Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge

23.06.22) Oversikt over kjøttfe for salg i Midt-Norge

Tilgjengelige kviger og kyr i Midt-Norge:

Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.

Hereford

         
           
Aberdeen Angus          
  22  kyr/kviger selger, 15 para med rød Angusokse.Noe kryssning. Kalving fra ca. april tom juni -selges m/ kalv Rød Stjørdal 68362 21.06.22

Charolais

         
  Mordyr med årets kalv selges evn....... Grønn Bindal 26289 21.06.22
  Bedekningsklare 100% Char kviger. 3 stk født April 20. 5 stk født Mars/April 21. Far 65506. Rød Molde 53387 21.06.22
  Flere unge kyr og  kyr m/ kalv  født vår  2022. Mye semin. Flere kan stambokføres. Rød Indre Fosen 67175 21.06.22
  5 Charolaiskviger bedekt m/ angus-kalver i september Rød Stjørdal 66616 21.06.22
Limousin          
           
Tiroler Grauvieh          
  Ungkvige f. 07/08/21-stambokførbar -far; 62681 Rød Verdal 56677 21.06.22
Blond d` Aquitaine          
  Avlsdyr alle kategorier-selger ønsker at det tas kontakt direkte Rød Levanger 66179 21.06.22
Highland Catle          
  Kviger-ungkviger flere kategorier 100 % Hig Rød Meråker  67723 21.06.22
Kryssninger          
  3 kviger NRF bedekt m/ angus -selges for max slaktepris Rød Levanger 64068 21.06.22
           
           

 


Tilgjengelige avlsokser i Midt-Norge:

Ring for mer informasjon.

Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.

Hereford

         
  Avlsokse f.18.02.19 Stbnr.66977,kolla,Godt lynne og gode klauver. Selges i slutten av juli. Rød Tingvoll 56216 11.05.22
  Avlsokse f. 12/01/20 stb 68482-far 71099 Rød  Molde 50887 23.06.22

A.Angus

         
Tiroler Grauvieh          
 

Avlsokse f 11.04.19. St.bok 66531

Rød Snåsa 66836 25.05.22
  Avlsokse f. 12.06.21-far 76066  Rød Hustadvika 60334 05.04.22
 

Avlsokse f. 17.02.19. Gudbrand av Sunnset, stbnr. 66530

Grønn Åfjord 68059 14.3.22

Charolais

         
  Avlsokse f. 04.12.17 stb. 66125. Ungdyrkåra Rød Steinkjer 55722 28.04.22
  Ungokse f. 28.09.20, stb. førbar. Grønn Indre Fosen 60312 20.04.22
  Avlsokse f. 18.02.19, st.b 65814. Ungdyrkåra Rød Steinkjer 54045 20.04.22
  2 Avlsokser -en kolla, f.24.2.21 -en avhornet, f.27.11.20-stambokførbar  Grønn Molde 51869 05.04.22
  Avlsokde f.08.02.19, stb 66875-Obama av Holsing-Nyvler Rød Hustadvika 51528 05.04.22
  Kolla -Avlsokser-kåra  -f. 26.9.20 far FRA/8901666877 og 29.10.20 far SWE/68672 Grønn Rauma 75083 05.04.22
  Snill okse f. 6.4.19-far 61784 Konjak av Holsing-Kolla Rød Heim 66583 05.04.22

Simmental

         
  Flere avlsokser f.høst 19/jan. 20, 2 stk m/stb.67165 & 67158 Rød Steinkjer 64591 04.02.22
  Avlsokse f.13.11.20, far sem 73086-kolla Grønn Meråker  61085 04.02.22
  Avlsokse f.31.10.16, stb.64940 Lord P av Solnes-kolla Rød Verdal 55956 11.05.22
 

1.1501 Peder P av Solnes,kolla,far 66891-

2.1499 Paul P av Solnes,kolla,

3.1488 Prinsen P av Solnes,kolla, fin på fødsel,far 73138 Lykke

Rød Steinkjer 64591 10.03.22
Limousin

 

       
  Avlsokse f. 24.07.17 stb.nr.64128. Rød Rennebu 54727 20.04.22
  2 ungdyrkåra okser.  Rød Stjørdal 68525 27.05.22
Galloway          
Blonde
d`Aquitaine

 

       
Jersey          
  Avlsokse f.18.05.20 - Far 27131 Rød Smøla 66318 10.05.22
Dexter Avlsoksefødt 21, kolla Grønn Verdal 56078 13.06.22

Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader.

Kontaktpersoner Midt-Norge: