Kviger og kyr for salg i Trøndelag

(07.06.21) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Midt-Norge, område Trøndelag.

Innmeldte kviger pr. område Trøndelag: 

Trøndelag Indnr. Født Far Ins. Kalvings-
dato

Avlsv.

Cm BRSV/
BCoV
Levanger 1002 01.09.19 11942 12075 06.08.21 4 172 Rød
Ørland 0937 23.07.19 11918 12048 11.08.21 14   Rød
Oppdal 0596 11.08.19 33463 33512 11.08.21     Rød
Ørland 0839 26.09.19 11902 12043 13.08.21 7 184 Rød
Oppdal 0610 03.09.19 33463 33629 14.08.21     Rød
Levanger 0795 05.12.18 11822 12072 16.08.21 9   Rød
Oppdal 0607 28.08.19 33514 33583 20.08.21     Rød
Melhus 1067 03.07.19 11918 12073 25.08.21 15(GS)   Rød
Trondheim 1836 16.06.19 11925 12066 26.08.21 3   Rød
Oppdal 0595 10.08.19 33533 33512 28.08.21     Rød
Steinkjer 245 23.04.19 11918 12053 30.08.21 20(GS)   Rød
Malvik 0131 19.08.19 11985 12075 30.08.21 5   Grønn
Levanger 0791 17.11.18 11881 12093 30.08.21 14   Rød
Levanger 0995 26.06.19 11869 12065 01.09.21 8 195 Rød
Midtre Gauldal 0780 18.08.19 11945 12046 03.09.21 1   Rød
Midtre Gauldal 0796 14.09.19 11898 12081 03.09.21 7   Rød
Midtre Gauldal 0791 08.09.19 11904 12064 05.09.21 8   Rød
Midtre Gauldal 0797 18.09.19 11921 12105 07.09.21 13   Rød
Verdal 0544 19.10.19 11906 12072 08.09.21 15 180 Rød
Verdal 0011 09.09.19 11948 12091 09.09.21 9   Rød
Rennebu 1591 31.08.19 11898 11994 11.09.21 13(GS) 190 Grønn
Malvik 0125 11.06.19   12075 16.09.21 -1   Grønn
Rennebu 1593 03.09.19 11917 12063 19.09.21 11(GS) 188 Grønn
Midtre Gauldal 0792 08.09.19 11896 12053 20.09.21 13   Rød
Malvik 0133 02.09.19 30262 12078 20.09.21     Grønn
Oppdal 0591 05.08.19 33533 33549 23.09.21     Rød
Ørland 2071 07.09.19 11935 12078 23.09.21 19   Rød
Levanger 0053 01.03.2019 11892 11992 24.09.21 17   Rød
Rennebu 1601 17.09.19 11912 12068 24.09.21 12(GS) 197 Grønn
Rennebu 1598 07.09.19 11921 12064 24.09.21 8(GS) 190 Grønn
Verdal 0909 21.08.19 11917 12124 25.09.21 22(GS)   Rød
Ørland 2075 06.10.19 11917 12078 27.09.21 12   Rød
Ørland 2077 08.10.19 11917 12086 27.09.21 10   Rød


Ring Livdyr 95 51 84 00

Innmeldte kyr pr. område Trøndelag:

Trøndelag Indnr. Født Avlsverdi Drektig Kalvingsdato Melk Cm BRSV/BCoV


Kontaktperson Steinkjer og sørover: Arne Roger Berg

Kontaktperson nord for Steinkjer: Arild Tronhus

Medlemssenteret tlf. 95 51 84 00

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes