Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge

10.09.21) Oversikt over kjøttfe for salg i Midt-Norge

Tilgjengelige kviger og kyr i Midt-Norge:

Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.

Hereford

         
  6 stk mordyr (kviger/ungku), kalving feb./mars 2022 Rød Frosta 60838 10.09.21
  3-4 kviger drektige kviger -selges et undersøkelse/høst Rød Hustadvika 51609 08.09.21
  Reinrasa herford kviger sluppet med Herfordokse stambokført -16.7 og 1.8 Rød Hustadvika 66362 08.09.21
Aberdeen Angus          
  14 kviger fra 75% AA tom 100%-bedekt m/ 62289 Likandes av Lillebakken-kalving medio mars- 22 Grønn Sunndal 51135 08.09.21
 

Ung ku m/kvige  kalv-f.juni

2 ungekyr f.2019-ei drektig -ei ikke undersøkt

Rød Oppdal 67611 06.09.21

Charolais

         
  Drektige mordyr, kalving fra nyttår 2022. Grønn Bindal 54363 10.09.21
  Flere drektige kviger, kyr, vårkalv. 2022. Mye semin. Flere kan stambokføres. Rød Indre Fosen 67175 08.09.21
  Kyr/kviger som kalver høst 2021 Grønn Stjørdal 66616 19.09.21

Simmental

         
 

3 dr.kviger - kalv. jan/mars 22 (st.b.førbar)

3 stk kalv. mai 22

5 Årringskviger og 7 ungkviger ca 9 mnd

Grønn Namsos 63947 10.09.21
  Ungkviger simmental Rød Snåsa 66671 19.05.21
  7 Ungkviger -f.vår-20-Far okse stb.nr 64778 Rød Steinkjer  54317 10.09.21
Tiroler Grauvieh          
  Ungkviger -evnt drektige til høsten m/semin Rød  Smøla  52499 08.09.21
  2 ungkviger f. mars 20. Kan st.b.føres.  Grønn Singsås 65736 13.09.21
Blonde d'Aquitaine          
  Flere drektige kviger og kyr  for salg. Flere kategorier. Ta kontakt. Rød Skogn 66179 06.09.21

Krysning

         
  Avviklingsbeset. min 75% Cha. (Lim, NRF, Herf.) Rød Skaun 54363 10.09.21
  Kyr Cha/Lim. krys. jan/feb 22. 6 ungkviger gått m/Lim. okse Rød Inderøy 69847 13.09.21
  ungkvige f. høst 20, 50% lim/50% nrf. Rød Verdal 62834 10.08.21
  5 kviger  Lim/Herf. gått m/ Gråfeokse fra 16/6. Rød Åfjord 68059 10.09.21
  3 tungr.krys Sim+Cha+nrf f. 19/20. Forv.kalv. des-mars 21/22 Rød Midtre Gauldal 53024 02.08.21
  6 Lim+Nrf kviger f. 20. forv.kalv. jan 2022 Rød Selbu 67217 02.09.21
  5 Ungkviger 50% Char -25% Herf-25% NRF-født 2020-far  Char  stb. 64507 Grønn Gjemnes 67541 08.09.21
  2 dr. kviger 50% NRF-50% LIM,  f.kalving feb. 22 Rød Verdal 67948 19.09.21
  Ungkviger f. vår-sommer 20 + kvige bedekningsklar f. 29.10.19- 63 % Lim og resten kryy NRF/HERF/SIM Rød Tingvoll 56088 08.09.21
  Avviklingsbesetning NRF-ins m/ tung rase-kryssnings kalver-ta kontakt -selges et 1.10  Rød Orkland 60022 23.07.21
  Kviger krysninger herf/Char/Lim/Nrf -sluppet med okse(Krysningsokse) 8.6 Rød Hustadvika 66362 25.08.21
           

Andre raser

         
  Skotsk høylandsfe -  kviger & kalver , 1-2-3 år Rød Meråker 67723 19.05.21


Tilgjengelige avlsokser i Midt-Norge:

Ring for mer informasjon.

Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.

Hereford

         
  Stb.nr 66428, f. 3.4.17,kolla, ungdyrkåra Grønn Steinkjer 55190 26.08.21
  Avlsokse f.08.05.17-kåret-kolla -ledig fra 1.7 Grønn Inderøy 62059 26.08.21
 

Avlsokse,kåra f.21.3.17 kolla-ledig et 1.7

Rød Molde 55463 07.06.21
  Avlsokse f.1.3.17 kolla, ungdyrkåra Rød Steinkjer 66371 26.08.21
  Avlsokse f.05.03-19-Kåret-kolla, godt lynne-lettkalver Rød Sunndal  56459 06.09.21
 

Avlsokse f.27.03.18

Kåret-kolla, godt lynne -fine bein/klauvskj om nødvendig

Rød Hustadvika 54988 07.09.21

A.Angus

         
  ungdyrkåra okse f. 15.04.17. Kolla. Morfar: 74028 Rød Meldal 58105 26.08.21
  Okse f. 20.02.19, kolla Rød Røyrvik 56351 26.08.21
  Avlsokse f.02.04.19 stb 66781-godt lynne-gir små avkom-kløft i et øre gir avslag i pris. Rød Oppdal 67611 20.07.21
Tiroler Grauvieh          
  Avlsokse f. 06.03.17, stb. 64207. Rød Steinkjer 56374 26.08.21

Charolais

         
  Avlsokse f.20.03.16 stb 63394,kollet, kåret Rød Overhalla 66827 19.05.21
  Avlsokse f. 18.02.19, st.b 65814. Ungdyrkåra Rød Steinkjer 54045 13.09.21
  To ungokser f. januar 2020. Stb. 67970 & 67948. Ungdyrkåra. Grønn Steinkjer 68285 26.08.21

Simmental

         
  Avlsokse f. 30.01.15. stb. 62021. Grønn Steinkjer 69526 16.09.21
  Flere avlsokser f.høst 19/jan. 20, 2 stk m/stb.67165 & 67158 Rød Steinkjer 64591 26.08.21
Limousin

 

       
  Avlsokse stb nr 61049 f.05/06/14 Rød Molde 55309 26.08.21
Blonde
d`Aquitaine

 

       
  Avlsokse st.bok 67772, f. 02.08.20. Bra kjøttsatt Rød Skogn 66179 08.09.21
STN          
  3 okser f. jan 2020. Rød Klæbu 51345 26.08.21

Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader.

Kontaktpersoner Midt-Norge: