Kviger og kyr for salg i Trøndelag

07.06.2023) Her finner du en oppdatert oversikt på innmeldte kviger og kyr for salg i Midt-Norge, område Trøndelag.

Innmeldte kviger pr. område Trøndelag: 

Kommmune

Ref Ind.nr Født Far kalving Oksenr

Avlsv

cm-kg BRSV/
BCoV
                   

Ring Livdyr 95 51 84 00

Innmeldte kyr pr. område Trøndelag:

  Trøndelag Indnr. Født Avlsverdi Drektig Kalvingsdato Melk Cm BRSV/
BCoV

Det er stor etterspørsel etter drektige kviger og kyr -drektige el i produksjon!

Kontakt livdyr formidler på Malvik

Medlemssenteret tlf. 95 51 84 00