Lam liv laga – lamming og fødselshjelp

Temahefte:

(Sist endret 28.02.18) Perioden under og i de første dagene rett etter lamming er den mest kritiske fasen i et lams liv. Det er derfor også den perioden hvor forebyggende tiltak, tilsyn og hjelp lønner seg mest.

Helsetjenesten for sau gjennomgår i temaheftet under de ulike fasene i en normal fødsel, og årsaker til- og tiltak ved fødselsvansker.

Normal drektighetslengde hos norsk kvit sau er mellom 147 - 149 dager. Spæl går noe kortere tid, 144 - 147 dager, og som oftest er det slik at jo flere foster ei søye bærer på jo kortere er drektigheten.

Når søya nærmer seg fødsel har hun satt jur og fått melk i juret. Videre hovner kjønnsleppene opp, søya får innsunkne flanker og slakkere bekkenbånd, og en del søyer slimer.

I første fase av fødselen, oppblokkingsfasen, vil søya bli urolig og om mulig trekke seg vekk fra flokken. Under pressveene i selve utdrivingsfasen vil søya ofte ligge på siden med hodet og øverste bakbein strukket framover, stønne og vrenge overleppa. Hun vil også skifte hyppig mellom å ligge og stå.

Først kommer den ytre fosterblæratil syne, den inneholder en vannaktig væske som renser fødselsveiene. Deretter kommer den indre fosterblæra til syne, den inneholder en slimaktig væske som smører fødselsveiene og letter utdrivingen.

Ved en forlengs fødsel kommer klauvene og etter hvert nesa, som ligger oppå kodeleddene, først til syne. Ved en baklengs fødsel, som også er normalt, kommer kun to klauver til syne. I begge tilfeller har lammet ryggen opp mot søyas rygg.


Temahefte:

» Lam liv laga - lamming og fødselshjelp,  med illustrasjoner, pdf 2 296 kb

» www.animalia.no, Sauhelsenett

» Helse og velferd i lamminga - video

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes