Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge

(14.11.19) Oversikt over kjøttfe for salg i Midt-Norge

Tilgjengelige kviger og kyr i Midt-Norge:

Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.
Hereford          
  Ku f. 2016 Rød Orkdal 60823 31.10.19
  5 kviger, f. sept 2018. Rød Steinkjer 55470 31.10.19
  Ku f. 2015 ins. 5/9, Kvige f. 2018 ins. 26/9 Rød Surnadal 69658 31.10.19
  Kukalv f. mars 2019 Rød Indre Fosen 54848 31.10.19
  Ungkvige f. aug. 2018 Rød Levanger 65649 31.10.19
  6 kukalver f. mars/mai 2019. min. 50% Her. Rød Høylandet 65983 31.10.19
  2 drektige kviger -vårkalving Grønn Midsund 50970 05.11.19
Aberdeen Angus          
  Ku f. 2015, forv.kalv 10/1-20 Rød Steinkjer 69352 31.10.19
  3 kyr f. 2016, 1 kvige f. 2017 Rød Orkdal 60823 31.10.19
  3 kviger Kalver april 2020-fin og rolig Grønn Sunndal 51135 05.11.19
Charolais          
  Kvige f. 17, ins. m/Angus. Forv.k 19/12.19 Rød Namdalseid 51865 31.10.19
  2 kviger f. 2018 Grønn Høylandet 65957 31.10.19
  Kvige f. 2017,Cha+Nrf, ins. forv.kalv. 09/01-20 Rød Frosta 53430 31.10.19
Simmental          
  3 kviger f. juli/aug 2018, far. Gulli av Stustad Grønn Namsos 63947 31.10.19
  Ku f. 16 kalv. ca. mai. kvige f. 17, kvige f. 18(+Lim) Grønn Steinkjer 69526 31.10.19
Limousin          
  Kvige f. 217, Lim+Nrf, forv.k. jan/feb 2020 Rød Steinkjer 69761 31.10.19
  3 kviger f. 2018 min. 75% Lim Rød Verdal 69482 31.10.19
  Ku f. 15 (+25% Sim.) gått m/ st.bokf Sim.okse Rød Steinkjer 69761 31.10.19
Tiroler Grauvieh          
           
Blonde d'Aquitaine          
Krysning          
  Avviklingsbes. Cha/Her/Ang. Bedekt m/Angus Grønn Meråker 51625 08.11.19
  8 kviger f. 2018 (Her+Lim + Sim+ Nrf) Rød Bjugn 63489 31.10.19
  Avviklingsbesetning (Her, Lim, Nrf) Grønn Skaun 53533 31.10.19
  7 kyr (f. 2012 tom 2106), Cha, Lim-kan selges med kalv Rød Overhalla 67028 04.11.19
  Kvige,f. 2018, snart bed.klar. Lim+Nrf, Øko. Rød Agdenes 65735 31.10.19
  3 kyr f. 2016 (Cha+Lim+Sim+Nrf) Rød Orkdal 60823 31.10.19
  6 kviger, drektig. Grønn Midtre Gauldal 54603 31.10.19
  Kvige f. 2017, Cha+Nrf, ins. kalv. 16.02.20 Rød Verdal 69114 31.10.19
  4 Kukalver f. 19, Lim+Nrf, Cha+Nrf Grønn Steinkjer 61745 31.10.19
  2 kviger f. 2018, Her+cha Rød Namdalseid 60094 31.10.19
  kvige f. 2017,ins. forv.k. 03/02-20 Cha+Nrf Rød Orkdal 61606 31.10.19
  4 kyr (cha, Lim, Sim, Nrf) vårkalving Rød Verdal 65014 31.10.19
  kvige f. 2017 Cha+Nrf Rød Høylandet 66044 31.10.19
Andre raser          
  Skotsk høylandsfe, 5 kviger Rød Meråker 67723 31.10.19
  Telemarksfe, 5 kyr f. 15/16, 2 kviger f. 17. Kalving mars/april Grønn Stjørdal 67130 31.10.19
  STN kvige f. aug. 2018 Rød Oppdal 67611 06.11.19


Tilgjengelige avlsokser i Midt-Norge:

Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.
Hereford          
  Okse f. 27.04.2016, ungdyrkåret, kollet Rød Midtre Gauldal 60077 25.10.19
  Okse f. 01/03/17. Kåra. Snill okse Rød Steinkjer 55190 25.10.19
  Okse f.03.06.17 , kåra-rolig og snill-gått på talle-løsdrift Rød Selbu 55369 25.10.19
  Okse f. 27.02.16, Ungdyrkåret. Godt lynne Rød Åfjord 68059 14.11.19
  Avlsokse F.10.02.17-STB 63570, Mio av Deset,Godt lynne-lett kalver. Grønn Sunndal 53417 24.10.19
  Hereford okse f. 31.3.17 -ikke kåret el .stambokførbar Grønn Sunndal 55189 24.10.19
  Hereford Kåra okse f.28.04.15 Grønn Tingvoll 63924 05.11.19
A.Angus Ungdyrkåret f. 19.04.17. Kollet. Godt lynne Rød Steinkjer 69396 25.10.19
  F. 26.01.16, kollet, snill og rolig, stbnr. 63224, etter semin. Leveringsklar. Rød Stjørdal 63535 25.10.19
  Avlsokse F.02.03.15 STB NR. 61499, Kolla -et.74039-veldig snill og grei okse Grønn Sunndal 51135 27.08.19
  Avlsokse F.12.04.14 kåra-ok klauv og bein.Lette kalvinger. RØD Stjørdal 69410 25.10.19
Tiroler          
  Tir okse stb 62682 f.27.2.16-far casso-ca 1000 kg,vant til strøm,går i utmark,vant til folk Rød Ørsta 69035 22.08.19
Dexter          
Charolais F. 31.10.16, st.boknr. 64483, bra lynne, bein, kolla, Rød Verdal 67276 25.10.19
  Okse f. 28.09.17, stb.nr. 64875. Grønn Steinkjer 69352 25.10.19
  Undyrkåret okse f.02.02.17 st.bok. 64095, fra STAUR. Rød Osen 50949 25.10.19
  Okse f. 02.02.16, Grønn Verdal 65892 25.10.19
  Ungdyrkåret okse f. 14.02.18. Rød Indre Fosen 69813 25.10.19
  F. 02.02.17, bra lynne, gode avlsverdier. Kåra og st.bok 64086. Brukt på kviger og kyr. Grønn Steinkjer 68285 25.10.19
  F. 18.04.16. Ungdyrkåret. Rolig okse Rød Overhalla 55092 25.10.19
  F. 03.03.16, hornet, stbnr. 63288, veldig snill. Grønn Indre Fosen 67175 25.10.19
  F.01.10.13 stb 61591,kollet Rød Grong 57977 25.10.19
  Okse f. 04.05.16, m/st.bok 63749 Rød Namskogan 64333 25.10.19
  Ungokser st.bokførbar-f. tidlig i 2019-lettkalver emner-F.5.1.19-far70104- og F.26.03-Far61037 GRØNN Nesset 51869 25.09.19
Simmental          
  11 ungokser kåret 22/10-19 Rød Steinkjer 64591 25.10.19
  Stb.nr 63695  f. 13.10.16-kolla-Far 73094 Rød Indre Fosen 53458 05.11.19
  Ungdyrkåret f. 01.10.16. St.bok. 65376 Rød Selbu 62655 25.10.19
  ungokse , stambokførbar -kolla , Far 73077 Gulli- Grønn Namsos 63947 25.10.19
Limousin

 

       
  5 ungokser, kåret 3/10-19, kan st.bokføres Grønn Hemne 63808 25.10.19
  Okse f. 30.06.15 st.bok 62148, Rød Skaun 54942 25.10.19
  Okse f. 9.4.17 ungdyrkåret, st.bok 64183 Rød Midtre Gauldal 69365 25.10.19
  Ungdyrkåret f. 08.02.16, St.bok. 63102 Grønn Verdal 56237 25.10.19
  Kåra okse f. 2016 Godt lynne,st.bok 63324 Rød Steinkjer 67651 25.10.19
  Okse f. 17.01.13, ungdyrkåret Grønn Bjugn 64115 25.10.19
Blonde
d`Aquitaine

 

       
  Okse Blonde f. 31.12.16 St.bok 64187-godt lynne-gått på spalt/ute/lettkalver Grønn Rauma 68752 8.11.19
Tiroler Grauvieh Okse f. 22.02.2016. Anton av Rudsar St.bok 62681 Grønn Melhus 62444 25.10.19
STN          

Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe eller selge dyr, eller ønsker opplysninger om dyrene vi har innmeldt for salg.

Ungdyrkåra okser  vår - høst 19  er ikke i denne oversikten!
Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader
.

Kontaktpersoner Midt-Norge: