Kviger og kyr for salg i Trøndelag

(15.03.2019) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Midt-Norge, område Trøndelag. Underskudd av dr.kviger/ku i Trøndelag !

Innmeldte kviger pr. område Trøndelag: Ring Livdyr 48 12 04 00

Trøndelag Indnr. Født Far Ins. Kalvings-
dato

Avlsv.

Cm BRSV/
BCoV
                 

 

Innmeldte kyr pr. område Trøndelag:

Trøndelag Indnr. Født Avlsverdi Drektig Kalvingsdato Melk Cm BRSV/BCoV
                 

 

Kontaktperson Steinkjer og sørover: Arne Roger Berg

Kontaktperson nord for Steinkjer: Arild Tronhus