Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge

(18.01.19) Oversikt over kjøttfe for salg i Midt-Norge.

 Tilgjengelige kviger og kyr i Midt-Norge:

Rase Opplysninger BRSV/
BCOV
Kommune Ref.nr Oppdat.
Hereford          
   Har 2 ungkviger født i mars og mai 2018 Rød Gjemnes 57774 04.01.19
  7 stk livkalver 100% Hereford selges. Født fra okt 17 til april 18. Rød Verdal 54634 29.10.18
  2 kviger født i 17, 50% Her/50%Nrf, etter seminnr. 71083 Jackson av Birkeli. Ins med seminnr. 71088 Kiwi av Søndre Mo og 71096 Loke av Knirk. Kalving 26.03.19 og 27.05.19 Rød Orkdal 65621 01.11.18
  5 livkalver født mars, april, mai 18. Stambokførbare. Rød Soknedal 67857 05.11.18
A.Angus          
  10-20stk drektige Angus, kyr og kviger, kalving mars 2019. Rød Verdal 68452 09.10.18
  2 Angus kyr f.vår 14-kalver mars/april 19. Rød Fræna 56451 04.01.19
  10 Angus kviger f. 17-kalving vår 19-noe semin Rød Aukra 63954 04.01.19
  12 Angus kviger derav 3 er 100% f.2017. sist bedekt 1.9.18-m/ okse 61499.6 stk er o/75 % Rød Sunndal 51135 04.01.19
Charolais          
  Ung kvige f. 28.08.17-50% Char/50% NRF Rød Nesset 54478 12.11.18
  4 drektige kviger 100% Char ins med KB Granit, 1stk forv. kalving 15.03.19, resterende mai. Grønn Inderøy 50007 02.01.19
  2 kviger, 75%Cha/25%Ang. Begge ins med Angus. 1 Ins med stbnr. 74068 og 1 ins med stbnr. 74074. Kalving 16.05.19 og 25.05.19 Rød Inderøy 55498 14.09.18
  3 bedekningsklare ungkviger-Kom å besiktige Grønn Høylandet 65957 23.11.18
  Avviklingsbes. 1stk drektig kvige født 2017, bedekt med Angusokse, kalver jan/feb. Rød Leksvik 61946 02.11.18
  Kvige 50% Char & 50% NRF, ins m/ 72215  kalver 13.11.18 Rød Tingvoll 68672 21.09.18
  Kviger og kyr med kalving til våren-noen er inseminert Rød Aukra 63954 28.11.18
  2 ungkviger f. jan 18-50% Char & 50% NRF Rød Rennebu 54126 28.09.18
  Ungkvige f.28.8.17 50% Char & 50% NRF-ins klar Rød Nesset 54478 28.09.18
  Ungkvige f.26.12.17 50% Char & 50% NRF Rød Fræna 69871 28.09.18
  Ku f. 01.08.14, 50%Cha & 50% NRF, ins med charolaisokse Laban av Stang 70174, kalving 14.11.18 Grønn Høylandet 66044 03.10.18
  Ung kvige f.19.1.18,50% Char & 50% NRF-far 70162 Rød Aure 52340 14.11.18
  5 ungkviger Char f. mars,april og mai 2018 Rød Fræna 50505 09.01.19
Simmental          
  Simmmental kryssninger, 50% 62,5 % & 75 % sim/ resten lim og Herford -livkalver f.fra 8.12.17 tom 24.2.18 Rød Tingvoll 53133 14.09.18
Limousin
  2 drektige kviger 88%Lim og 75%Lim, bedekt med stambokført Limousin-okse, stbnr. 47368. Tidl. høstkalving 2019, seint bedekt. Grønn Snåsa 58903 17.10.18
  2 livkalver født 02.05.18, 30.05.18. Godt lynne. Far er stbnr. 62614 Inge av Rendum. Rød Namdalseid 64443 11.10.18
  9 bedekningsklare kviger. Fine dyr. Rød Sparbu 67651 14.09.18
  10 stambokførbare kviger, derav 2stk FF, kalving fra mars t.o.m mai 2019, bedekt med semin Limousin. Grønn Bjugn 66321 26.09.18
  6 livkalver 80-90%Limousin, født mai 18. Rød Skaun 67856 02.11.18
  Kvige f.31.12.16 50% LIM % 50% NRF ins med 72218, kalver 31.1.19 Rød Fræna 54027 07.01.19
Galloway          
Blonde
d`Aquitaine
Flere drektige kviger/kyr, i tillegg bedekningsklare kviger. Krysninger med 50%blond/50%sim. Lettekalvere, god tilvekst. Kom på besiktigelse. Kalver fra mars. Grønn Skogn 66179 03.01.19
Kryssninger Avviklingsbes. 4 kviger, hovedsak tungr. krysninger med Char, noen andre rasekrysn. Lev e. 1/10. Rød Verdal 67276 14.09.18
  1 drektig ku f.2014 50%Lim/50%Nrf ins med 72216 Lex Luthor PP av Søstuen, forv.k. 29.01.19. 2 stk bed.klare kviger født 17, 1stk 75% lim og 1 stk 75 % Charlais. Grønn Høylandet 66044 28.12.18
  4 ungkyr født 16, 50%Lim/50%Nrf, bedekt med Charolais, kalving juli 19. Selges jan 19. Rød Midtre Gauldal 63164 20.11.18
  Avviklingsbes.3 (Anguskrysninger). Selges med årets kalver, født juni-sept i år. Selges snarest. Ikke bedekt. Rød Bjugn 66923 10.10.18
  2 drektige kviger begge 50%HER/50%NRF, 1stk ins med Hereford (71096), 1stk med Angus (74074), forventa kalving 19.02.19 og 22.02.19. Rød Steinkjer 68559 03.01.19
  2 kyr og 2 kviger 50% sim & 50%v lim el NRF-ins m/lim-kalver sept,nov.18-jan 19- Grønn Steinkjer 64591 12.04.18
  1 drektig kvige f. 04.03.17, 50% CHA, 25%HER-25%NRF, . Ins. m. KB JONAS 661. Bekr. drektig 11.07, kalving 06.02.19. Snill, rolig. Grønn Snåsa 55001 12.07.18
  1 ku/4 kviger 50%HER/50% NRF. 3 stk ins. med HER og 1 stk ins m. CHA, kalving des/jan 18/19. GRØNN Surnadal 62697 03.12.18
  6 stk drektige LIM/NRF kviger ins med Limousin. I tillegg 4 åringer av ulike tungrasekrysninger: Sim/NRF, Ang/Lim, Lim/NRF. 1stk Lettrase åring 100% Hereford. Rød Ørland 66589 03.01.19
  2 kyr f. 15, 50%Char/50%Ang. Bedekt med Charolais, kalver i slutten på april. Selges e. 1.mars Rød Inderøy 55498 15.01.19
  1 kvige 50 % Angus/50% NRF ins m/74076, DEBIO-kalver 31.1-19 Rød Eide 55462 20.09.18
  1 ungkvige f. 16.09.17 "Lima", 50%Lim/50%Nrf. Etter seminnr. 72093 Fabian av Gorseth. Rød Rennebu 67719 29.10.18
  2 livkalv f.juni-18-75% Char og 25% NRF, far 63892 av Okkelberg Rød Tingvoll 52958 31.10.18
  4 livkalv f.2018 - 75% Galloway og 25% NRF Rød Sunndal 53166 18.01.19
STN          
  2 kvigekalver , en 100% STN og en 75% STN & 25% NRF-begge født feb-2018 Rød Gjemnes 54967 14.09.18
Andre raser Avviklingsbes. 8 stk NRF + 2 stk 50%NRF/50%Holst, gått som ammeku. Rød Leksvik 61946 14.09.18
  2 stk Galloway krysninger bed.klar ungkvige født 27.07.17 og livkalv 25.05.18 (50% GAL/50% JER). Grønn Steinkjer 64591 05.10.18

 

Tilgjengelige avlsokser i Midt-Norge:

Har i tillegg noen få  okser fra årets kåringer igjen, ta kontakt for nærmere info om disse.

 
Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.
Hereford F. 07.03.16, stbnr. 62698, kåret. Etter seminnr. 71073. Grønn Steinkjer 55470 07.01.19
  F. 09.03.16, stbnr. 62714, kollet, kåret. Rød Rindal 66113 01.11.18
  F. 16.08.16, stbnr. 63610, kollet. Bra lynne. Rød Selbu 65422 26.10.18
 

F.30.03.16,STBNR. 63034,kolla og kåra okse.

Godt lynne og lett kalver. Selges et . 15.10.18

Rød Sykkylven 55528 26.10.18
  F.24.01.17,stb 64494 kolla Rød Rauma 61752 15.11.18
A.Angus F.09.02.17, kåret, stambokført, kollet. Bra lynne. Kan leveres nå. Grønn Nærøy 63539 14.09.18
  F. 08.04.17, kollet, kåret okse, gode indekser, Brutus av Hovstein. Godt lynne, snill. Rød Indre Fosen 61946 12.11.18
  F. 24.01.12, kollet, kåret, stbnr. 59485. Snill okse. Grønn Verdal 68452 09.01.19
Tiroler 1 stk F. 26.07.17,1 stk F 05.09.17 stambokført Rød Levanger 55306 14.09.18
  3 stk okser f. vår 2018, 2 april og en i mai-stambokførbar-fast pris m/ stambok Rød Smøla 52499 15.11.18
  F.28.03.18,stambokførbar oksekalv. Far Bantus Grønn Sunndal 64734 08.10.18
Dexter          
Charolais 8 stk stambokførte ungokser født sept-okt-nov 17. Etter stbnr. 61380 Klondyke og 60804 Astridssønn Rathe. Grønn Nærøy 53297 27.11.18
  F. 20.06.14, Erling av Veistad, kollet, greit lynne, fine bein. Fungert godt på kviger. Rød Levanger 68978 28.09.18
  F. 20.02.18, ungokse Nitrogen av Hovd Østre stbnr. 64645. Etter 70145 KB JONAS 661. Grønn Mosvik 53925 06.12.18
  F.01.10.13 stb 61591,kollet Rød Grong 57977 14.09.18
Simmental          
  Ungokser fra høstens ungdyrkåring selges. Stambokførbare okser etter semin. Grønn Meråker 61085 07.11.18
  Ungokser fra høstens ungdyrkåring selges, stambokførbare okser etter semin. I tillegg 1 voksen okse F:31.10.16 Lord p av Solnes, Kolla,kåra og stambokførbar. far: Malibu PP Grønn Steinkjer 64591 10.01.19
  F.13.01.17 stb.63512, kollet, Far 60006, brukt i sommer, og det antas at den har gjort jobben-selges snarest. Grønn Namsos 63947 08.10.18
  F.13.02.17 stb.63250,kollet,Far Tysk semin BW LEVIS PP Grønn Namsos 63947 08.10.18
  F. 07.08.14 stb.nr 61885, kollet, snill. Rød Namdalen 55736 09.10.18
  F. 07.06.14, stbokførbar. Kolla, rolig. Salg e. 29.09.18 Rød Snåsa 67033 19.09.18
  F.16.01.14,stb.nr 60440 Jovial P,kolla,rolig og snill-leveres snarest Rød Overhalla 60440 27.09.18
Limousin

Ungokse f. 28.03.18, full french, stbokførbar, fine klauver.

Grønn Singsås 67998 14.09.18
  Flere stambokførbare ungokser etter semin, kolla/FF.   Grønn Skatval 66615 06.11.18
  4 stambokførbare ungokser etter semin-AA besetning Grønn Hemne 63808 15.11.18
Blonde
d`Aquitaine

Flere reinrasa, stambokførbare okser. Født fra mars 2016

Grønn Levanger 66179 14.09.18
STN Avlsokse f.15.3.17-kolla Rød Midte Gauldal 55415 14.09.18Kontaktpersoner Midt-Norge: Tone Chr. Aune, Synnøve Gravdal og Ivar Arne Steinvik
Tlf: 481 20 400