Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge

(16.05.24) Oversikt over kjøttfe for salg i Midt-Norge.

Tilgjengelige kviger og kyr i Midt-Norge:

Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.

Hereford

4 kviger, hereford og hereford/nrf krysninger kalver august/sept 24. Selges til red. pris Rød Averøy 50495 14.05.24
  2 drektige kviger, kalver vår 24 Rød Soknedal 52553 29.02.24
  3 drektige kviger, kalving mars/april 24 Rød Osen 65855 09.10.23
  13 bed.klare ungkviger renrasa hereford.  Rød Inderøy 69160 04.08.23
  Kviger f. juni 21.  Rød Midsund 50970 07.03.23
  3 ungkviger f. nov 22 og jan 23  Rød Malvik 65694 21.09.23
Aberdeen Angus 5 stk livkalver født fra jan-april 23, stambokført far.  Rød Hustadvika 55113 22.08.23
  1 livkalv f. 23.09.22, 75% Angus, seminfar, kollet  Rød Steinkjer 56920 01.07.23
  1 drektig Anguskvige, kalver vår 24 Rød Soknedal 52553 29.02.24

Charolais

Avviklingsbes. 30-40 Kyr, ungkviger, kviger. Semin og stbført avlsokse brukt. Flere kan stambokføres. Kalving vår 24 Rød Indre Fosen 57201 18.01.24
  5 kyr, noen med stambok, kalving fra februar (semin og gårdsokse) Grønn Aukra 63954 10.01.24
  Avviklingsbesetning. 19 kyr/kviger paret med Char okse. 10 stk kalver mars-mai 24, 9 stk i juni.  Rød Tingvoll 52958 17.10.23
  8 ungkyr paret med stambokført Angusokse Rød Aukra 63783 10.10.23
  2 ungkviger f. 22, 1 livkalv f. 23.  Rød Levanger 55838 04.12.23
  1 kvige, forventa kalving 24.10.23 Grønn Tingvoll 68930 22.05.23
  4 kviger, bedekt med stambokført Angusokse. Kalving mars/april 24.   Rød Aukra 63783 27.08.23
  7 bedekningsklare ungkviger og 7 Char ung ku f.2021-far 65695. Rød Aure 56964 14.05.24
  8 renrasa ungkyr Rød Molde 64903 09.10.23
Limousin 1 kåra, kollet ungkvige f. 24.01.23. Etter seminnr. 72264 Rød Heim 63808 06.05.24
  1 ungkvige f. 02.03.22 Rød Verdal 67948 08.05.23
Simmental 2 kyr  Rød Inderøy 59514 30.04.24
Tiroler Grauvieh Ungkvige f. 20.05.22 Rød Steinkjer 56374 28.08.23
  4 gråfe ungkyr, 2 kalver f. 24 og 1 ungkvige f. 22.  Rød Smøla 52499 30.04.24
Blond d` Aquitaine Avlsdyr alle kategorier-selger ønsker at det tas kontakt direkte Rød Levanger 66179 05.07.23
Krysninger 2 stk drektige kviger  tungrasekrysning, kalving nov 24 Rød Ørland 56717 30.04.24
  Kvige f. april 22, tungrase krysning, ins. kalver 31.05.24 Rød Namsos 61357 22.11.23
  4 charolais kviger født mars, april og juli 22 Grønn Steinkjer 54045 04.09.23
  4 stk livkalver født mars og 1 stk mai 23, Hereford/charolais krysning Rød Stjørdal 56931 04.09.23
 

1 livkalv f. 25.06.23 50% tiroler/nrf-lim

Rød Namsos 55605 28.08.23
  8 Drektige charolaiskrysninger: Kyr og kviger, fra 50-88% Char krysset med NRF. K. mai,juni,juli, aug,okt. Semin og bruk av stbført avlsokse. Rød Fosen 57201

17.04.23

  4stk 50% tiroler, drektige kviger, paret med stbført HF okse.  Rød Vestnes 64943 16.05.23
  1 kvige, 50% Char/50%NRF, ins med Ang, K. 13.07.23. Rød Leka 53958 28.03.23
  1 kvige f. feb.-april 2021. Krys. Angus/nrf Grønn Stjørdal 64423 20.03.23
 

2 ungkviger f. 21/22, Ang+nrf. 1 ungkvige cha+nrf f. 22

Rød Kolvereid 64682 17.10.22
  1 ungkvige f. 26.12 & 1livkalv født 9.4.22 -begge er kryssninger med 50 % Tir Rød Tingvoll 53133 07.03.23
  1 ung ku 50% Char-44% Tir/6% NRF Rød Aure 56964 07.07.23
Galloway          
  Ungkvige bed.klar født 10.05.21, 75%Galloway/ 25%Jersey Rød Steinkjer 64591 30.03.23
STN          
Dexter          

Tilgjengelige avlsokser i Midt-Norge:

Ungokser legges ikke ut på nettsiden, ta kontakt for mer info.

Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.

Hereford

Tilgang på stambokførbare, kåra ungokser etter semin. Ta kontakt for mer informasjon.        16.05.24
  f. 2021, heterozygot kollet, stbnr. 68481, kåra. Godt lynne. Ku-bedekker Rød Sunndal 53417 16.05.24
  f. 24.03.21, kollet, stbnr. 69185, kåret Rød Steinkjer 53860 13.11.23
  f. 10.03.20, kåret. Rød Inderøy  69160 04.08.23

A.Angus

Tilgang på stambokførbare, kåra ungokser etter semin. Ta kontakt for mer informasjon.       16.05.24
Tiroler Grauvieh          

Charolais

God tilgang på stambokførbare kåra ungokser fra flere besetninger  etter semin. Ta kontakt for mer informasjon.        16.05.24
  f. 2021, kollet, stbnr. 68929, etter semin, kåra, fra Staur. Godt lynne. Rød Stjørdal 66616 16.05.24

Simmental

God tilgang på stambokførbare kåra ungokser fra flere besetninger etter semin. Ta kontakt for mer informasjon.        16.05.24
Limousin

God tilgang på stambokførbare kåra ungokser fra flere besetninger etter semin. Ta kontakt for mer informasjon. 

      16.05.24
Galloway          
STN f.19.04.21 Rød Rennebu 56420 05.07.23
  f. 30.09.22 Rød Holtålen 52517 23.02.24
  3 Avlsokser f. 10.09.19, 17.02.23, 12.02.23.  Rød Steinkjer  56269 18.12.23
Jersey          
Dexter          

Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader.

Oppdateringer av dyr på nettsiden gjøres jevnlig - minumum ukentlig, men ikke daglig i travle perioder. 

Kontaktpersoner Midt-Norge: