Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge

(23.10.18) Oversikt over kjøttfe for salg i Midt-Norge.

Tilgjengelige kviger og kyr i Midt-Norge:

Rase Opplysninger BRSV/
BCOV
Kommune Ref.nr Oppdat.
Hereford 3 kyr med kalv selges ved innsett i høst Rød Rauma 61752  
  Drektig kvige og drektige kyr -3 ungkviger f.2018 Rød Halsa 50423 14.09.18
  1 ku 100%HER, 1 ku 50%HER/50%NRF begge f.16, bedekt med RL Igor stb.nr 61575. Kalving mars/april 19. Rød Namsskogan 67860 17.09.18
  1 drektig Hereford 93,5 %, andregangskalver-ung ku. Kalver i sept- nov.  Selges snarest eller etter kalving med kalv. Grønn Aure 67867 14.09.18
  3 konstatert drektige 100% Herefordkviger f.17, drektige med stbnr. 63275. I tillegg 4 fôringskviger født vår 18, 100% Hereford. Snille dyr som går på fjellbeite på sommeren. Rød Namdalseid 67502 23.10.18
  12 stk drektige Hereford kviger/kyr (noen krysninger). Kviger bedekt m. rød angus fra 10.07, kyr bedekt fra 23.05. Rød Hegra 68362 14.09.18
  Avviklingsbes. 22 kyr og kviger (de fleste 100%Her), bedekt med kåra Herefordokse. Snille dyr, gått på talle.   Grønn Hegra 53577 10.10.18
  Drektig kvige, rein Herf. kalver vår -19, Har 4 ungkviger født 2018 Rød Gjemnes 57774 14.09.18
  4 bedekningsklare renrasa Herefordkviger, født 17. Selges i uke 40, e. telledato. Ta kontakt v. intr! Rød Oppdal 68273 14.09.18
  Hereford besetning med unge kyr -100 %, vår kalving-Avviklingsbesetning. Rød Averøy 54026 25.09.18
A.Angus Avviklingsbes. 8 kyr født i 15 + 8 kviger født i 17, alle bedekt med ungdyrkåra Angusokse. Halvparten reinrasa Ang, resten krysninger m Ang/Sim. Selges med årets kalver. Kan selges med grovfôr til normal pris ved kjøp av hele besetningen. Besiktigelse ok. Rød Indre Fosen 50347 17.09.18
  10-20stk drektige Angus, kyr og kviger, kalving mars 2019. Rød Verdal 68452 09.10.18
  4 livkalver født mai og juni 2018, 100% Angus. Stboknr. 61989 far til 2 stk, stbnr. 61517 til de andre to, selges som påsettdyr. Grønn Melhus 69089 17.10.18
 

Avviklingsbes. 5 kyr + 2 av årets kalver født april 18 - 100% Angus. Fine, rolige dyr, lette kalvinger. Er drektige, stått med Angusokse i sommer. Selges e. telledato (eller før mot tillegg i pris) 

Rød Rennebu 55626 14.09.18
  3 Anguskviger, gått med rød Angusokse siden 10.07.18. Rød Hegra 68362 14.09.18
  2 Angus kyr f.vår 14-kalver mars/april 19 Rød Fræna 56451 14.09.18
  10 Angus kviger f. 17-kalving vår 19-noe semin Rød Aukra 63954 21.09.18
  9 Angus kviger derav 3 er 100% f.2017. sist bedekt 1.9.18-m/ okse 61499.6 stk er o/75 % Rød Sunndal 51135 12.10.18
Charolais 5 livkvigekalver,100% Charolais, født. mars og april 2018. Far stb.nr 63043. Rød Steinkjer 69844 15.10.18
  kvigkalv f. 28.08.17-50% Char/50% NRF Rød Nesset 54478 26.06.18
  2 kviger, 75%Cha/25%Ang. Begge ins med Angus. 1 Ins med stbnr. 74068 og 1 ins med stbnr. 74074. Kalving 16.05.19 og 25.05.19 Rød Inderøy 55498 14.09.18
  8 bedekningsklare ungkviger-Kom å besiktige Grønn Høylandet 65957 14.09.18
  Avviklingsbes. 3 stk drektige kviger født 2017, bedekt med Angusokse, 3 stk drektige kyr med kalv. Rød Leksvik 61946 14.09.18
  Kvige 50 % Char & 50% NRF ins m/73110-kalver 5.9.18-kan selges etter kalving Grønn Midtre Gauldal 53024 14.09.18
  Kvige 50% Char & 50% NRF, ins m/ 72215  kalver 13.11.18 Rød Tingvoll 68672 21.09.18
  To kyr 100% char,f.2013-venter 4 kalv vår 19 Rød Gjemnes 51432 21.09.18
  8 kviger med kalving til våren-noe semin Rød Aukra 63954 21.09.18
  2 ungkviger f. jan 18-50% Char & 50% NRF Rød Rennebu 54126 28.09.18
  Ungkvige f.28.8.17 50% Char & 50% NRF-ins klar Rød Nesset 54478 28.09.18
  Ungkvige f.26.12.17 50% Char & 50% NRF Rød Fræna 69871 28.09.18
  Ku f. 01.08.14, 50%Cha & 50% NRF, ins med charolaisokse Laban av Stang 70174, kalving 14.11.18 Grønn Høylandet 66044 03.10.18
  10-15 drektige kyr/kviger, hvorav flere 100% cha- stambokførbare, noen krysninger. Flere bedekt med semin, eller stambokført cha-okse. Kalving f.o.m oktober t.o.m mai. Grønn Nærøy 53297 04.10.18
  Drektige kyr/kviger, stambokført hvis ønskelig. Grønn Stjørdal 66616 19.10.18
Simmental          
  Simmmental kryssninger, 50% 62,5 % & 75 % sim/ resten lim og Herford -livkalver f.fra 8.12.17 tom 24.2.18 Rød Tingvoll 53133 14.09.18
Limousin
  2 Drektige kviger -50% LIM-50% NRF, bedekt med semin Lim, kalver 4 & 28.10.18 Rød Indre Fosen 64401 14.09.18
  2 drektige kviger 88%Lim og 75%Lim, bedekt med stambokført Limousin-okse, stbnr. 47368. Tidl. høstkalving 2019, seint bedekt. Grønn Snåsa 58903 17.10.18
  4 livkalver født 14.04.18, 02.05.18, 04.04.18, 30.05.18. Godt lynne. Far er stbnr. 62614 Inge av Rendum. Rød Namdalseid 64443 11.10.18
  2 drektige kviger 75% & 88 % LIM kalving mars 2019. Grønn Singsås 67998 14.09.18
  9 bedekningsklare kviger. Fine dyr. Rød Sparbu 67651 14.09.18
  10 stambokførbare kviger, derav 2stk FF, kalving fra mars t.o.m mai 2019, bedekt med semin Limousin. Grønn Bjugn 66321 26.09.18
  Ungkvige bed.klar 63% Lim & 37% Herf Rød Nesset 55309 28.09.18
  Ungkvige f.12.12.17 50% Lim & 50% NRF Grønn Fræna 64055 28.09.18
Galloway          
Blonde
d`Aquitaine
Flere drektige kviger/kyr, i tillegg bedekningsklare kviger. Krysninger med 50%blond/50%sim. Lettekalvere, god tilvekst. Kom på besiktigelse. Grønn Skogn 66179 14.09.18
Kryssninger Avviklingsbes. 4 kviger, hovedsak tungr. krysninger med Char, noen andre rasekrysn. Lev e. 1/10. Rød Verdal 67276 14.09.18
  Ungkvige f. 26.12.17, NRF mor og Limousin seminfar Kilroy P av Nørstegård. Grønn Midtre Gauldal 53078 24.09.18
  Avviklingsbes. 4 kyr (født 2012) og 4 kviger (født 2017) Herefordkrysninger (50%Her). Bedekt med kåra Herefordokse, kalving april 2019. Rød Midtre Gauldal 54649 15.10.18
  Avviklingsbes. 26 mordyr kyr/kviger (Anguskrysninger). Selges med årets kalver, født juni-sept i år. Selges snarest. Ikke bedekt i år. Rød Bjugn 66923 10.10.18
  Avviklingsbes. 6 kyr f.16, Tungrasekrysninger (de fleste med mye Limousin, noen melkesim krysninger). I tillegg 6 kukalver f.vår 18. Rød Åfjord 55289 24.09.18
  9 ubedekte kviger f. juli/aug 17. Tungrase, 1 renrasa Cha, resten 75%Cha/25%Ang og 50%Cha/50%Her. Fine, jevn strl. NK-avtale OK. Rød Mosvik 64359 14.09.18
  2 drektige kviger begge 50%HER/50%NRF, 1stk ins med Hereford (71096), 1stk med Angus (74074), forventa kalving 19.02.19 og 22.02.19. Rød Steinkjer 68559 14.09.18
  2 stk 50%Cha/50%NRF inseminert med Charolais, kalving mars 19. Snille, rolige dyr. Rød Overhalla 53862 14.09.18
  2 kyr og 2 kviger 50% sim & 50%v lim el NRF-ins m/lim-kalver sept,nov.18-jan 19- Grønn Steinkjer 64591 12.04.18
  1 ungkvige f. 10.09.17, 50% Char/50%NRF Rød Surnadal 66075 14.09.18
  1 drektig kvige f. 04.03.17, 50% CHA, 25%HER-25%NRF, . Ins. m. KB JONAS 661. Bekr. drektig 11.07, kalving 06.02.19. Snill, rolig. Grønn Snåsa 55001 12.07.18
  1 ku/4 kviger 50%HER/50% NRF. 3 stk ins. med HER og 1 stk ins m. CHA, kalving des/jan 18/19. GRØNN Surnadal 62697 08.10.18
  6 stk kyr/kviger tungrasekrysninger (Cha/Sim/Lim), 3 stk lettrasekrysninger (Jer/Nrf). Kviger bedekt med Rød Angus fra 10.07, kyr bedekt fra 23.05. Rød Hegra 68362 14.09.18
  6 stk drektige LIM/NRF kviger ins med Limousin. I tillegg 4 åringer av ulike tungrasekrysninger: Sim/NRF, Ang/Lim, Lim/NRF. 1stk Lettrase åring 100% Hereford. Rød Ørland 66589 14.09.18
  2 stk drektige kviger 50%CHA/50%NRF. 1 stk drektig kvige 50%LIM/50%NRF, alle bedekt med stambokført Herefordokse, stbnr 63309 i juni/juli 18. Grønn Steinkjer 51768 14.09.18
  6 kyr 50%CHA/50%ANG + 1 ku 75%SIM/25%HER. Alle gått med Charolaisokse. Rød Inderøy 55498 14.09.18
  1 kvige 50 % Angus/50% NRF ins m/74076, DEBIO-kalver 31.1-19 Rød Eide 55462 20.09.18
  1 lettrase kvige f. 30.10.16 (50%Ang, 25%Nrf,25%Cha). Inseminert med Herefordokse 71098 Lonestar av Birkeli. Forv. kalvingdato 25.04.19 Grønn Steinkjer 53991 17.10.18
STN 2 kvigekalver-22.8.17 & 25.11.17 Rød Tingvoll 53824 14.09.18
  2 kvigekalver , en 100% STN og en 75% STN & 25% NRF-begge født feb-2018 Rød Gjemnes 54967 14.09.18
  6 100% STN kyr, ikke drektige, født fra 2012 til 2016. Selges snarest Rød Selbu 53619 25.09.18
  8 ammekyr 100% STN,drektig-selges snarest Rød Steinkjer 53472 26.09.18
Andre raser Avviklingsbes. 8 stk NRF + 2 stk 50%NRF/50%Holst, gått som ammeku. Rød Leksvik 61946 14.09.18
  2 stk Galloway krysninger bed.klar ungkvige født 27.07.17 og livkalv 25.05.18 (50% GAL/50%JER). Grønn Steinkjer 64591 05.10.18

 

Tilgjengelige avlsokser i Midt-Norge:

Har i tillegg noen få  okser fra årets kåringer igjen, ta kontakt for nærmere info om disse.

 
Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.
Hereford F. 13.03.16, kollet, kåret, norm. strl men kraftig, snill. Selges i midten av aug. Rød Verdal 66851 28.06.18
  F. 19.04.16, kollet, kåret, stboknr. 63275 Ludvig av Røkke. Kjempe grei okse. Etter seminnr. 71026 Rød Namdalseid 67502 23.10.18
  F. 14.04.16, Lanze av Rypdal. Kåret, kollet. Bra lynne, snill. Selges i slutten av okt. Grønn Molde 59039 03.09.18
  F. 16.08.16, stbnr. 63610, kollet. Bra lynne. Rød Selbu 65422 09.10.18
  F. 27.03.16, stb.nr 61911 Tutterø. Kåret, kollet, meget bra lynne Rød Melhus 66687 28.09.18
  1 stk F.19.03.16,kollet og kåret Rød Leksvik 55515 14.09.18
  F. 21.02.16, kollet, kåret, stbførbar. Fine klauver og bein, rolig lynne. Grønn Levanger 54970 14.09.18
  F. 26.03.15 Stambokført,Kollet Rød Midtre Gauldal 54649 14.09.18
  F. 03.04.15, kollet, stbnr. 61886. Rød Hovin 64352 10.10.18
  F.23.03.14, kollet, kåra lettkalver okse selges et.20.6.18 Rød Eide 51528 26.06.18
  F. 23.04.15, kollet, stambokført, Krabat av Rindal stb.nr 62125, kan selges i slutten av august eller før ders det er behov. Grei å håndtere. Grønn Aure 67867 09.08.18
  F.25.07.16,lett kalver okse-selges billig-ikke kåra Rød Gjemnes 57774 23.08.18
 

F.30.03.16,STBNR. 63034,kolla og kåra okse.

Godt lynne og lett kalver. Selges et . 15.10.18

Rød Sykkylven 55528 04.09.18
  F.13.04.15,kolla og godt lynne-greie kalvinger og gode bein/klauver Rød Fræna 67669 11.09.18
  F.01.05.16 ungdyrkåra Rød Midsund 50970 14.09.18
  F.07.03.16 stb.62447 kolla og ungdyrkåret Rød Averøy 54026 14.09.18
  F.05.04.16 stb 62818 kolla -kjempefin og godt lynne, lettkalver, gode bein og klauver Rød Sunndal 63188 17.10.18
A.Angus F.09.02.17, kåret, stambokført, kollet. Bra lynne. Kan leveres nå. Grønn Nærøy 63539 14.09.18
  F. 17.04.17, kåret, kollet. Fin okse med godt lynne. Rød Stjørdal 63535 15.10.18
Tiroler 1 stk F. 26.07.17,1 stk F 05.09.17 stambokført Rød Levanger 55306 14.09.18
  3 stk okser f. vår 2018, 2 april og en i mai-stambokførbar-fast pris m/ stambok Rød Smøla 52499 20.09.18
  F. 16.05.17, stambokført okse, Loke av Jøssund stbnr. 64505. Snill. Grønn Flatanger 69509 24.09.18
  F.28.03.18,stambokførbar oksekalv. Far Bantus Grønn Sunndal 64734 08.10.18
Dexter          
Charolais F. 25.05.16, hornet. Middels hold, grei Rød Aure 52518 28.06.18
  F. 08.03.16, kollet, stbnr. 63043 Lennox av Holsing, rolig lynne. Flott okse. Selges snarest. Rød Sparbu 69844 05.10.18
  F. 17.02.16, hornet, kåret okse, "By". Stambokførbar, hårprøve sendes inn.  Grønn Steinkjer 54074 02.10.18
  F. 20.06.14, Erling av Veistad, kollet, greit lynne, fine bein. Fungert godt på kviger. Rød Levanger 68978 28.09.18
  F. 22.03.16, kollet. Gode fødselsindekser. Rød Malm 68194 13.09.18
  F. 31.12.16, Lodd av Langmo, stb.nr 63493. Kollet, kåret. Selges ila. sept. Rød Midtre Gauldal 63164 05.09.18
  F:05.04.16 stb.nr 62635 Leeds Av Bomo. Kollet, gode morindekser.   Rød Snåsa 57760 14.09.18
  F.01.10.13 stb 61591,kollet Rød Grong 57977 14.09.18
  F. 28.03.16, grei i håntering, følger flokken. Vant til strøm Rød Inderøy 55498 14.09.18
Simmental F. 15.02.13 Igor P av Morken stb.nr. 60006. Kollet, kåret, rolig. Rød Lierne 55036 14.09.18
  F:31.10.16 Lord p av Solnes, Kolla,kåra og stambokførbar. far: Malibu PP Grønn Steinkjer 64591 08.10.18
  F.13.01.17 stb.63512, kollet, Far 60006, brukt i sommer, og det antas at den har gjort jobben-selges snarest. Grønn Namsos 63947 08.10.18
  F.13.02.17 stb.63250,kollet,Far Tysk semin BW LEVIS PP Grønn Namsos 63947 08.10.18
  F. 31.03.17, kollet. Far stb.nr. 61935. Brukt i sommer, gitt kalv ut i fra dr.undersøkelse. Stambokførbar. Grønn Surnadal 69166 15.10.18
  F. 07.08.14 stb.nr 61885, kollet, snill. Rød Namdalen 55736 09.10.18
  F. 07.06.14, stbokførbar. Kolla, rolig. Salg e. 29.09.18 Rød Snåsa 67033 19.09.18
  F.16.01.14,stb.nr 60440 Jovial P,kolla,rolig og snill-leveres snarest Rød Overhalla 60440 27.09.18
Limousin

Ungokse f. 28.03.18, full french, stbokførbar, fine klauver.

Grønn Singsås 67998 14.09.18
Blonde
d`Aquitaine

Flere reinrasa, stambokførbare okser. Født fra mars 2016

Grønn Levanger 66179 14.09.18
STN Avlsokse f.15.3.17-kolla Rød Midte Gauldal 55415 14.09.18Kontaktpersoner Midt-Norge: Tone Chr. Aune, Synnøve Gravdal og Ivar Arne Steinvik
Tlf: 481 20 400