Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge

(12.01.21) Oversikt over kjøttfe for salg i Midt-Norge

Tilgjengelige kviger og kyr i Midt-Norge:

Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.

Hereford

         
  1 kvige f. mars/april 2019. Kollet. Kalving mars 2021. Grønn Inderøy 62059 01.10.20
  1 kvige,  -drektig-vårkalving Grønn Stjørdal 52237 23.11.20
  4 stk drektig kviger f. 2019, kalving vår 2021 - bedekt med dexter Rød Melhus 60931 01.10.20
  15 krys av hereford bedekt med angus, kalving vår 21. Rød Hegra 68362 30.11.20
  Ku f. 02.07.18 kollet selges med kalv f. 28.08.20 kollet Rød Oksvoll 53818 13.10.20
 

2 kviger -1 100% Herford og 1 75% Herford & 25% NRF -begge er kollet

1 ku 100% Herford-kommer med 3 kalv ca Juni

Grønn Hustadvika 51344 12.01.21
  4 drektige kviger - 50%HER/50%NRF - Bedekt med Hereford, kalving mai/juni. Rød Steinkjer 53860 30.11.20
  3 drektige kviger -kalver april/mai Grønn Molde 50970 12.01.21
  5 Hereford Ungkviger -far 65233 Rød Frosta 60838 16.12.20
  5 Her/Nrf krysningskviger, født april 2020 Grønn Namsos 63668 08.01.21
Aberdeen Angus          
           

Charolais

         
 

3 kyr f.17(100%)-11(75% Char-25% NRF))-09 (50% Char-50% NRF)kalving vår/sommer -21,

Grønn Steinkjer 62421 19.11.20
  3 unge kyr m/stb -kalver i mai og kviger drektige m/semin el okse, kalvingsein vår  og ungkviger ikke bedekt-noen med stambok Grønn Aukra 63954 12.01.21
  Flere drektige kviger, ku, ungkviger, både høstkalving og tidlig vår 2021. Mye semin. Flere kan stambokføres. Rød Indre Fosen 67175 13.10.20
  Kvige 50% CHAR & 50% NRF, ins m/ 72151, klaving 22.7.21 Grønn Surnadal 60286 12.01.21
  Drektige kviger 88-100 % -kalver ca.1.3 og utover i mars-Fa til kvigene:  stb 64114 Grønn Aukra 63783 08.01.21

Simmental

         
 

Årringer -Simmental stambokdørbar

Grønn Namsos 63947 05.10.20
  Kviger og kyr m/ stambok-drektig m/ semin Grønn Meråker 61085 11.12.20
  Ungkviger simmental Rød Snåsa 66671 16.12.20

Limousin

         
  1 kvige  50% NRF-50% LIM ins m/ 72258-kalving mars 21 Grønn Høylandet 66044 05.10.20
  1 kvige f. 20.03.19 50% lim/nrf, ins med 74080 Hovin Milorg, kalving 04.04.21 Rød Steinkjer 52294 05.10.20
  1 kvige 50% LIM & 50% NRF, ins m/ 74086 -kalving 30.6.21 Grønn Surnadal 60286 12.01.21
Tiroler Grauvieh          
  Diverse krysninger mellom Tiroler og Limousin, fra 50% til nesten 100%, drektig med Tiroler eller limousin okse . Rød Namdalseid 67005 05.01.21
Blonde d'Aquitaine .        
  Flere drektige dyr for salg. Ta kontakt. Grønn Skogn 66179 21.12.20

Krysning

         
  Høst og vårkalvere kyr og kviger, fleste tungrase(Char-Blonde og TIR)samt ungkviger Rød Levanger 67140 05.10.20
  Bedekningsklare åringer- nesten rein Char -resten kryssning med NRF & Herf Rød Verdal 53357 05.10.20
  Kvige 75 % Lim & 25 % NRF, kalver 19.3.21 ins m/ 72258 Grønn Inderøya 66504 05.10.20
  Årringskvige f.2.10.19 75% Char-25% NRF Grønn Inderøya 66504 05.10.20
  14 drektige kryssningkviger: Lim/ Hereford, bedekt med stambokført Hereford okse  -kalver april & mai -21-selges ved årsskiftet Grønn Molde 50860 12.01.21
  Kvige 100% NRF drektig med angus 74087 kalving 15.05.21 Grønn Surnadal 60286 12.01.21
  Kviger lim /angus kryssninger  bedekt med angus-okse stb 65805 av Lillebakken-Kalving mars/ april 2021 Grønn Steinkjer 51916 21.10.20
  5 kviger, født mars-juni 2019, ikke drektig Rød Verdal 65892 19.11.20
  5 drektige kviger(50%LIM og 50% NRF),      født rundt mars 2019, inseminert med limousin, kalver mars 2021,utenom ei i juni Rød Steinkjer 64674 08.12.20
  Kryssningsku  m/ ungkvige f. feb 20 & 5 kviger bedekt med en kryssningsokse NRF/CHAR -vår kalving-kontakt selger for en prat Rød Surnadal 68962 08.01.21
  Kvige 50% Char,25% Her & 25% NRF-bedekt med hereford-kalver mars/april Grønn Gjemnes 67541 12.01.21

Andre raser

         
  Skotsk høylandsfe -  5 kviger Rød Meråker 67723 12.01.21
  STN - Kalver f.2020 til påsett Rød Midtre Gauldal 67882 12.01.21


Tilgjengelige avlsokser i Midt-Norge:

Ring for mer informasjon.

Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.

Hereford

         
 

Avlsokse -fin og snill f.25.3.18-ikke kåret el stb- far 62172

Rød Leksvik 55515 01.10.20
  Avlsokse f.27.03.20,stb 64158 Kåret og kolla Rød Molde 54947 27.11.20
  Avlsokse f.05.04.18,kåret og kolla. Rød Molde 51036 27.11.20
  Avlsokse f. 25.03.16, stb.nr 63863 Rød Frosta 68998 13.10.20
  Avlsokse f.05.02.18 Nesta av Rypdal-kollet og kåret -snill og rolig. Gode bein og klauver Grønn Hustadvika 50738 02.12.20
  Avlsokse Kåret, kollet-rolig og snill Grønn Hustadvika 64495 04.12.20
  Avlsokse f. 15.03.18, kåret, stb 65188 Grønn Osen 50398 06.01.21

A.Angus

         
  Avlsokse f.09.2.17,stb 64371,kåret Rød Namsos 69462 01.10.20
  Okse, f.22.04.17, kåret, far 62188, morfar 58848  f.indeks-122, p.indeks-103, m.indeks 107 Rød Levanger 67140 10.12.20
 

Ung Okse f.mars 2019,far 63119, st.b.førbar,  f.indeks-102, p.indeks-105, m.indeks 102

Grønn Singsås 56071 05.01.21
Tiroler Grauvieh          
  Avlsokse f.29.04.15 Emil av Jøssund, stb.nr 62726  Rød Skaun 66302 28.10.20

Charolais

         
  Ungokse f.30.12.19 stb 66295 -far Honorable-avh Grønn Molde/Vistdal 51869 27.11.20
  Ungokse f.20.02.20-stbførbar-far 70136-kollet Grønn Molde/Vistdal 51869 27.11.20
  Avlsokse f.20.03.16 stb 63394,kollet, kåret Rød Overhalla 66827 01.10.20
  Ung Okse f.26.07.19, stbførbar, kollet, far 70176 Grønn Rissa 60312 13.11.20

Simmental

         
  Ungokser, kan stambokføres. Født i juli & okt 2019.
Semin far 73111.
Grønn Meråker 61085 01.10.20
  Flere avlsokser født i 2019-noen stambokførbare-kollet-Semin far Rød Steinkjer 64591 01.10.20
  Avlsokse f.31.01.15 Stb 61935, kollet og godt lynne Rød Lierne 55036 01.10.20
Limousin

 

       
  Okse stb 63565f.28.03.17-Kolla Grønn Surnadal 69166 27.11.20
Blonde
d`Aquitaine

 

       
  Flere ungokser, ta kontakt for info Rød Skogn 66179 23.11.20
STN          
  Avlsokser f.16.04.19, rolig-hvit & f.28.12.19 -hvit og svart-har også okse kalver f.20 Rød Midtre Gauldal 67882 19.10.20

Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe eller selge dyr, eller ønsker opplysninger om dyrene vi har innmeldt for salg.
Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader.

Kontaktpersoner Midt-Norge:

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes