Kviger og kyr for salg i Trøndelag

04.10.22) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Midt-Norge, område Trøndelag.

Innmeldte kviger pr. område Trøndelag: 

Kommmune

Ref Ind.nr Født Far kalving Oksenr

Avlsv

cm-kg BRSV/BCoV
Surnadal 65146 0354 21.10.20 11996 01.11.22 12194 18   Rød
M Gauldal 53024 1283 05.09.20 12003 05.11.22 G.O -4   Grønn
Surnadal 64662 1297 17.09.20 12003 09.11.22 12164 2   Rød
Surnadal 56173 0608 22.10.20 11978 09.11.22 12156 13   Rød
Surnadal 56173 0609 28.10.20 12037 09.11.22 12037 9   Rød
Indre Fosen 51353 0815 07.09.20 12024 11.11.22 12161 3   Rød
Åfjord 67088 0145 19.09.20 11895 17.11.22 12168 4   Rød
M Gauldal 58700 0503 25.10.20 11988 21.11.22 11988 6   Grønn
M Gauldal 53024 1309 11.10.20 12037 22.11.22 12179 25   Grønn
Surnadal 65146 0356 12.11.20 12017 26.11.22 12177 7   Rød
Surnadal 65146 0353 20.10.20 11998 26.11.22 12177 8   Rød
Verdal 68909 0617 05.10.20 12027 28.11.22 12181 15   Rød
Namdalseid  63456 0734 04.10.20 12046 30.11.22 12156 23   Rød
Surnadal 65146 0352 20.10.20 11996 30.11.22 12156 13   Rød
Stjørdal 66874 0982 22.07.20 12006 03.12.22   14   Rød
Surnadal 64662 1307 24.10.20 12032 04.12.22 12168 -1   Rød
Rissa 51353 0811 30.05.20 11996 04.12.22 12193 14   Rød
Indre fosen 56865 1403 10.08.20 12003 06.12.22 12143 0   Rød
Surnadal 65146 0364 17.12.20 12044 08.12.22 12165 11   Rød
Surnadal 65146 0360 02.12.20 12025 08.12.22 12165 14   Rød
Rissa 51353 0806 05.03.20 11996 08.12.22 12197 34   Rød
Rissa 51353 0812 05.07.20 12015 15.12.22 12164 25   Rød
Orkland 55229 1004 11.09.20 12021 17.12.22 12147 13   Rød
Surnadal 65146 0358 28.11.20 12021 22.12.22 12193 8   Rød
Namsos 50135 1036 20.01.21 12028 27.12.22 12193 19   Rød
Namsos 50135 1022 09.08.20 ? 30.12.22 G.O -14   Rød
Surnadal 56146 0359 29.11.20 12037 31.12.22 12177 -2   Rød
Surnadal 65146 0357 16.11.20 11996 01.01.23 12177 22   Rød
Surnadal 65146 0361 03.12.20 12024 03.01.23 12168 18   Rød
Surnadal 65146 0355 03.11.20 11998 06.01.23 12177 14   Rød
Åfjord 67088 0191 19.01.20 12024 11.01.23 12195 8   Rød
Indre fosen 56865 1412 26.12.20 12034 18.01.23 12187 3   Rød
Rissa 51353 0820 01.12.20 12024 23.01.23 12188 18   Rød
Overhalla 66176 0848 22.01.21 12062 26.01.23 12156 -3   Rød
Indre fosen 56865 1413 29.12.20 12037 30.01.23 12165 5   Rød
Rissa 51353 0814 04.09.20 12015 31.01.23 12193 11   Rød
Surnadal 65146 0368 28.01.21 12062 02.02.23 12177 10   Rød
Stjørdal 66874 0998 16.11.20 12037 03.02.23   5   Rød
Stjørdal 66874 0996 31.10.20 12028 09.02.23   14   Rød
Surnadal 65146 0365 17.12.20 12021 16.02.23 12168 8   Rød
Surnadal 65146 0367 01.01.21 12046 26.02.23 12177 16   Rød
Rindal 69307 1270 20.11.20 11992 28.02.23 12189 11   Grønn
Åfjord 67088 0198 21.03.21 12034 01.03.23 12181 5   Rød
Overhalla 66176 0849 30.01.21 12047 03.03.23 12194 8   Rød
Heim 62311 0511 09.11.20 12037 16.03.23 74090 5   Rød
Heim 62311 0512 18.11.20 11978 16.03.23 11978 14   Rød
Rindal 69307 1276 02.01.21 12043 14.02.23 12204 12   Grønn
Surnadal 65146 0370 12.02.21 11988 17.04.23 12205 10   Rød
Surnadal 65146 0371 22.02.21 11992 01.05.23 12233 0   Rød


Ring Livdyr 95 51 84 00

Innmeldte kyr pr. område Trøndelag:

  Trøndelag Indnr. Født Avlsverdi Drektig Kalvingsdato Melk Cm BRSV/BCoV
  Høylandet 1586 29.12.18 4 ja 28.10.22 22 - Rød
  Åfjord 0145 19.09.19 4 ja 17.11.22 19 - Rød
  Åfjord 0769 19.08.18 -18 ja 22.11.22     Rød
  Åfjord 0150 14.10.19 -4 ja 30.12.22 19 - Rød
  Åfjord 0131 23.02.19 14 ja 04.05.23 12 - Rød
  Steinkjer 1165 26.03.20 14 ja 31.03.23     Rød
  Steinkjer 1167 10.04.20 4 ja 31.03.23     Rød
  Steinkjer 1159 23.02.20 6 ja 08.04.23     Rød


Kontaktperson Steinkjer og sørover: Arne Roger Berg

Kontaktperson nord for Steinkjer: Arild Tronhus

Medlemssenteret tlf. 95 51 84 0017