Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge

(20.03.19) Oversikt over kjøttfe for salg i Midt-Norge

 Tilgjengelige kviger og kyr i Midt-Norge:

Rase Opplysninger BRSV/
BCOV
Kommune Ref.nr Oppdat.
Hereford          
A.Angus          
  12 Angus kviger derav 3 er 100% f.2017. sist bedekt 1.9.18-m/ okse 61499.6 stk er o/75 % Rød Sunndal 51135 14.03.19
  7 renrasa Angus kukalver født april/mai 2018 etter stbnr. 63104. Rød Namsskogan 63256 13.02.19
  4-5 kvigekalver f.2018 Grønn Levanger 62187 7.03.19
Charolais 3 drektige kviger, 5 ungkyr og 1 ku, de fleste renraset og stambokført. Kalver juni-august 19. Godt lynne og eksteriør. Grønn Nærøy 53297 18.02.19
  2 kviger, 75%Cha/25%Ang. Begge ins med Angus. 1 Ins med stbnr. 74068 og 1 ins med stbnr. 74074. Kalving 16.05.19 og 25.05.19 Rød Inderøy 55498 20.02.19
  4 ungkviger f.18, 6 kviger f. 17, 100% Charolais. Grønn Høylandet 65957 20.02.19
  2 ungkviger f. jan 18-50% Char & 50% NRF Rød Rennebu 54126 20.02.19
  Ung kvige f.19.1.18,50% Char & 50% NRF-far 70162 Rød Aure 52340 14.03.19
  5 ungkviger Char f. mars,april og mai 2018 Rød Fræna 50505 14.03.19
  10 ungkviger f. mars-juli 18. Grønn Verdal 65892 20.02.19
Simmental          
  Simmmental kryssninger, 50% 62,5 % & 75 % sim/ resten lim og Herford -livkalver f.fra 8.12.17 tom 24.2.18 Rød Tingvoll 53133 14.03.19
  13stk ungkviger Simmentalkrysninger (m. hovedsaklig Charolais, Limousin). Født fra mars til juli 18. Rød Sparbu 68965 13.02.19
Limousin
  2 livkalver født 02.05.18, 30.05.18. Godt lynne. Far er stbnr. 62614 Inge av Rendum. Rød Namdalseid 64443 20.02.19
  10 stambokførbare kviger, derav 2stk FF, kalving fra mars t.o.m mai 2019, bedekt med semin Limousin. Grønn Bjugn 66321 19.02.19
  6 livkalver 80-90%Limousin, født mai 18. Rød Skaun 67856 20.02.19
Galloway          
Blonde
d`Aquitaine
Ungkviger, Drektige kviger og kyr. Reinraset og kryssninger m/simmental. Lettekalvere, god tilvekst. Kom på besiktigelse. Kalver fra mars og utover våren. Grønn Skogn 66179 18.03.19
Kryssninger Avviklingsbes. 4 kviger, hovedsak tungr. krysninger med Char, noen andre rasekrysn. Lev e. 1/10. Rød Verdal 67276 20.02.19
  1 drektig kvige f.17 50%Lim/50%NRF ins med 72091 forv.k 01.07.19, 1 ku f. 2016 kalva 20.02.19 - selges med f.oksekalv 75%lim, 1 bed.klar ungkvige f. 2017. Grønn Nærøy 54263 06.03.19
  5 ungkviger, 50%Char/50%Herfkrysninger hvorav 1 stk 94%Char, født mars-april 2018. Rød Namdalseid 60094 20.03.19
  1 bekr. drektig kvige 50%Char/50%NRF, kolla, ins med 70104 KB Granit, forv. kalving 25.10.19. Bra lynne. Grønn Trondheim 69318 28.02.19
  2 drektige kviger, 50% Char/50%NRF, bedekt med semin/stbokført Charolais. Kalving 09.08.19 og des 2019. 4 kviger selges etter beiteses 19, drektige med semin, kalving des 19.  Grønn Indre Fosen 67175 21.02.19
  5 ungkviger, hvorav 3stk 50%Lim/50%NRF, 2 stk 50%Charolais/50%NRF, født sept-november 2017. Rød Trondheim 61606 13.02.19
  10 ungkviger født april/mai 2018, 50%Charolais/50%NRF, bedekningsklare til sommeren. Rød Namdalseid 67114 06.02.19
  1 drektig ku f.2014 50%Lim/50%Nrf ins med 72216 Lex Luthor PP av Søstuen, forv.k. 29.01.19. 2 stk bed.klare kviger født 17, 1stk 75% lim og 1 stk 75 % Charlais. Grønn Høylandet 66044 20.02.19
  Avviklingsbes.3 (Anguskrysninger). Selges med årets kalver, født juni-sept i år. Selges snarest. Ikke bedekt. Rød Bjugn 66923 20.02.19
  2 kyr og 2 kviger 50% sim & 50%v lim el NRF-ins m/lim-kalver sept,nov.18-jan 19- Grønn Steinkjer 64591 20.02.19
  3 stk drektige LIM/NRF kviger ins med Limousin. I tillegg 4 åringer av ulike tungrasekrysninger: Sim/NRF, Ang/Lim, Lim/NRF. 1stk Lettrase åring 100% Hereford. Rød Ørland 66589 03.01.19
  2 kyr f. 15, 50%Char/50%Ang. Bedekt med Charolais, kalver i slutten på april. Selges e. 1.mars Rød Inderøy 55498 15.01.19
  2 livkalv f.juni-18-75% Char og 25% NRF, far 63892 av Okkelberg Rød Tingvoll 52958 14.03.19
  4 livkalv f.2018 - 75% Galloway og 25% NRF Rød Sunndal 53166 14.03.19
STN          
Tiroler Grauvieh 2 kyr 100% Tiroler, født 2012 og 2015. 1 stk drektig med Tirolerokse stboknr.62726. Fastpris. Grønn Skaun 66302 20.02.19
Andre raser Avviklingsbes. 8 stk NRF + 2 stk 50%NRF/50%Holst, gått som ammeku. Rød Leksvik 61946 14.09.18
  1 drektig Galloway krysningskvige og 1 ungkvige f. 25.05.18 (50% GAL/50% JER). Grønn Steinkjer 64591 20.02.19

Tilgjengelige avlsokser i Midt-Norge:

 
Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.
Hereford F. 07.03.16, stbnr. 62698, kåret. Etter seminnr. 71073. Grønn Steinkjer 55470 18.03.18
  F. 09.03.16, stbnr. 62714, kollet, kåret. Rød Rindal 66113 14.02.19
  F. 16.08.16, stbnr. 63610, kollet. Bra lynne. Rød Selbu 65422 20.02.19
 

F.30.03.16,STBNR. 63034,kolla og kåra okse.Godt lynne og lettkalver.

Rød Sykkylven 55528 18.03.19
  F.24.01.17,stb 64494 kolla Rød Rauma 61752 14.02.19
  F.08.05.17,kåra og kolla Grønn Namskogan 64726 18.03.19
A.Angus F.09.02.17, kåret, stambokført, kollet. Bra lynne. Kan leveres nå. Grønn Nærøy 63539 20.02.19
  F. 24.01.12, kollet, kåret, stbnr. 59485. Snill okse. Grønn Verdal 68452 09.01.19
Tiroler 1 stk F. 26.07.17,1 stk F 05.09.17 stambokført Rød Levanger 55306 04.03.19
  2 stk okser f. 18.4 og11.5.2018-stambokførbar-fast pris m/ stambok Rød Smøla 52499 14.02.18
  F.28.03.18,stambokførbar oksekalv. Far Bantus Grønn Sunndal 64734 14.02.18
Dexter          
Charolais F. 31.10.16, stamboknr. 64483, bra lynne, bein, kolla, passe strl. Selges i starten av august 2019. Rød Verdal 67276 18.03.19
  F. 20.06.14, Erling av Veistad, kollet, greit lynne, fine bein. Fungert godt på kviger. Rød Levanger 68978 20.02.19
  F.01.10.13 stb 61591,kollet Rød Grong 57977 20.02.19
  F. 14.03.17, stb 64477 av Okkelberg, kåret, har fungert iflg. drektighetsundersøkelser etter sesongen. Rød Selbu 53733 25.02.19
Simmental Ungokser fra vårens kåring selges. Stambokførbare etter semin. Grønn Meråker 61085 20.02.19
  Ungokser fra høstens ungdyrkåring selges, stambokførbare okser etter semin. Grønn Steinkjer 64591 10.03.19
  F.13.02.17 stb.63520,kollet,Far Tysk semin BW LEVIS PP Grønn Namsos 63947 18.03.19
  F. 07.06.14, stbokførbar. Kolla, rolig. Salg e. 29.09.18 Rød Snåsa 67033 20.02.19
Limousin

Ungokse f. 28.03.18, full french, stbokførbar, fine klauver.

Grønn Singsås 67998 20.02.19
  Flere stambokførbare ungokser etter semin, kolla/FF, stambokført/kåret. Grønn Skatval 66615 10.03.19
  4 stambokførbare ungokser etter semin-AA besetning Grønn Hemne 63808 22.01.19
  14 Aktuelle avlsokser, noen ungdyrkåra,noen med stambok etter semin el gardsokse Grønn Surnadal 69166 14.02.19
Blonde
d`Aquitaine

4 stambokførte okser: 65037 F.29.7.17,65038 F.30.07.17,64985 F.18.10.17,64987 F.27.12.17

Grønn Levanger 66179 18.03.19
STN Avlsokser f.18 og 25.03.17 Rød Selbu 53619 12.02.19

Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe eller selge dyr, eller ønsker opplysninger om dyrene vi har innmeldt for salg.
Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader
.


Kontaktpersoner Midt-Norge: