Kviger og kyr for salg i Trøndelag

06.06.2024 Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Midt-Norge, område Trøndelag.

Innmeldte kviger pr. område Trøndelag: 

Kommmune

Ref Ind.nr Født Far kalving Oksenr

Avlsv

cm-kg BRSV/
BCoV
Verdal 68909 1066 17.03.22 12135 20.07.24 12303 0 500 Rød
Verdal 68909 1072 07.06.22 12131 04.08.24 12283 6 500 Rød
Nærøysund 64682 590 18.04.22 12034 03.08.24 74109 17 450 Rød
Nærøysund 64682 593 20.06.22 12086 05.09.24 74081 19 450 Rød
Nærøysund 64682 603 18.09.22 12172 22.08.24 74097 19 450 Rød
Inderøy 64144 454 02.10.22 12161 19.10.24 12317 27 574 Rød
Inderøy 64144 455 01.11.22 12174 09.11.24 12331 12 574 Rød
Inderøy 64144 451 08.09.22 12126 11.11.24 12303 17 582 Rød
Inderøy 64144 453 22.09.22 12147 14.11.24 12323 10 615 Rød
Steinkjer 56920 982 30.08.22 12136 04.10.24 12337 25 528 Rød
Steinkjer 56920 986 13.10.22 12188 04.10.24 12337 17 455 Rød
Steinkjer 56920 983 31.08.22 12161 14.10.24 24077 17 449 Rød
Steinkjer 56920 987 05.11.22 12193 04.12.24 12318 8 442 Rød
Steinkjer 56920 989 09.12.22 12169 07.12.24 12307 10 442 Rød
Åfjord 56080 105 03.12.22 12195 18.01.25 12339 7 520 Rød

Ring Livdyr 95 51 84 00

Innmeldte kyr pr. område Trøndelag:

  Trøndelag Indnr. Født Avlsverdi Drektig Kalvingsdato Melk Cm-kg BRSV/
BCoV
                   
  Verdal 1216 07.12.21 25

ins12328

21.09.24 26 600 Rød
  Indre Fosen-Leksvik 0038 06.05.21 3 Ja 27.09.24 20 450 Rød 
  Indre Fosen -Leksvik 0049 03.09.21 14 Ja 05.10.24 18 450 Rød

Det er stor etterspørsel etter avlsdyr melk!

Meld inn for salg hvis det er overskudd i din besetning.

Kontakt livdyr formidler på Malvik

Medlemssenteret tlf. 95 51 84 00