Kviger og kyr for salg i Trøndelag

(24.09.18) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Midt-Norge, område Trøndelag.

Innmeldte kviger pr. område Trøndelag: Ring Livdyr 48 12 04 00

Trøndelag Indnr. Født Far Ins. Kalvings-
dato

Avlsv.
mor

Cm BRSV/
BCoV
Selbu 1016 14.12.16 11039 11855 14.01.19 -5   Rød
Selbu 1008 25.11.16 11582 11854 14.01.19 2   Rød
Selbu 0701 18.02.17 11039 11854 14.01.19 4   Rød
Selbu 1009 30.11.16 11582 11892 26.01.19 4   Rød
Selbu 1012 02.12.16 11736 11863 27.01.19 -3   Rød
Selbu 1015 11.12.16 11582 11854 05.02.19 -1   Rød
Selbu 1014 07.12.16 11060 11871 07.02.19 -9   Rød
Selbu 1003 15.09.16 10971 11871 07.02.19 -8   Rød
Selbu 0702 20.02.17 11048 11872 10.02.19 -2   Rød
Selbu 1007 21.11.16 11734 11872 10.02.19 -4   Rød
Selbu 1017 21.12.16 11191 11863 16.02.19 -6   Rød
Selbu 1019 12.01.17 11706 11866 16.02.19 1   Rød
Selbu 1020 02.02.17 11033 11863 16.02.19 -2   Rød

 

Innmeldte kyr pr. område Trøndelag:

Trøndelag Indnr. Født Avlsverdi Drektig Kalvingsdato Melk Cm BRSV/BCoV

 

Kontaktperson Steinkjer og sørover: Arne Roger Berg

Kontaktperson nord for Steinkjer: Arild Tronhus