Kviger og kyr for salg i Trøndelag

24.01.22) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Midt-Norge, område Trøndelag.

Innmeldte kviger pr. område Trøndelag: 

Trøndelag Indnr. Født Far Ins. Kalvings-
dato

Avlsv.

Cm BRSV/
BCoV

Namsos-Jøa

 

Kviger kyr 2017-18-19 semin   fra mars tom juni     Grønn
Verdal 739 30.09.19 11925 12106 13.01.22 12   Rød
Rennebu 1614 23.01.20 11935 12131 17.01.22 5   Rød
Melhus 555 07.10.19 11931 12106 16.01.22 25   Rød
Midtre Gauldal 946 18.02.20 11989 12119 16.01.22 10   Grønn
Tydal 962 25.11.19 11938 12113 18.01.22 14   Rød
Steinkjer 936 17.02.20 11953 12116 20.01.22 7   Rød
Verdal 1171 14.12.19 11969 12114 21.01.22 13   Rød
Skaun 732 30.01.20 11989 12073 25.01.22 6   Rød
Inderøy 2220 16.10.19 11909 12088 26.01.22 -3   Rød
Steinkjer 934 15.01.20 11953 12101 26.01.22 0   Rød
Selbu 930 25.12.19 11971 12119 28.01.22 11   Grønn
Steinkjer 932 19.12.19 11975 12088 02.02.22 12   Rød
Rennebu 278 27.01.20 11976 12114 07.02.22 18   Rød
Inderøy 1210 29.02.20 11954 12073 12.02.22 4   Rød
Verdal 1175 21.01.20 11965 12133 13.02.22 5   Rød
Rennebu 280 18.02.20 11949 12131 17.02.22 8   Rød
Verdal 1180 18.02.20 12012 12124 22.02.22 3   Rød
Tydal 967 18.01.20 11968 12119 23.02.22 7   Rød
Verdal 1179 18.02.20 11945 12104 24.02.22 - 7   Rød
Steinkjer 933 02.01.20 11953 12119 25.02.22 8   Rød
Heim 768 29.01.20 11989 12119 25.02.22 1   Rød
Midtre Gauldal 947 19.03.20 12002 12121 26.02.22 5   Grønn
Verdal 1178 13.02.20 11968 12122 26.02.22 11   Rød
Verdal 1183 15.03.20 12006 12147 28.02.22 18   Rød
Namdalseid 745 29.03.20 12012 12113 16.03.22 127 194 Rød


Ring Livdyr 95 51 84 00

Innmeldte kyr pr. område Trøndelag:

Trøndelag Indnr. Født Avlsverdi Drektig Kalvingsdato Melk Cm BRSV/BCoV
Heim 1171 16.07.17   ja 28.12.21     Rød
Heim 1253 30.10.18   ja 31.12.21     Rød
Heim 1187 25.10.17   ja 11.01.22     Rød
Midtre Gauldal 576 12.10.18   ja 16.01.22     Rød


Kontaktperson Steinkjer og sørover: Arne Roger Berg

Kontaktperson nord for Steinkjer: Arild Tronhus

Medlemssenteret tlf. 95 51 84 00