Søk:

Verktøylinje

Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge

(25.05.18) Oversikt over kjøttfe for salg i Midt-Norge.

Tilgjengelige kviger og kyr i Midt-Norge:

Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.
Hereford 2 kviger født mars/april 2016. Far 71022 og 71026. Rød Trones 64726 18.05.18
  2 drektige kviger, kalving fra april. krys med NRF, drektig med hereford. Rød Kongsmoen 53279 19.02.18
 

5 kviger 100% Herf-kalving mars/april/mai

Rød Averøy 54026 11.04.18
  3 drektige kviger, bedekt med stb okse 61848-kalving mai 18 Rød Rauma 61752 11.04.18
  1fin, stor  kvige ,kolla Herf, ikke stambokførbar, bedekt med 71088-kalver ca.22.6.18 Rød Frosta 60838 18.04.18
  2 kviger kalver april -mai, 100% hereford Rød Indre Fosen 51830 18.04.18
  1 ku 100% Heref og 2 kyr 50% Herf/50% Blond-kalving april Rød Inderøy 67275 13.02.18
  2 kviger f.mars 2016 ikke bedekt 75% Herf & 25% NRF Rød Levanger 55764 15.03.18
  ungkvige f.9.6.17-bedekningsklar høsten 18 Rød Gjemnes 67541 24.05.18
A.Angus 2 kyr + 3 kviger, f. februar/mai 2016. ØKO Grønn Foldereid 63539 03.01.18
           
Charolais          
  kvigkalv f. 28.08.17-50% Char/50% NRF Rød Nesset 54478 11.04.18
  6 kvigekalver, 100% f. feb-mai 2017 Rød Rennebu 66225 11.04.18
  Drektige kviger og årringer-50% Char /50% NRF bedekt med semin-kalving aug-sept 2018 Grønn Indre Fosen 67175 11.04.18
  11 Ungkviger f. mars/april/juli 17- 100% char -1 er 62,5 % car og 31,25 %kryssning og 6,75 % LIM Grønn Mosvik 55943 23.02.18
  5 Ungkviger f. april,mai og juli Charolais Rød Verdal 65892 15.03.18
  Avviklingsbesetning16 kyr og 10 kviger-kalving fra januar 18, semin.Mye rein char og noe krysning LIm/NRF GRØNN Steinkjer 53625 27.04.17
  8 bedekningsklare ungkviger-Kom å besiktige Grønn Høylandet 65957 19.04.18
  2 kyr og 3 kviger ins des-2017/høstkalving Grønn Steinkjer 54074 27.04.18
Simmental          
  Simmmental kryssninger, 50% 62,5 % & 75 % sim/ resten lim og Herford -livkalver f.fra 8.12.17 tom 24.2.18 Rød Tingvoll 53133 18.04.18
Limousin 2 kviger 50% limousin/NRF. Grønn Verran 69637 20.02.18
  1 ungkvige født 03.01.17, 50% Lim/NRF, far er Jovna av Gorseth 72177. Rød Rørvik 65414 31.01.18
  Livkalv 50% LIM & 50% NRF f.9.9.17 Grønn Selbu 68873 19.02.18
  6 ungkviger årringer lim kryssning Rød Skaun 55149 23.03.18
  Kyr /kviger kryssning m/litt herf og NRF-plass mangel-salg snarest. Bedekt m/ 61736 av Steinvik-kalving ca mai/juni Grønn Verdal 58713 05.04.18
  Ungokse f.11.06.17-far 16530033/5440 Rød Skaun 54942 14.05.18
Galloway          
Blonde
d`Aquitaine
Flere kviger/kyr. Krysning blond/sim Lettekalvere, god tilvekst. Grønn Skogn 66179 11.04.18
Kryssninger          
  2 kyr og 2 kviger 50% sim & 50%v lim el NRF-ins m/lim-kalver sept,nov.18-jan 19- Grønn Steinkjer 64591 12.04.18
  3 av 4 kviger selges,50% Lim og 50% Char, Kalver april/mai-2 i mai og 1 i juli Rød Steinkjer 64344 18.04.18
STN 2 kvigekalver-22.8.17 & 25.11.17 Rød Tingvoll 53824 23.05.18

 

Tilgjengelige avlsokser i Midt-Norge:

Har i tillegg okser fra årets kåringer tilsalgs, ta kontakt for nærmere info om disse.

Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.
Hereford          
  1 stk F. 08.04.15, kollet og kåret. Sønn av RL Ice-Mann 60057,1 stk F.19.03.16,kollet og kåret Rød Leksvik 55515 11.04.18
  F.08.01.17 Stambokføres. Kollet.Far Can /C02952602 Rød Nesset 50887 11.04.18
  F.31.03.17 Stb.nr 63439.Kollet.Far 61455 Rød Nesset 50887 11.04.18
  F. 15.04.15, kollet, stb.nr 62244. Gode fødselsindekser Rød Midtre Gauldal 60077 11.04.18
  F. 26.03.15 Stambokført,Kollet Rød Midtre Gauldal 54649 09.04.18
  F.23.03.14, kollet, kåra lettkalver okse selges et.20.6.18 Rød Eide 51528 07.05.18
A.Angus          
Tiroler 1 stk F. 26.07.17,1 stk F 05.09.17 stambokført Rød Levanger 55306 11.04.18
Dexter          
Charolais          
  Ungokser stb.førbare f.jan-feb 17 Grønn Nesset 51869 09.04.18
  F: 06.04.14, stb.nr 61451 kåret, kollet. Grønn Inderøy 56044 09.04.18
  F:05.04.16 stb.nr 62635 Leeds Av Bomo. Kollet, gode morindekser.   Rød Snåsa 57760 09.04.18
  F.14.02.15 Konjak av Holsing 61784, selges 1.7.18 Grønn Smøla 57803 09.04.18
  Født 20.03.16 ikke stb- Rød Overhalla 55484 09.04.18
  1 stk F:22.07.16, kollet, stambokførbar, 1 stk F:01.10.16, kollet, tambokførbar Grønn Indre Fosen 67815 27.04.18
  F.01.10.13 stb 61591,kollet Rød Grong 57977 18.05.18
Simmental F: 30.01.15 stb.nr 62021 kurt av hegnes. Kollet. Sønn av Gulli av Stustad. Ledig fra juli-kan leies ut. Grønn Soknedal 53024 11.04.18
  F: 01.06.16 Lukas PP av Solnes, homozygot kollet, sønn av TOTO PP. Grønn Steinkjer 64591 25.04.18
  F:31.10.16 Lord p av Solnes, Kolla,kåra og stambokførbar. far: Malibu PP Grønn Steinkjer 64591 25.04.18
  2 Avlsokser f.jan og mars -17.Stambokført-testkanidater Staur.Stb.nr 63512 & 63503, far 60006 Grønn Namsos 63947 11.04.18
  Lavrans av Solnes f.31.3.16-kolla far 58097 Rød Aure 52518 11.04.18
  F. 07.08.14 stb.nr 61885, kollet. Rød Namdalen 55736 11.04.18
Limousin          
           
Blonde
d`Aquitaine

Flere reinrasa, stambokførbare okser. Født fra mars 2016

Grønn Levanger 66179 11.04.18
  F.16.11.16 stb.nr 63973 -snill okse -selges 20.5 Rød Rissa 67275 19.04.18
STN Okse f 08.07.16 & 09.02.17 Rød Hemne 64071 23.05.15Kontaktpersoner Midt-Norge: Synnøve Gravdal og Ivar Arne Steinvik
Tlf: 481 20 400