Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge

20.08.19) Oversikt over kjøttfe for salg i Midt-Norge

 Tilgjengelige kviger og kyr i Midt-Norge:

Rase Opplysninger BRSV/
BCOV
Kommune Ref.nr Oppdat.
Hereford

8 Hereford-krysninger f. april 2018

Rød Bjugn 63489 13.08.19
  Kukalv f.august 2018 Rød Levanger 65649 13.08.19
  6 kukalver f. mars/mai. Noen Her+Nrf. Rød Høylandet 65983 13.08.19
  Ungkyr med kalv, renraset. Far til kalver stbnr. 62446 Rød Surnadal 53988 13.08.19
 

Kvigekalver f.3-feb 19,87,5% Herf & 12,5% NRF,kolla

2 f.januar 19-75% Herf & 25 % NRF, alle trte har semin far

 

GRØNN Surnadal 62697 13.08.19
 

Ungkvige 75% Herf+25%NRF-Far 63040 av Deset, født 4.3.18-kolla

Helse storfegodkjentbesetning

GRØNN Gjemnes 67541 13.08.19
  Kyr,kviger (må drektighetsundersøkes)og ku kalv-selges til høsten. Grønn Aure 67867 13.08.19
Highland Cattle          
  4 kviger født april/mai 2018 og 1 kvige født 17.4.17(drektig)4 stk er stambokførbar. Rød Meråker 67723 20.08.19
A.Angus          
  6 drektige kviger, kalver i april 2020, seminfar til kalvene Rød Rauma 61670 13.08.19
Charolais          
  Avviklingsbesetning, alle 100% Cha. Kyr (noen m/ kalv) og kviger. Rød Indre Fosen 69813 13.08.19
  6 kviger f. 2018, renraset Grønn Verdal 55456 13.08.19
 

10 drek. kviger og 10 drek. kyr -kalving feb/mars 80-100% Cha.

Kukalver f. feb/mars 19

Grønn Aukra 63783 13.08.19
  7 ungkviger, de fleste renraset Charolais, født mars-juni 18. Grønn Inderøy 55943 13.08.19
  2 drektige kviger, 50-90% Char. Begge ins. m/ Angus (seminnr. 74034 og 74080). Forventa kalving: 6/10-19, 14/12-19. Fine dyr med godt lynne og bra bein. Alle har gått på fjellbeite. Rød Namdalseid 51865 13.08.19
  4 ungkviger f.18 100% Charolais. 13 kukalver f. 19, 88-100% cha. Grønn Høylandet 65957 13.08.19
  Ung kvige f.19.1.18,50% Char & 50% NRF-far 70162 Rød Aure 52340 13.08.19
  5 ungkviger Char f. mars,april og mai 2018 Rød Fræna 50505 13.08.19
  10 ungkviger f. mars-juli 18. Grønn Verdal 65892 13.08.19
  6 ungkviger f.april og mai 2018 Rød Steinkjer 54074 13.08.19
  2 drektige kviger,CH/nrf, kalver 11/11 og 9/1, på beite, Rød Frosta 53430 13.08.19
Simmental

2-3 kviger f. sommer 18-stambokførbar-upara

Grønn Namsos 63947 15.08.19
  Simmmental kryssninger, 50% 62,5 % & 75 % sim/ resten lim og Herford -livkalver f.fra 8.12.17 tom 24.2.18 Rød Tingvoll 53133 13.08.19
Limousin
  Kukalv f. jan. 2019, 50% LIM/50% NRF Grønn Selbu 68873 13.08.19
  2 livkalver født 02.05.18, 30.05.18. Godt lynne. Far er stbnr. 62614 Inge av Rendum. Grønn Namdalseid 64443 13.08.19
  2 kyr 75%Lim bedekt med stbokført Simmentalokse fra 19.03.19. Ønskes solgt før beiteslipp. Fastpris. Rød Steinkjer 69761 13.05.19
  8 Lim. ungkviger, f. 18, de fleste renraset eller krysninger m 75% raserenhet. Grønn Selbu 68557 13.08.19
  ungkvige 80%Lim, født mai 18. Grønn Skaun 67856 13.08.19
  3 ungkviger 75% Limousin, født juni/juli 18 Rød Verdal 69482 13.08.19
  Besetning selges-10 ammekyr og 9 kviger -drektig-vårkalving. Far til kalvene : 63324 Rød Steinkjer 67651 13.08.19
  Kvige f. 7.6.18 87.5% Lim & 12.5% Herf -far 64690-selges snarest pga plassmangel Grønn Snåsa 60126 13.08.19
Galloway          
Blonde
d`Aquitaine
Ungkviger, Drektige kviger og kyr. Reinraset og kryssninger m/simmental. Lettekalvere, god tilvekst. Kom på besiktigelse. Kalver fra mars og utover våren. Grønn Skogn 66179 03.05.19
           
Kryssninger Avviklingsbes. 4 kviger, hovedsak tungr. krysninger med Char, noen andre rasekrysn. Lev e. 1/10. Rød Verdal 67276 13.08.19
  9 krysninger, Cha+NRF og Lim+NRF, ei f. aug. 18, resten f. jan.-mars 2019 Grønn Levanger 61745 13.08.19
  3 store og fine kviger f. 2018, 50% Lim + 50% NRF Grønn Hitra 51343 13.08.19
 

Kvige f. 17, kalver i okt. 50% lim+ 50% nrf

Kvige f. 17, kalver i des. 50% Lim + 50% nrf

Rød Åfjord 51570 14.08.19
  9 stk Limousinkrysninger, de fleste 50%Lim/25%Char/25%Sim. Rød Sparbu 68965 13.08.19
  2 ungkviger, min. 50%Char-krysninger født mars-april 2018. Rolige og kontaktsøkende. Rød Steinkjer 60094 13.08.19
  2 drektige kviger, 50% Char/50%NRF, bedekt med semin/stbokført Charolais. Kalving 09.08.19 og 29.8.2019.Kan selges etter kalving før telledato. 4 kviger selges etter beiteses 19, drektige med semin, kalving des 19.  Grønn Indre Fosen 67175 13.08.19
  Ins.ungkvige f. nov 2017. Forventet kalving feb.2020 Rød Orkdal 61606 13.08.19
  2 kviger f. 17, (Lim/NRF & Gal/Jers.) kalver høst 19.        2 kviger f.18 (Gal/Jers) kalver 2020. Grønn Steinkjer 64591 13.08.19
  4 livkalv f.2018 - 75% Galloway og 25% NRF Rød Sunndal 53166 13.08.19
  Ammekyr kryssning tungrase Cha/Sim/Lim-høstkalving 2019 Grønn Verdal 65014 13.08.19
STN          
Tiroler Grauvieh          

Tilgjengelige avlsokser i Midt-Norge:

 
Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.
Hereford F. 05.03.16, kåret, stambokført 62446, kollet Rød Surnadal 53988 13.08.19
  Fin okse m/ godt lynne, f 02/04/16. Kåra, m/ St.bok 63048. Leveringsklar. Grønn Tingvoll 69340 13.08.19
  Ungdyrkåret okse f. 03.06.17, kollet, snill okse Rød Selbu 55369 13.08.19
  Okse f. 08.05.17, ungdyrkåret, kollet Rød Lierne 60563 13.08.19
  F.07.03.17, Snill okse, m/st.bok 64374 Grønn Stjørdal 52237 13.08.19
  Okse f. 01/03/17. Kåra. Snill okse Rød Steinkjer 55190 13.08.19
A.Angus Ungdyrkåret f. 19.04.17. Kollet. Godt lynne Rød Steinkjer 69396 13.08.19
  F. 26.01.16, kollet, snill og rolig, stbnr. 63224, etter semin. Leveringsklar. Rød Stjørdal 63535 13.08.19
  F. 25.04.17, kåret, kollet. Gode indekser. Leveringsklar august - tidlig høst 19. Rød Verdal 55771 13.08.19
Tiroler          
  3 stk okser m/godt lynne. Født april/mai 2018. Rød Flatanger 69509 16.07.19
  Okse f. 31.05.15, m/ st.bok 62220. Far 60567 Grønn Midtre Gauldal 54120 13.08.19
  2 stk okser f. 18.4 og11.5.2018-stambokførbar-fast pris m/ stambok Rød Smøla 52499 13.08.19
  1 fin kåra Tir ungokse f.15 april-18-Far 62681 Grønn Melhus 62444 13.08.19
  Flott og rolig Okse f.31.5.15-stn 62220-far 60567 Grønn Midtre Gauldal 54120 13.08.19
Dexter          
Charolais F. 31.10.16, stamboknr. 64483, bra lynne, bein, kolla, passe strl. Selges i starten av august 2019. Rød Verdal 67276 13.08.19
  Ungdyrkåret okse f. 03.02.17, m/st.bok 64319. Brukt på kyr, kollet, veldig snill okse! Godt vant til bås. Grønn Snåsa 55001 13.08.19
 

Okse f. 20.12.16 m/st.bok 64085 og okse f. 16.03.19 m/st.bok 65507. Snill okser som er brukt på både kviger og kyr.

Grønn Nærøy 53297 13.08.19
  Ungdyrkåra okse f. 18.04.16, Rolig okse, gått m/kviger i sommer Rød Overhalla 55092 14.08.19
  Ungdyrkåret okse f. 14.02.18. Rød Indre Fosen 69813 13.08.19
  F. 02.02.17, bra lynne, gode avlsverdier. Kåra og st.bok 64086. Brukt på kviger og kyr. Grønn Steinkjer 68285 13.08.19
  Ungokse f. 01.03.18. Rød Selbu 68436 13.08.19
  F. 03.03.16, hornet, stbnr. 63288, snill. Selges i august. Grønn Indre Fosen 67175 13.08.19
  F.01.10.13 stb 61591,kollet Rød Grong 57977 13.08.19
  Avlsokse selges etter 1.7.19-F. 12.1.18-Far 70164-Kåra -avhornet- Grønn Gjemnes 67142 13.08.19
  Kvige f. 2017, Rolig, stått på bås Rød Høylandet 66044 14.08.19
Simmental          
  Okse f. 30.08.16. Kåra, kollet Rød Steinkjer 61416 13.08.19
  3 ungokser , stambokførbar -kolla , Far 73077 Gulli- Grønn Namsos 63947 13.08.19
  F.20.01.17, Stb 64771, Kolla-rolig kvigebedekker Rød Agdenes 63106 13.08.19
Limousin

Okse f. jan 2012. Rolig, m/st.bok. 59083

Grønn Stjørdal 63686 13.08.19
  Kåra okse f. 2016 Godt lynne, m/st.bok Rød Steinkjer 67651 13.08.19
Blonde
d`Aquitaine

 

       
STN Avlsokser f.18 Rød Selbu 53619 16.07.19

Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe eller selge dyr, eller ønsker opplysninger om dyrene vi har innmeldt for salg.

Ungdyrkåra okser  vår 19  er ikke i denne oversikten!
Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader
.


Kontaktpersoner Midt-Norge: