Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge

(18.06.21) Oversikt over kjøttfe for salg i Midt-Norge

Tilgjengelige kviger og kyr i Midt-Norge:

Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.

Hereford

         
  4 stk drektig kviger f. 2019, kalving vår 2021 - bedekt med dexter Rød Melhus 60931 19.05.21
  5 Hereford Ungkviger -far 65233 Rød Frosta 60838 19.05.21
  5 Åringskviger o/ 75 % Hereford født vår 20-far 64158 Max av Rydningen Rød Molde 54947 11.06.21
  9 drektige kviger - kalving sept/ okt-21bedekt med avlsokse 61470 Rød Steinkjer 51259 19.05.21
  Bedekningsklare ungkviger -vår/sommer - 100% herford Rød Verdal 68452 19.05.21
  3-4 kviger drektige kviger -selges et undersøkelse/høst Rød Hustadvika 51609 16.06.21
Aberdeen Angus          

Charolais

         
  Avviklingsbes. 75% cha. Kyr m/kalv, bed./ubed. kviger m.m. Rød Skaun 54363 07.06.21
  Flere drektige kviger, ku, ungkviger, både høstkalving og tidlig vår 2021. Mye semin. Flere kan stambokføres. Rød Indre Fosen 67175 19.05.21
  Kvige 50% CHAR & 50% NRF, ins m/ 72151, kalving 22.7.21 Grønn Surnadal 60286 19.05.21
  4 drektige kviger, ei m/stb-1 stambokførbar-kalving ca.20.mai.Bedekt med 65695 av Holsing-selges m/ kalv etter kalving. Grønn Smøla 55929 19.05.21
  Drektige kviger Char -kalver før telledato-bedekt med angusokse Grønn Stjørdal 66616 19.05.21
  6 kyr kalver i juli , bedekt m/ 63288 av Holsing  og 2 ungkviger f. 20.7 & 16.12 -selges samlet helst snarest. Rød Ørland 63489 19.05.21

Simmental

         
 

Årringer -Simmental stambokdørbar

Grønn Namsos 63947 19.05.21
  Ungkviger simmental Rød Snåsa 66671 19.05.21
  7 Ungkviger -f.vår-20-Far okse stb.nr 64778 Rød Steinkjer  54317 19.05.21
Tiroler Grauvieh          
           
Blonde d'Aquitaine          
  Flere drektige dyr for salg. Ta kontakt. Grønn Skogn 66179 19.05.21

Krysning

         
  5 fine kyr -kryssninger Sim/Char/Herf/NRF-bedekt med Char avlsokse-kalving mai/juni- Rød Selbu 62655 19.05.21
  Kvige 50% Lim & 50% NRF ins m/ 72257-kalver 31.08.21 Rød Steinkjer  64674 19.05.21
  5 Ungkviger 50% Char -25% Herf-25% NRF-født 2020-far  Char  stb. 64507 Grønn Gjemnes 67541 19.05.21
  2 ungkviger 50% NRF-50% LIM Rød Verdal 67948 19.05.21
  1 kryssnings kvige født 19.9.20-50% Sim +25% Char & 12.5% NRF/12,5% og 1 kryssnings kvige født 22.11.20- 50% Sim & 50% CHAR-leveringsklar mai-21 Rød Steinkjer 55569 19.05.21
  Ungkviger f. vår-sommer 20 + kvige bedekningsklar f. 29.10.19- 63 % Lim og resten kryy NRF/HERF/SIM Rød Tingvoll 56088 19.05.21

Andre raser

         
  Skotsk høylandsfe -  kviger & kalver , 1-2-3 år Rød Meråker 67723 19.05.21


Tilgjengelige avlsokser i Midt-Norge:

Ring for mer informasjon.

Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.

Hereford

         
  Avlsokse f. 11.3.19, ungdyrkåra, kollet. rolig type, gått i løsdrift i år. Rød Vestnes 68274 21.06.21
 

Avlsokse f.23.1.18, kåret og kollet-rolig-lette kalvinger

Ledig i juli

Rød Midtre Gauldal 61913 19.05.21
  Avlsokse f.19.3.19-kåret-kolla-ledig fra 1.8 Grønn Surnadal 61434 19.05.21
  Avlsokse f.08.05.17-kåret-kolla -ledig fra 1.7 Grønn Inderøy 62059 19.05.21
 

Avlsokse,kåra f.21.3.17 kolla-ledig et 1.7

Rød Molde 55463 07.06.21
  Avlsokse f.1.3.17 kolla-ledig i høst Rød Steinkjer 66371 16.06.21

A.Angus

         
  Okse, f.22.04.17, kåret, far 62188, morfar 58848  f.indeks-122, p.indeks-103, m.indeks 107 Rød Levanger 67140 19.05.21
 

Avlsokse, f.10.04.17, kåret, f.indeks-103, p.indeks-105, morindeks-102, far 62188, morfar 54704, 

Grønn Singsås 56071 19.05.21
  Avlsokse, f.28.02.19,kåret,Stb 65807-Ola av Lillebakken ledig 1.8.21 Rød Steinkjer 66952 11.06.21
  Avlsokse f.12.03.17-stb 64850 -lette kalvinger på kviger og kyr Rød Stjørdal 63535 18.06.21
Tiroler Grauvieh          
  Avlsokse f.29.04.15 Emil av Jøssund, stb.nr 62726  Rød Skaun 66302 19.05.21

Charolais

         
  Avlsokse f.20.03.16 stb 63394,kollet, kåret Rød Overhalla 66827 19.05.21
  Avlsokse f.01.03.18, stb 65493, far 70080 Grønn Rauma 75083 19.05.21
  Avlsokse f.01.02.18 stb 65152 Newton av Flittie-svær og snill okse- Rød Molde 69080 18.06.21

Simmental

         
  Flere avlsokser født sept /okt/des 2019, 2 stk Homosygot kolla--noen stambokførbare- flere er kollet-2 stk f. januar 2020 -Noen med utenlandsk semin. Rød Steinkjer 64591 19.05.21
Limousin

 

       
           
Blonde
d`Aquitaine

 

       
  Flere ungokser, ta kontakt for info Rød Skogn 66179 19.05.21
STN          


Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader.

Kontaktpersoner Midt-Norge:

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes