Søk:

Verktøylinje

Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge

23.02.18) Oversikt over kjøttfe for salg i Midt-Norge.

 

Tilgjengelige kviger og kyr i Midt-Norge:

Rase Opplysninger Kommune Ref.nr Oppdat.
Hereford 2 kviger født mars/april 2016. Far 71022 og 71026. Trones 64726 19.02.18
  3 drektige kviger Fra 63% her tom 100%-alle kolla-f.mars 2016 Fræna 51344 19.02.18
  2 drektige kviger, kalving fra april. krys med NRF, drektig med hereford. Kongsmoen 53279 19.02.18
  4 drektige kviger-kalving april Halsa 50423 19.02.18
  5 kviger 100% Herf-kalving mars/april/mai Averøy 54026 19.02.18
  1 kvige, kolla 75% herf og 25% NRF,bedekt med stbn.62457,kalving 29.6.18 Gjemnes 67541 19.02.18
  3 drektige kviger, bedekt med stb okse 61848-kalving mai 18 Rauma 61752 19.02.18
  5 ungkviger f. april 17-3 stk 50% NRF/50% Herf-2 stk o/ 88% herf Molde 50162 19.02.18
  1 kvige 100%, kollet, far 71074 Ivo av Hånde, ins med 71087 Kaizer av Rindal, f.k. 15.06.18. Ørland 66589 19.02.18
  1fin, stor  kvige ,kolla Herf, ikke stambokførbar, bedekt med 71088-kalver ca.22.6.18 Frosta 60838 19.02.18
  4 kyr og 2 kviger kalver april -mai, 100% hereford Indre Fosen 51830 19.02.18
  1 ku 100% Heref og 2 kyr 50% Herf/50% Blond-kalving april Inderøy 67275 13.02.18
  Herefordbesetning-selges snarest.7 kyr : kalving fra mars ungkviger f.16 og 17 og 3 oksekalver f.17 Namsos 68680 20.02.18
A.Angus 2 kyr + 3 kviger, f. februar/mai 2016. ØKO Foldereid 63539 03.01.18
  1 kvige 50 % Angus/ 50 % NRF.Kalving 02.04.18 Hemne 67999 03.01.18
  2 kyr født i 2015. Sandstad 54747 09.01.18
Charolais 6 Bedekningsklare ungkviger f.april-16, 50-75-88% Char resten Herf og NRF Fræna 58586 28.06.17
  3 ungkviger 50 % char/lim. F: 12.03.16-08.04.16 Kleive 50038 28.06.17
  1 kvige 50 % Char/NRF,ins 6/12, m/72175,kalving 12/9-17 Tingvoll 68672 25.07.17
  kvigkalv f. 28.08.17-50% Char/50% NRF Nesset 54478 06.12.17
  6 kvigekalver, 100% f. feb-mai 2017 Rennebu 66225 04.01.18
  Drektige kviger og årringer-50% Char /50% NRF bedekt med semin-kalving aug-sept 2018 Indre Fosen 67175 24.01.18
  Kvige 50% Char-50% NRF bedekt med 70160 -kalver 19.3.18 Meldal 58600 26.01.18
  2 kyr og 2 kviger ,100% Char-kalver mai-18, far til kalv er 61784 Smøla 57803 12.02.18
  11 Ungkviger f. mars/april/juli 17- 100% char -1 er 62,5 % car og 31,25 %kryssning og 6,75 % LIM Mosvik 55943 23.02.18
Simmental        
  Kyr som kalver i juni aktuell for salg--Simmental Namsos 63947 03.01.18
Limousin 2 kviger 50% limousin/NRF. Verran 69637 20.02.18
  1 ungkvige født 03.01.17, 50% Lim/NRF, far er Jovna av Gorseth 72177. Rørvik 65414 31.01.18
  Livkalv 50% LIM & 50% NRF f.9.9.17 Selbu 68873 19.02.18
Galloway        
Blonde
d`Aquitaine
Flere kviger/kyr. Krysning blond/sim Lettekalvere, god tilvekst. Skogn 66179 19.02.18
Kryssninger        
  1 ku og 3 kviger, charolais/hereford krys. Kalving april Verdal 66859 19.02.18
STN        
  2 stk, ei født i mai 2015 og den andre født i januar 2016. Sandstad 54747 19.02.18
  ku m/ kalv(kvige f.15.6.17)STN selges Aukra 69123 19.02.18

 

Tilgjengelige avlsokser i Midt-Norge:

Har i tillegg okser fra årets kåringer tilsalgs, ta kontakt for nærmere info om disse.

Rase Opplysninger Kommune Ref.nr Oppdat.
Hereford F. 27.05.16, kollet st.b.førbar. Sønn av Julius av Rindal 60974. Gode fødselsindekser. Øksendal 52242 20.07.17
  F. 08.04.15, kollet og kåret. Sønn av RL Ice-Mann 60057. Leksvik 55515 01.02.18
  F. 20.02.16 Stambokføres. Kollet. Sønn av Voksklev Eik. Nesset 50887 02.08.17
  F. 24.03.14, kåra,kolla godt lynne Tingvoll 68157 08.09.17
  F. 04.02.16,stbnr.62457 kolla, brukt en sessong Gjemnes 67541 19.09.17
  F. 27.04.15,kolla Surnadal 61434 20.09.17
  F.17.04.16-kolla-Laban av Rydningen Fræna 51321 11.10.17
  F. 03.03.15-nyvler-Stb.nr 62621 brukt 2 sessonger Tingvoll 50183 24.10.17
  F. 27.01.14-kolla-Stb.nr 61191-rolig og snill-brukt i 3 sessonger Tingvoll 69340 22.11.17
  F. 15.04.15, kollet, stb.nr 62244. Gode fødselsindekser Sokndal 60077 19.02.18
  F.09.03.16,kollet,87,5% Herf-12,5% NRF-høgreist-godt lynne Nesset 54947 07.02.18
A.Angus        
Tiroler        
Dexter F.12.05.15 stb.nr 62085 Oppdal 61666 31.01.18
Charolais F: 04.02.14 st.b.nr 60804 X Astridssønn av Rathe. Sønn av 80234 Savigeux. Nærøy 53297 04.01.18
  Ungokser stb.førbare f.jan-feb 17,kan selges i høst for bruk neste sesong Nesset 51869 13.09.17
  F: 06.04.14, stb.nr 61451 kåret, kollet. Inderøy 56044 04.01.18
  F:05.04.16 stb.nr 62635 Leeds Av Bomo. Kollet, gode morindekser.   Snåsa 57760 04.01.18
  F. 01.02.16, kollet, stb.nr 62423, ungdyrkåret. Steinkjer 68285 04.01.18
  Flere stb.fb okser f. mars 2016.- Steinsdalen 50949 04.01.18
  F.14.02.15 Konjak av Holsing 61784, selges 1.7.18 Smøla 57803 12.02.18
  F.20.06.14 Julius av Veistad-gir lette kalvinger -kolla Rennebu 66225 19.02.18
Simmental F: 30.01.15 stb.nr 62021 kurt av hegnes. Kollet. Sønn av Gulli av Stustad. Ledig fra juli-kan leies ut. Soknedal 53024 04.01.18
  F: 01.06.16 Lukas PP av Solnes, homozygot kollet, sønn av TOTO PP. Steinkjer 64591 04.01.18
  Avlsokser f. jan-feb-17.Stambokført-testkanidater Staur. Flere yngre okser og en årring stambokførbar. Namsos 63947 04.01.18
  Lavrans av Solnes f.31.3.16-kolla far 58097 Aure 52518 09.11.17
  F. 07.08.14 stb.nr 61885, kollet. Namdalen 55736 04.01.18
Limousin F.20.01.15 Kåra okse brukt i 2 år -rolig Molde 50269 23.08.17
  F.04.11.14 94% Lim/6 % NRF avlsokse Jøger av Mauset Gjemnes 52090 04.10.17
  5 avlsokser fra GRØNN besetning-skal kåres,f.feb-mai.17.Alle er etter stb.61600 Triompha Surnadal 69166 22.02.18
Blonde
d`Aquitaine

Flere reinrasa, stambokførbare okser. Født fra mars 2016

Levanger 66179 04.01.18

Kontaktpersoner  Midt-Norge: Synnøve Gravdal og Ivar Arne Steinvik
Tlf: 481 20 400