Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge

(25.06.20) Oversikt over kjøttfe for salg i Midt-Norge

Tilgjengelige kviger og kyr i Midt-Norge:

Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.
Hereford          
  3 ungkvigerf. mars/mai 2019. min. Grønn Høylandet 65983 02.06.20
 

2 kyr f.2011- 100% Herf -fine kyr -kalver lett -vårkalving 

2 kukalver f. april 2019

Grønn Namskogan 67860 02.06.20
Aberdeen Angus          
  Ku f. 2015, forv.kalv 10/1-20 Rød Steinkjer 69352 02.06.20
Charolais          
  3 renrasa drektige kviger f. 18, vårkalving Grønn Inderøy 67638 05.02.20
 

2 kyr (litt Nrf), f. 11 og 16, kvige f. 17.-100% Char- sommerkalving, rolige dyr

Grønn Steinkjer 62421 02.06.20
  Kyr som kalver juli Grønn Nærøy i Namsos 53297 02.06.20
  Ku f. 17.02.15 stb.nr 100585 bedekt med okse stb.nr 65565. Kalving slutten av juni. Grønn Snåsa 59083 06.05.20

Simmental

         
  2 drektige kviger -kalving juli -aug Grønn Namsos 63947 02.06.20
Limousin          
Tiroler Grauvieh          
  Ungkviger Tir o/ 50% og 75 % krysset med NRF og noen litt Lim Rød Smøla 52499 17.06.20
Blonde d'Aquitaine Drektige dyr for salg. Ta kontakt. Grønn Skogn 66179 02.06.20
Krysning          
  Krysningskviger (Cha+Lim/Cha+Nrf) f. jan. og juni 2019 Grønn Namsos 66334 02.06.20
  Kvige f. 18, 50% Cha+ 50% Nrf, Ins.m/72238 forv. kalv. 13.08.20 Grønn Indre Fosen 53027 02.06.20
  Ku f.16 (cha+nrf) ins.forv.kalv. 21.07.20. Helsestorfe Grønn Steinkjer 53991 03.06.20
  5 kyr (f. 2013 tom 2017), Cha+ Lim Rød Overhalla 67028 03.06.20
  6 kukalver ( Cha+Her+Lim+Nrf) Grønn Midtre Gauldal 54603 03.06.20
  2 kviger f. 2018, Her+cha Rød Namdalseid 60094 18.12.19
  4 kyr (cha, Lim, Sim, Nrf) vårkalving Rød Verdal 65014 18.12.19
  Fine ungkviger f.april & mai 19-O7 50% Char-resten Lim og NRF Rød Verdal 66080 03.06.20
  Kvige 50% LIM & 50% NRF ins m/ 74086 -kalving 13.9.20 Rød Levanger 64068 02.06.20
  Kvige 50% Char/NRF, f.14.03.19. Kollet. Datter av 70174 Laban av Stang. Rød Nærøy 66414 03.06.20
Andre raser          
  Skotsk høylandsfe, 5 kviger Rød Meråker 67723 03.06.20
  2 kvigekalver f.sept7okt 19-50% STN & 50% NRF Rød Aure 56119 03.06.20
  STN kalv fra melkebesetning Rød Hustadvika 55462 25.06.20


Tilgjengelige avlsokser i Midt-Norge:

Ring for mer informasjon.

Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.
Hereford          
A.Angus          
Tiroler Grauvieh          
  Ungokser f.mars-april-mai 2019-Kåra Rød Smøla 69102 18.05.20
  Tir okse stb førbar f.09.07.19-far 62687 av Rudsar Rød Smøla 52499 17.06.20
  Tir okse f.12.5.15 stb 62175 GRØNN Steinkjer 55605 24.06.20
Charolais          
  Okse f. 02.02.16, Grønn Verdal 65892 30.04.20
  Okse Julius av Skulberg med stamboknummer 60914 f. 16.02.14. Rød Steinkjer 68526 12.05.20
  Okse KB Major stamboknummer 64117 f. 16.01.16. Kollet Rød Steinkjer 68526 12.05.20
Simmental          
  Ungokser født høst 2018- kåret høsten 2019-stambokførbare-en er homozygot kollet Rød Steinkjer 64591 30.04.20
  2 Okser f. 30.05.19, Seminfar,kan st.bokføres, tvillinger Rød Steinkjer 69352 30.04.20
  Okse f. 23.03.16, stbok 63600 Grønn Surnadal 68795 21.04.20
  Stb.nr 63695  f. 13.10.16-kolla-Far 73094 Rød Indre Fosen 53458 30.04.20
  6 ungokser, kan stambokføres. Født i jan/feb.
Semin far 73111. Alle kollet 
Grønn Meråker 61085 30.04.20
  Kumshot P av Hovde 73111. F. 22.02.15. Kollet  Grønn Hegra 63686 30.04.20
Limousin

 

       
  4 ungokser, kåret 3/10-19, kan st.bokføres Grønn Heim 63808 30.04.20
  Avsokse Lim f. 12.01.19 og 26.04.19. Kan stambokføres -far 61543 Grønn Midtre Gauldal 67998 30.04.20
  Stambokførbar okse f. 14.01.19 - Sønn av 72216, kollet. Grønn Rissa 54874 08.06.20
Blonde
d`Aquitaine

 

       
           
           
STN          

Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe eller selge dyr, eller ønsker opplysninger om dyrene vi har innmeldt for salg.
Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader.

Kontaktpersoner Midt-Norge: