Kviger og kyr for salg i Trøndelag

(20.08.18) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Midt-Norge, område Trøndelag.

Innmeldte kviger pr. område Trøndelag: Ring Livdyr 48 12 04 00

Trøndelag Indnr. Født Far Ins. Kalvings-
dato

Avlsv.
mor

Cm BRSV/
BCoV
Levanger 1066 14.06.2016 11147 11851 24.09.2018 0   Rød
Levanger 1062 05.05.2016 11033 11862 24.09.2018 14   Rød
Åfjord 1305 27.11.2016   11854 09.10.2018 14 190 Rød
Surnadal 541 27.07.2016 11053 11833 10.10.2018 -5 190 Rød
Åfjord 0111 05.05.2016 11533 11876 15.10.2018 -5   Rød
Åfjord 1310 14.12.2016 11730 11848 20.10.2018 4 195 Rød
Skaun 603 20.10.2016 11060 11872 25.10.2018 7   Rød
Åfjord 1311 17.12.2016 11730 11848 29.10.2018 -13 195 Rød

 

Innmeldte kyr pr. område Trøndelag:

Trøndelag Indnr. Født Avlsverdi Drektig Kalvingsdato Melk Cm BRSV/BCoV

 

Kontaktperson Steinkjer og sørover: Arne Roger Berg

Kontaktperson nord for Steinkjer: Arild Tronhus