Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge

03.04.20) Oversikt over kjøttfe for salg i Midt-Norge

Tilgjengelige kviger og kyr i Midt-Norge:

Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.
Hereford          
  Kviger f. 2018, vårkalving. Far til kalvene Kaizer av Rindal Grønn Snåsa 67935 31.01.20
  5 kviger, f. sept 2018. Rød Steinkjer 55470 31.01.20
  10 kviger f. 18. Gått med ungdyrkåret okse fra 26/6-19 Grønn Indre Fosen 51830 26.02.20
  2 Kviger kalving ca 1 mai og 1. juli GRØNN Tingvoll 62395 31.01.20
  Kukalv f. mars 2019 Rød Indre Fosen 54848 31.01.20
  6 kukalver f. mars/mai 2019. min. 50% Her. Grønn Høylandet 65983 31.01.20
 

2 kyr f.2011- 100% Herf -fine kyr -kalver lett -vårkalving 

2 kukalver f. april 2019

Grønn Namskogan 67860 31.01.20
  2 kyr f. 2016 75% HERF & 25% NRF, kalver april/mai Grønn Gjemnes 67541 31.01.20
  4 kviger  100 % hereford Grønn Molde 59676 31.01.20
  3 livkalver hereford, kolla, f.aug 2019 ikke stbførbar Rød Hustavika 67669 03.04.20
Aberdeen Angus          
  Ku f. 2015, forv.kalv 10/1-20 Rød Steinkjer 69352 31.01.20
  Årringskviger -fleste er 100% Rød Verdal 68452 27.03.20
Charolais          
  6 kyr og 3 kviger, kalving juli/august. Rød Indre Fosen 69813 06.02.20
  3 renrasa drektige kviger f. 18, vårkalving Grønn Inderøy 67638 05.02.20
 

2 kyr (litt Nrf), f. 11 og 16, kvige f. 17.-100% Char- sommerkalving, rolige dyr

Grønn Steinkjer 62421 31.01.20
  Kyr som kalver mai-juni og juli Grønn Nærøy i Namsos 53297 18.02.20

Simmental

         
  5 ungkviger f.mars tom mai 19 -3 stk over 75 % sIm -1 er 100 % SIM -ei tumg rase kryss Grønn Steinkjer 67169 31.03.20
Limousin          
 

2 kviger, ins. m/72175, kalv. 26.03.20

1 kvige 50% Lim, ins. m/ 72179 kalv. 11.04.20

Rød Verdal 61171 31.01.20
  3 kviger f. 2018 min. 75% Lim Rød Verdal 69482 31.01.20
Tiroler Grauvieh          
  Tir kalv-f.15.10.19 Rød Hustadvika 67669 03.04.20
Blonde d'Aquitaine Drektige dyr for salg. Ta kontakt. Grønn Skogn 66179 31.01.20
Krysning          
  Kvige 50% Cha + 50% Her. ins m/74028 Grønn Levanger 50982 31.01.20
  Krysningskviger (Cha+Lim/Cha+Nrf) f. jan. og juni 2019 Grønn Namsos 66334 31.01.20
  Kvige f. 18, 50% Cha+ 50% Nrf, Ins.m/72238 forv. kalv. 13.08.20 Grønn Indre Fosen 53027 31.01.20
  Avviklingsbesetning (Her, Lim, Nrf) Rød Skaun 53533 31.01.20
  Ku f.16 (cha+nrf) ins.forv.kalv. 21.07.20. Helsestorfe Grønn Steinkjer 53991 31.01.20
  5 kyr (f. 2013 tom 2017), Cha+ Lim Rød Overhalla 67028 31.01.20
  Kvige,f. 2018, snart bed.klar. Lim+Nrf, Øko. Rød Agdenes 65735 31.01.20
  6 kukalver ( Cha+Her+Lim+Nrf) Grønn Midtre Gauldal 54603 31.01.20
  2 kviger f. 2018, Her+cha Rød Namdalseid 60094 18.12.19
  kvige f. 2017,ins. forv.k. 03/02-20 Cha+Nrf Rød Orkdal 61606 31.01.20
  4 kyr (cha, Lim, Sim, Nrf) vårkalving Rød Verdal 65014 18.12.19
  2 kviger f. 2018. 50% Lim + 50% Nrf, ins. m/74080. kalving mai og juli. Grønn Frosta 53430 24.03.20
  3 kviger 75 % Char og 25% Herf,kalver i april Rød Gjemnes 52091 25.03.20
  Fine ungkviger f.april & mai 19-O7 50% Char-resten Lim og NRF Rød Verdal 66080 18.02.20
  Kvige 50% LIM & 50% NRF ins m/ 74086 -kalving 13.9.20 Rød Levanger 64068 05.03.20
  Ungkvige /livkalv f. 20.9.19-50% LIM-NRF Rød Aukra 51061 25.03.20
Andre raser          
  Skotsk høylandsfe, 5 kviger Rød Meråker 67723 18.12.19
  STN kvige f. aug. 2018 Rød Oppdal 67611 31.01.20
  STN : 4 årringer f. des 18-tom jan 19 Rød Stjørdal 64288 25.02.20


Tilgjengelige avlsokser i Midt-Norge:

Ungdyrkåringene for våren 2020 er i gang, men disse legges ikke ut på nettsiden. Ring for mer informasjon.

Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.
Hereford          
  Okse f. 13.05.17, ungdyrkåra. kolla. Rød Namsos 61998 07.04.20
  Okse f. 01/03/17. Kåra. Snill okse Rød Steinkjer 55190 07.04.20
  Hereford okse f. 04.02.16, kolla-kåret -stb.nr 62457 Luringen av Rypdal Rød Vestnes 56003 07.04.20
A.Angus          
  Okse f. 29.01.16, st.bok 62286, løsdrift Rød Grong 55144 07.04.20
Tiroler Grauvieh          
  Tir okse stb 62682 f.27.2.16-far casso-ca 1000 kg,vant til strøm,går i utmark,vant til folk Rød Ørsta 69035 07.04.20
Charolais          
  Undyrkåret okse f.02.02.17 st.bok. 64095, fra STAUR. Rød Osen 50949 07.04.20
  Okse f. 02.02.16, Grønn Verdal 65892 07.04.20
  Ungdyrkåret okse f. 14.02.18. Rød Indre Fosen 69813 07.04.20
  F. 03.03.16, hornet, stbnr. 63288, veldig snill. Rød Indre Fosen 67175 07.04.20
  Okse f. 04.05.16, m/st.bok 63749 Rød Namskogan 64333 07.04.20
  Okse f.06.12.18, STB.nr 65830, avhornet Grønn Molde/Vistdal 51869 07.04.20
Simmental          
  ungokser kåret høsten 2019 Rød Steinkjer 64591 07.04.20
  2 Okser f. 30.05.19, Seminfar,kan st.bokføres, tvillinger Rød Steinkjer 69352 07.04.20
  Okse f. 23.03.16, stbok 63600 Grønn Surnadal 68795 07.04.20
  Stb.nr 63695  f. 13.10.16-kolla-Far 73094 Rød Indre Fosen 53458 07.04.20
  Ungdyrkåret f. 01.10.16. St.bok. 65376 Rød Selbu 62655 07.04.20
Limousin

 

       
  4 ungokser, kåret 3/10-19, kan st.bokføres Grønn Heim 63808 07.04.20
  Okse f. 30.06.15 st.bok 62148, Rød Skaun 54942 07.04.20
  Okse f. 09.04.17 ungdyrkåret, st.bok 64183 Rød Midtre Gauldal 69365 07.04.20
  Ungdyrkåret f. 08.02.16, St.bok. 63102 Grønn Verdal 56237 07.04.20
  Stb.nr 61049 F.05.06.14 Hornet-Far 72057 Grønn Stjørdal 63686 07.04.20
  Avsokse Lim f. 12.01.19 og 26.04.19. Kan stambokføres -far 61543 Grønn Midtre Gauldal 67998 07.04.20
Blonde
d`Aquitaine

 

       
           
           
STN          

Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe eller selge dyr, eller ønsker opplysninger om dyrene vi har innmeldt for salg.
Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader.

Kontaktpersoner Midt-Norge: