Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge

(07.06.23) Oversikt over kjøttfe for salg i Midt-Norge

Tilgjengelige kviger og kyr i Midt-Norge:

Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.

Hereford

Besetning m. 12 drektige kviger selges etter 1.10 (el. før e.avtale). Trivelige dyr, gått på utmarksbeite.  Rød Indre Fosen 55515 19.04.23
  Kviger f. juni 21.  Rød Midsund 50970 07.03.23
  7 ungkviger renrasa og krysninger. f. 22, bedekkes utover våren Rød Hustadvika 67669 23.03.23
  13 ungkviger/kviger noe krysning og renraset Rød Trondheim 50061 23.03.23
  2 ungkviger f. april 22 Rød Indre Fosen 54848 25.04.23
  5 ungkviger født 22  Grønn Namsos 55593 06.06.23
Aberdeen Angus          
  5 Kyr/kviger selger, Noen er paret med rød Angus. Noe krys. Kalving fra ca. april tom juni -selges m/ kalv Rød Stjørdal 68362 07.03.23

Charolais

Kyr, ungkviger, kviger. Semin og stbført avlsokse brukt. Flere kan stambokføres. Rød Indre Fosen 57201 04.05.23
  1 kvige, forventa kalving 24.10.23 Grønn Tingvoll 68930 22.05.23
Limousin 3 kyr født 18/19.  Rød Skaun 66302 13.04.23
  1 ungkvige f. 02.03.22 Rød Verdal 67948 08.05.23
Simmental          
  Selges ikke før e. beiteses 23: Ungkviger, kyr og kviger med god genetikk for salg. Renraset med stambok. Mye bruk av semin. Aktiv avlsbesetning.  Grønn Meråker 61085 17.04.23
Tiroler Grauvieh          
Blond d` Aquitaine Avlsdyr alle kategorier-selger ønsker at det tas kontakt direkte Rød Levanger 66179 07.03.23
Highland Catle 30 Kviger-ungkviger flere kategorier 100 % Rød Meråker  67723 07.03.23
Krysninger 4 ungkviger, alle min 50% HF, 1 stk 50% Ang, 1 stk 50% Char resten nrf/melkesim Rød Stjørdal 56931 20.03.23
  8 Drektige charolaiskrysninger: Kyr og kviger, fra 50-88% Char krysset med NRF. K. mai,juni,juli, aug,okt. Semin og bruk av stbført avlsokse. Rød Fosen 57201

17.04.23

  4stk 50% tiroler, drektige kviger, paret med stbført HF okse.  Rød Vestnes 64943 16.05.23
  1 kvige, 50% Char/50%NRF, ins med Ang, K. 13.07.23. Rød Leka 53958 28.03.23
  1 kvige f. feb.-april 2021. Krys. Angus/nrf Grønn Stjørdal 64423 20.03.23
 

2 ungkviger f. 21/22, Ang+nrf. 1 ungkvige cha+nrf f. 22

Rød Kolvereid 64682 17.10.22
  1 ungkvige f. 26.12 & 1livkalv født 9.4.22 -begge er kryssninger med 50 % Tir Rød Tingvoll 53133 07.03.23
  2 lim/nrf kviger selges, kalving 22.03 (selges e.kalving) og 19.06.23.  Rød Steinkjer 64674 20.03.23
Besetning          
Galloway 1 åringskvige f. 21, 1 kalv f. 22 Rød Verdal 56227 07.03.23
  Ungkvige bed.klar født 10.05.21, 75%Galloway/25%Jersey Rød Steinkjer 64591 30.03.23
STN Avvikling - 7 kyr m/ kalv selges etter kalving vår 23 el et 1.10 + 8 åringskviger Rød Tingvoll 53824 20.03.23
  1 ku og 1 kvige Rød Inderøy 53084 24.11.22

Tilgjengelige avlsokser i Midt-Norge:

Ring for mer informasjon.

Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.

Hereford

Avlsokse f. 27.01.21, stbnr. 68232, seminfar.  Lev.klar sept. Rød Ørland 55222 08.06.23
  Avlsokse f. 3.3.20. ungdyrkåra, kolla. Selges etter beiteses.  Rød Leksvik 55515 06.06.23
  Avlsokse f. 29.01.20, stbnr. 67076, seminfar. Kolla. Levklar midt sept.  Rød Røyrvik 56351 08.06.23

A.Angus

         
  Avlsokse f. 20.03.20, kåret. Levklar slutt sept. Rød Namsos 56539 08.06.23
Tiroler Grauvieh          

Charolais

Avlsokser f. 05.02.22 og 02.12.21. Seminfedre.  Grønn Molde 51869 08.06.23
  Avlsokse f. 26.2.21. Stbnr. 69086, ungd.kåra. Selges fra 1.sept. Grønn Snåsa 55001 11.05.23

Simmental

         
  Avlsokse f. 30.01.21. Stb. 68329, kolla Rød Oksvoll 54681 11.05.23
  Avlokse f. 12.03.19. Kolla, lettkalver Rød Steinkjer 66887 11.05.23
  Avlsokse f. 7.3.19. Godkjent for NKS. Kolla Rød Verdal 56227 08.06.23
Limousin

 

       
  Avlsokse f. 17.03.19. Oligark PO av Helland. stb.nr. 72273 Grønn Surnadal 69166 07.06.23
Galloway          
Jersey          
Dexter Avlsoksefødt 21, kolla Grønn Verdal 56078 11.05.23

Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader.

Ungokser legges ikke ut på nettsiden, ta kontakt for mer info.

Kontaktpersoner Midt-Norge:

  • Tone Aune, tone.aune@nortura.no, tlf. 47 63 75 36