Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge

(22.05.19) Oversikt over kjøttfe for salg i Midt-Norge

 Tilgjengelige kviger og kyr i Midt-Norge:

Rase Opplysninger BRSV/
BCOV
Kommune Ref.nr Oppdat.
Hereford

5 kyr, min. 50% herf + NRF/Cha/Lim m/kukalver, ikke bedekt. 6 kyr min 50% herf + NRF/Cha/Lim, m/oksekalver, ikke bedekt

Grønn Meldal 69632 23.05.19
  Kukalv f.august 2018 Rød Levanger 65649 07.05.19
 

Kvigekalver f.3-feb 19,87,5% Herf & 12,5% NRF,kolla

2 f.januar 19-75% Herf & 25 % NRF, alle trte har semin far

 

GRØNN Surnadal 62697 09.05.19
 

Ungkvige 75% Herf+25%NRF-Far 63040 av Deset, født 4.3.18-kolla

Helse storfegodkjentbesetning

GRØNN Gjemnes 67541 16.05.19
A.Angus          
  7 renrasa Angus kukalver født april/mai 2018 etter stbnr. 63104. Rød Namsskogan 63256 13.05.19
  4-5 kvigekalver f.2018 Grønn Levanger 62187 13.05.19
 

2 gangs kalver-87,5% Angus-resten kryssning-Kalver i juli.Far til kalven 61241

Rød Surnadal 54945 15.04.19
Charolais 3 drektige kviger, 5 ungkyr og 1 ku, de fleste renraset og stambokført. Kalver juni-august 19. Godt lynne og eksteriør. Grønn Nærøy 53297 18.02.19
  7 ungkviger, de fleste renraset Charolais, født mars-juni 18. Grønn Steinkjer 55943 24.04.19
  2 kviger, 75%Cha/25%Ang. Begge ins med Angus. 1 Ins med stbnr. 74068 og 1 ins med stbnr. 74074. Kalving 16.05.19 og 25.05.19 Rød Inderøy 55498 03.05.19
  4 ungkviger f.18, 6 kviger f. 17, 100% Charolais. Grønn Høylandet 65957 03.05.19
  Ung kvige f.19.1.18,50% Char & 50% NRF-far 70162 Rød Aure 52340 14.03.19
  5 ungkviger Char f. mars,april og mai 2018 Rød Fræna 50505 14.03.19
  10 ungkviger f. mars-juli 18. Grønn Verdal 65892 03.05.19
  6 ungkviger f.april og mai 2018 Rød Steinkjer 54074 02.04.19
Simmental          
  Simmmental kryssninger, 50% 62,5 % & 75 % sim/ resten lim og Herford -livkalver f.fra 8.12.17 tom 24.2.18 Rød Tingvoll 53133 14.03.19
Limousin
  7 ungkviger født mars/mai 2018. 75-80% Limousin + NRF Rød Verdal 66706 13.05.19
  2 livkalver født 02.05.18, 30.05.18. Godt lynne. Far er stbnr. 62614 Inge av Rendum. Rød Namdalseid 64443 03.05.19
  2 kyr 75%Lim bedekt med stbokført Simmentalokse fra 19.03.19. Ønskes solgt før beiteslipp. Fastpris. Rød Steinkjer 69761 13.05.19
  Limousin ungkviger, født fra januar-juni 18, de fleste renraset eller krysninger m 75% raserenhet. Grønn Selbu 68557 03.05.19
  1 drektig kvige, 88%Lim/13%NRF, ins med 72219 forv. k 05.06.19. Rolig, vandt til bås og løsdrift. Rød Skaun 69028

03.05.19

  6 ungkviger 80-90%Limousin, født mai 18. Rød Skaun 67856 03.05.19
  3 ungkviger 75% Limousin, født juni/juli 18 Rød Verdal 69482 03.05.19
Galloway          
Blonde
d`Aquitaine
Ungkviger, Drektige kviger og kyr. Reinraset og kryssninger m/simmental. Lettekalvere, god tilvekst. Kom på besiktigelse. Kalver fra mars og utover våren. Grønn Skogn 66179 03.05.19
Kryssninger Avviklingsbes. 4 kviger, hovedsak tungr. krysninger med Char, noen andre rasekrysn. Lev e. 1/10. Rød Verdal 67276 20.02.19
  9 stk Limousinkrysninger, de fleste 50%Lim/25%Char/25%Sim. Rød Sparbu 68965 03.05.19
  3 ungkviger hovedsak tungr.krysning. m/Char (+Lim., Hereford og NRF) født feb/mars 2018. 2 kukalver f. des. 2018 (samme rasekrysninger som ungkvigene) Grønn Singsås 54603 09.05.19
  5 ungkviger, 50%Char/50%Herfkrysninger hvorav 1 stk 94%Char, født mars-april 2018. Rolige og kontaktsøkende. Rød Steinkjer 60094 03.05.19
  2 drektige kviger, 50% Char/50%NRF, bedekt med semin/stbokført Charolais. Kalving 09.08.19 og des 2019. 4 kviger selges etter beiteses 19, drektige med semin, kalving des 19.  Grønn Indre Fosen 67175 03.05.19
  5 ungkviger, hvorav 3stk 50%Lim/50%NRF, 2 stk 50%Charolais/50%NRF, født sept-november 2017. Rød Trondheim 61606 03.05.19
  1 ungkvige født mai 2018, 50%Charolais/50%NRF, bedekningsklar til sommeren. Rød Namdalseid 67114 03.05.19
  1 ungkvige 75 % Charlais født 15.09.17. Grønn Høylandet 66044 03.05.19
  Avviklingsbes (Anguskrysninger) kalver født juni-sept 18. Selges snarest. Rød Bjugn 66923 03.05.19
  2 kyr og 2 kviger 50% sim & 50%v lim el NRF-ins m/lim-kalver sept,nov.18-jan 19- Grønn Steinkjer 64591 03.05.19
  3 stk drektige LIM/NRF kviger ins med Limousin. I tillegg 4 åringer av ulike tungrasekrysninger: Sim/NRF, Ang/Lim, Lim/NRF. 1stk Lettrase åring 100% Hereford. Rød Ørland 66589 03.05.19
  2 livkalv f.juni-18-75% Char og 25% NRF, far 63892 av Okkelberg Rød Tingvoll 52958 14.03.19
  4 livkalv f.2018 - 75% Galloway og 25% NRF Rød Sunndal 53166 14.03.19
STN          
Tiroler Grauvieh 2 kyr 100% Tiroler, født 2012 og 2015. 1 stk drektig med Tirolerokse stboknr.62726. Fastpris. Grønn Skaun 66302 03.05.19
Andre raser Avviklingsbes. 8 stk NRF + 2 stk 50%NRF/50%Holst, gått som ammeku. Rød Leksvik 61946 03.05.19
  1 drektig Galloway krysningskvige og 1 ungkvige f. 25.05.18 (50% GAL/50% JER). Grønn Steinkjer 64591 03.05.19

Tilgjengelige avlsokser i Midt-Norge:

 
Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.
Hereford          
  F. 09.03.16, stbnr. 62714, kollet, kåret. Rød Rindal 66113 14.02.19
  F. 16.08.16, stbnr. 63610, kollet. Bra lynne. Rød Selbu 65422 20.02.19
  F.24.01.17,stb 64494 kolla Rød Rauma 61752 14.02.19
  F.08.05.17,kåret og kolla Grønn Namskogan 64726 18.03.19
  F.17.04.16, kåret og kolla-selges SEPTEMBER 2019 Grønn Fræna 66362 28.03.19
  F.13.03.15, kåret og kolla selges snarest- Grønn Gjemnes 51158 28.03.19
A.Angus F.09.02.17, kåret, stambokført, kollet. Bra lynne. Kan leveres nå. Grønn Nærøy 63539 20.02.19
  F. 25.04.17, kåret, kollet. Gode indekser. Leveringsklar august - tidlig høst 19. Rød Verdal 55771 03.05.19
  F. 24.01.12, kollet, kåret, stbnr. 59485. Snill okse. Grønn Verdal 68452 09.01.19
Tiroler 1 stk F. 26.07.17,1 stk F 05.09.17 stambokført Rød Levanger 55306 04.03.19
  2 stk okser f. 18.4 og11.5.2018-stambokførbar-fast pris m/ stambok Rød Smøla 52499 14.02.18
  2 stk fine kåra Tir ungokser f.april-18-Far 62681 Grønn Melhus 62444 22.05.19
Dexter Okse født 14.12 2015. Rød Holtålen 55735 13.05.19
Charolais F. 31.10.16, stamboknr. 64483, bra lynne, bein, kolla, passe strl. Selges i starten av august 2019. Rød Verdal 67276 18.03.19
  F. 03.03.16, hornet, stbnr. 63288, snill. Selges i august. Grønn Indre Fosen 67175 14.05.19
  F. 20.06.14, Erling av Veistad, kollet, greit lynne, fine bein. Fungert godt på kviger. Rød Levanger 68978 20.02.19
  F.01.10.13 stb 61591,kollet Rød Grong 57977 20.02.19
  F. 14.03.17, stb 64477 av Okkelberg, kåret, har fungert iflg. drektighetsundersøkelser etter sesongen. Rød Selbu 53733 25.02.19
  Avlsokse selges etter 1.7.19-F. 12.1.18-Far 70164-Kåra -avhornet- Grønn Gjemnes 67142 22.05.19
Simmental Ungokser fra vårens kåring selges. Stambokførbare etter semin. Grønn Meråker 61085 20.02.19
  Ungokser fra høstens ungdyrkåring selges, stambokførbare okser etter semin. Grønn Steinkjer 64591 10.03.19
  F.13.02.17 stb.63520,kollet,Far Tysk semin BW LEVIS PP Grønn Namsos 63947 18.03.19
  F. 07.06.14, stbokførbar. Kolla, rolig. Salg e. 29.09.18 Rød Snåsa 67033 20.02.19
Limousin

Ungokse f. 28.03.18, full french, stbokførbar, fine klauver.

Grønn Singsås 67998 20.02.19
  Ungokser fra vårens kåring, f. apr/mai 2018. Rød Stjørdal 68525 23.05.19
  14 Aktuelle avlsokser, noen ungdyrkåra,noen med stambok etter semin el gardsokse Grønn Surnadal 69166 14.02.19
Blonde
d`Aquitaine

4 stambokførte okser: 65037 F.29.7.17,65038 F.30.07.17,64985 F.18.10.17,64987 F.27.12.17

Grønn Levanger 66179 18.03.19
STN Avlsokser f.18 og 25.03.17 Rød Selbu 53619 12.02.19

Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe eller selge dyr, eller ønsker opplysninger om dyrene vi har innmeldt for salg.

Ungdyrkåra okser  vår 19  er ikke i denne oversikten!
Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader
.


Kontaktpersoner Midt-Norge: