Kviger og kyr for salg i Trøndelag

(27.04.20) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Midt-Norge, område Trøndelag.

Innmeldte kviger pr. område Trøndelag: Ring Livdyr 95 51 84 00

Trøndelag Indnr. Født Far Ins. Kalvings-
dato

Avlsv.

Cm BRSV/
BCoV
                 

 

Innmeldte kyr pr. område Trøndelag:

Trøndelag Indnr. Født Avlsverdi Drektig Kalvingsdato Melk Cm BRSV/BCoV
                 

 

Kontaktperson Steinkjer og sørover: Arne Roger Berg

Kontaktperson nord for Steinkjer: Arild Tronhus

Medlemssenteret tlf. 95 51 84 00