Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge

29.09.22) Oversikt over kjøttfe for salg i Midt-Norge

Tilgjengelige kviger og kyr i Midt-Norge:

Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.

Hereford

         
  Hereford livkalv f. jan-feb -2022, til liv el oppfôring Rød  Ørland 51243 19.08.22
  Renrasa + noen krys. Alle ins. Noen selges m/kalv. Rød Stjørdal 56371 10.07.22
  livkalv & ungkviger renrasa./ krys. f. 04.02.21 tom 23.06.22 Rød Hustadvika 67669 04.08.22
  14 Herefordkyr selges etter 1.10 Rød Røyrvik 56299 11.08.22
Aberdeen Angus          
   Kyr/kviger selger, Noen er  paret med rød Angusokse.Noe kryssning. Kalving fra ca. april tom juni -selges m/ kalv Rød Stjørdal 68362 27.07.22

Charolais

         
  Mordyr med årets kalv selges  Grønn Bindal 26289 27.07.22
  Bedekningsklare 100% Char kviger. 3 stk født April 20. 5 stk født Mars/April 21. Far 65506. Rød Molde 53387 27.07.22
  Flere unge kyr og  kyr m/ kalv  født vår  2022. Mye semin. Flere kan stambokføres. Rød Indre Fosen 67175 27.07.22
  5 Charolaiskviger bedekt m/ angus-kalver i september Rød Stjørdal 66616 27.06.22
Limousin          
           
Simmental          
  Kviger m/ stambok går på fjellbeite-kalver fra jan -23 utover-Kan også ha kviger som kalver i høst okt/ nov Grønn Meråker 61085 10.08.22
  Ungkviger -Stambokførbar født  fra mai 2021 Grønn Namsos 63947 23.09.22
  Kvige f. 15.03.20 stbokførbar, Para m/Cha.okse Grønn Midtre-Gauldal 53024 16.09.22
Tiroler Grauvieh          
           
Blond d` Aquitaine          
  Avlsdyr alle kategorier-selger ønsker at det tas kontakt direkte Rød Levanger 66179 27.06.22
Highland Catle          
  Kviger-ungkviger flere kategorier 100 % Hig Rød Meråker  67723 27.06.22
Krysninger          
  3 kviger NRF bedekt m/ angus -selges for max slaktepris Rød Levanger 64068 27.06.22
 

Ku f. 18 (Cha+Nrf) f.kalv. 29.01.23

Ungku f.19 (sim+nrf) f.kalv. 27.01.23

3 kviger kalv. nov. og jan.

Rød Namdalseid 63456 26.08.22
  1 ungkvige f 26.12 & 1livkalv født 9.4.22 -begge er kryssninger med 50 % Tir Rød Tingvoll 53133 16.08.22
Besetning          
  Avvikling et 1.10.22-Hereford/ Tir mordyr -drektig m/ angusokse  Rød Stjørdal 54900 04.08.22
  Avvikling i løpet av året-2022, Charolais & angus mordyr. Rød Nærøy 56642 23.09.22
  Avvikling et 1.10-Hereford Besetning 14 kyr + En Ang avlsokse selges med -er brukt til bedekking av kyrne . Rød Røyrvik 56299 11.08.22
  3 Hereford kyr-1 Char-  4 STN -4 Kryss alle paret med Sim okse. Selges et 1.10 Grønn Verdal 55784 11.08.22
STN

4 drektige kviger-kalver  jan-23 og 2 kviger-  ikke drektig. 

Rød Melhus 67680 29.09.22
  4 drektige kviger f. 20-21. 1 kalv f. 2022 Rød Surnadal 62697 30.09.22

 


Tilgjengelige avlsokser i Midt-Norge:

Ring for mer informasjon.

Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.

Hereford

         
  Avlsokse f. 20.02.19, st.bnr. 66967. Godt lynne Rød Rindal 66479 08.09.22
  Avlsokse f.18.02.19 Stbnr.66977,kolla,Godt lynne og gode klauver. Selges i slutten av juli. Rød Tingvoll 56216 08.09.22
  Avlsokse f. 09.05.19 stb 66765. Kolla, ungdyrkåra Grønn Stjørdal 67149 06.10.22
  Avlsokse f. 12/01/20 stb 68482-far 71099 Rød  Molde 50887 08.09.22
  Avlsokse f.16.4.20 Pål av Nigarden -kolla Grønn Heim 52710 08.09.22
  Avlsokse f. 11.03.19. Ungdyrkåra, kolla Rød Eide 64495 09.09.22
  Avlsokse f .04.02.20. Paddington av Nigarden. Rød Gjemnes 67541 08.09.22
  Avlsokse f. 27.03.17. stb. 64158, kolla. Ungdyrkåra Rød Skåla 59039 30.09.22
  Avlsokse f.1.3.17-kåret-far 61916 fra Tutterø Rød Steinkjer  66371 08.09.22
  Avlsokse f.08.04.20,kåret,kolla, godt lynne og lette kalvinger Grønn Tingvoll 52217 08.09.22
  Ungokser f. 11.4 & 16.5 ungdyrkåret , kolla  Grønn Tingvoll 52217 08.09.22
  Avlsokse f. 30.01.20, stb. 68035, kolla Rød Vistdal 54947 27.09.22

A.Angus

         
  Avlsokse f. 15.03.20. Ungdyrkåra, morfar 74028.  Rød Steinkjer 66170 09.09.22
  Avlsokse f. 16.03.20. Ungdyrkåra, gode produksjonsind. Rød Bud 53040 27.09.22
  Okse f.28.09.19-far 62706 Krekar av Holen, ledig i sl av sept/ starten av okt Rød Verdal 56227 08.09.22
  Ungokse  f.14.5.21, far 66823- ungdyrkåret Rød Aukra 63954 11.08.22
  Ungokse f.12.04.21, far 64421-st.b.førbar Rød Aukra 63954 11.08.22
Tiroler Grauvieh          
  Avlsokse f. 27.03.20 stb. nr. 67782. Ungdyrkåra Grønn Midtre-Gauldal 55954 08.09.22
  Avlsokse f 12.04.18. St.bokført 62681. Ungdyrkåra  Rød Levanger 59303 08.09.22
  Avlsokse f. 12.06.21-far 76066  Rød Hustadvika 60334 27.07.22
  Ungokse f. 25.07.21, hårprøver sendt inn Rød Verdal 56677 19.09.22

Charolais

         
  Avlsokse f. 04.12.17 stb. 66125. Ungdyrkåra Rød Steinkjer 55722 08.09.22
  Avlsokse f. 18.02.19, st.b 65814. Ungdyrkåra Rød Steinkjer 54045 08.09.22
  Avlsokse f.12.01.18, stb 65501 Nico av Oppistu Rød Molde 53387 08.09.22
  Avlsokse f.31.01.20,stb 67948 Pilar av By-godt lynne og gode indekser Rød Steinkjer 68285 08.09.22
 

Avlsokse f. 03.03.18- 66529 Bond av Okkelberg, Godt lynne -fine klauver/bein

Rød  Indre Fosen 53842 08.09.22
  Avlsokse f. 02.12.21. Kolla, stbok.førbar Rød Vistdal 51869 27.09.22

Simmental

         
  Avlsokse f. 30.01.21. Stb. 68329, kolla Rød Oksvoll 54681 30.09.22
  Avlokse f. 12.03.19. Kolla, lettkalver Rød Steinkjer 66887 09.09.22
  Avlsokse f 30.03.20 Pentagon PP av Morken ,67683 -far 73101, godt lynne,kolla,lettkalver,ledig 15.9 Ungdyrkåra.  Grønn  Namsos  63947 23.09.22
  Avlsokse f. 07.11.19 stbnr. 67189. Homozygot kolla Rød Selbu 62655 08.09.22
Limousin

 

       
  Avlsokse f. 03.04.18,stb 65348 Nagel P av Steinvik-kolla Rød Namsos 67114 08.09.22
  Avlsokse f. 17.03.19. Oligark PO av Helland. stb.nr. 72273 Rød Surnadal 69166 08.09.22
Galloway          
Blonde
d`Aquitaine

 

       
Jersey          
Dexter Avlsoksefødt 21, kolla Grønn Verdal 56078 27.07.22

Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader.

Kontaktpersoner Midt-Norge: