.09.2016 11078 11682 22.08.2018 10   Grønn
Verdal 571 19.07.2016 11690 11822 22.08.2018 - 11   Grønn
Levanger 672 28.08.2016 11694 11878 24.08.2018 - 4   Rød
Levanger 836 03.07.2016 11672   27.08.2018 3   Rød
Skaun 770 19.06.2016 28008 30214 29.08.2018 11 187 Rød
Levanger 593 09.10.2016 11697 11053 30.08.2018 - 5   Rød
Åfjord 759 18.03.2016 11546 11822 30.08.2018 - 3 190 Rød

 

Innmeldte kyr pr. område Trøndelag:

Trøndelag Indnr. Født Avlsverdi Drektig Kalvingsdato Melk Cm BRSV/BCoV
Steinkjer 006 29.11.2015 14 Nei 30.12.2017 27 190 Grønn
Levanger 3314 09.11.2015 8 Nei 05.04.2018 28 190 Rød
Levanger 2897 09.09.2015 6 Ja 30.10.2018 30 190 Rød

 

Kontaktperson Steinkjer og sørover: Arne Roger Berg

Kontaktperson nord for Steinkjer: Arild Tronhus