Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge

(22.10.20) Oversikt over kjøttfe for salg i Midt-Norge

Tilgjengelige kviger og kyr i Midt-Norge:

Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.
Hereford          
  3 kviger 100% herf, kolla f. mai 2019-ikke drektig Grønn Osen 50398 01.10.20
  1 kvige f. mars/april 2019. Kollet. Kalving mars 2021. Grønn Inderøy 62059 01.10.20
  1  kvige f. 28.3.18 -far 60403,kollet,bed m/ 64219- kalver vår 21 Grønn Namsos 63668 01.10.20
  6 kviger,  -drektig-vårkalving Grønn Stjørdal 52237 01.10.20
  4 stk drektig kviger f. 2019, kalving vår 2021 - bedekt med dexter Rød Melhus 60931 01.10.20
  5 stk drektige kviger, kollet  m/ kalving fra mars -21 Rød Inderøy 69160 05.10.20
  15 krys av hereford bedekt med angus, kalving vår 21. Rød Hegra 68362 13.10.20
  9 kyr drektig-kalving vår 21-rolig fra besetning som slutter Rød Indre Fosen 69544 19.10.20
  Ku f. 02.07.18 kollet selges med kalv f. 28.08.20 kollet Rød Oksvoll 53818 13.10.20
Aberdeen Angus          
 

Ku f. 2015,93,75% AA & 6,25% NRF forv.kalv 20.2.21-bedekt med 73102

Venter kalv 4 -ingen kalvingsvansker

Rød Steinkjer 69352 02.10.20
  6 Kviger fra 75 % -88 % angus-vårkalving Grønn Sunndal 51135 02.10.20
  Angusbesetning-14 dyr -kyr og kviger/ungdyr Rød Midtre Gauldal 65522 02.10.20
  2 unge kyr - Grønn Aukra 63954 02.10.20
  6 kviger forh. drektig-100 % angus -far til kvigene 63119 Grønn Midtre Gauldal 56071 02.10.20
Charolais          
 

 

1 kvige 50% Char /NRF kalver 09.11.20-semin 70192

Rød Averøya 67141 02.10.20
  Debiogodkjente: 8-10 drektige ungekyr(hatt en kalv)50% Char-50% NRF-Bedekt med stambokført Charolais okse-Kalver mars-april -21 Grønn Levanger 60399 02.10.20
 

3 kyr f.17(100%)-11(75% Char-25% NRF))-09 (50% Char-50% NRF)kalving vår/sommer -21,

Har fler kviger,drektig og bedekningsklare vår/høstkalvere 2021

Grønn Steinkjer 62421 02.10.20
  Kyr,unge kyr(noen m/stb)r og kviger -ungkviger ikke bedekt-noen med stambok Grønn Aukra 63954 02.10.20
  5 ungkviger -bedekningsklare,far Goggen av Veistad Rød Verdal 65892 05.10.20
  Flere drektige kviger, ku, ungkviger, både høstkalving og tidlig vår 2021. Mye semin. Flere kan stambokføres. Rød Indre Fosen 67175 13.10.20

Simmental

         
 

 

Årringer -Simmental stambokdørbar

Grønn Namsos 63947 05.10.20
  Kviger og kyr m/ stambok-drektig m/ semin Grønn Meråker 61085 05.10.20
Limousin          
  1 kvige  50% NRF-50% LIM ins m/ 72258-kalving mars 21 Grønn Høylandet 66044 05.10.20
  5-6 kviger f.2019- åringer-evnt noen drektige kviger Grønn Selbu 68557 05.10.20
  1 kvige f. 20.03.19 50% lim/nrf, ins med 74080 Hovin Milorg, kalving 04.04.21 Rød Steinkjer 52294 05.10.20
           
Tiroler Grauvieh          
           
Blonde d'Aquitaine Drektige dyr for salg. Ta kontakt. Grønn Skogn 66179 05.10.20
Krysning          
  Høst og vårkalvere kyr og kviger, fleste tungrase(Char-Blonde og TIR)samt ungkviger Rød Levanger 67140 05.10.20
  4 ungkviger kollet-2 stk 75% & 2 stk 50% Hereford-resterende NRF-bedekningsklar Rød Steinkjer 53860 05.10.20
  5 stk kryssku- LIM/NRF gått m/kalv, ikke drektig,kan insimineres Grønn Rennebu 67785 05.10.20
  9 åringer-bedekningsklar-3 nesten rein Char -resten kryssning med NRF & Herf Rød Verdal 53357 05.10.20
  4 kviger: kryss LIM & Her m/litt NFR, kalver feb 2021-inseminert m/ Lim Grønn Inderøy 52953 05.10.20
  3 drektige kviger med kalving mars- 21, 50% Lim og 50% NRF Rød Frosta 53430 05.10.20
  Kvige 75 % Lim & 25 % NRF, kalver 19.3.21 ins m/ 72258 Grønn Inderøya 66504 05.10.20
  Årringskvige f.2.10.19 75% Char-25% NRF Grønn Inderøya 66504 05.10.20
  14 drektige kryssningkviger: Lim/ Hereford, bedekt med stambokført Hereford okse  -kalver april & mai -21-selges ved årsskiftet Grønn Molde 50860 22.10.20
  2 drektige kviger, 62,5% hereford og 87,5 %, drektig.  Grønn Surnadal 61434 13.10.20
  bedekningsklar kvige f 17.04.19 75% char.  Rød Rørvik  69888 13.10.20
  1 kvige 50% NRF/lim drektig bedekt med blond 75031 kalver 27.04.21. 1 kvige 100% NRF drektig med angus 74087 kalving 15.05.21 Rød Surnadal 60286 15.10.20
  10 kviger lim /angus kryssninger  bedekt med angus-okse stb 65805 av Lillebakken-Kalving mars/ april 2021 Grønn Steinkjer 51916 21.10.20
Andre raser          
           
  Skotsk høylandsfe, 5 kviger Rød Meråker 67723 05.10.20
STN 1 ku,kalvet aug,3 kyr med kalvikng  sept/okt,selges m/kalv Rød Verdal 56227 15.09.20
  Kalver f.2020 til påsett Rød Midtre Gauldal 67882 19.10.20


Tilgjengelige avlsokser i Midt-Norge:

Ring for mer informasjon.

Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.
Hereford          
  Avlsokse f.17.1.16,kolla-ikke kåret,-rolig -gir fine kalver-gode bein og kløyver Rød Verdal 54634 01.10.20
 

Avlsokse -fin og snill f.25.3.18-ikke kåret el stb- far 62172

Rød Leksvik 55515 01.10.20
  Avlsokse f.05.03.20 STB 66006 fra Brustad, lette kalvinger et den-gode bein og klauver. Rød Levanger 60917 01.10.20
  Avlsokse f. 13.3.15, kåret,kollet og godt lynne Grønn Molde 59039 01.10.20
  Avlsokse f.27.03.20,stb 64158 Kåret og kolla Rød Molde 54947 02.10.20
  Avlsokse f.05.04.18,kåret og kolla. Rød Molde 51036 06.10.20
  Avlsokse f. 25.03.16, stb.nr 63863 Rød Frosta 68998 13.10.20
A.Angus          
  Avlsokse f. 27.04.14, sønn av 74028-Kåret Rød Inderøy 64270 01.10.20
  Avlsokse f.09.2.17,stb 64371,kåret Rød Namsos 69462 01.10.20
Tiroler Grauvieh          
  Ungokser f.mars-april-mai 2019-Kåra Rød Smøla 69102 01.10.20
  Avlsokse f.30.05.18-stb 65693-avhornet Rød Namsos 54977 01.10.20
  Avlsokse f.29.04.15 Emil av Jøssund, stb.nr 62726 Rød Skaun 66302 19.10.20
Charolais          
  Avlsokse f.03.02.18-stb 65695, Kollet og kåra-ledig et 1.10 Grønn Smøla 55929 01.10.20
  Avlsokse f.4.02.17- stb 64109,far CHABLIS-produksjonsokse Rød Steinkjer 55857 01.10.20
  Avlsokse f.23.02.17-stb 64507,far 70145 Rød Gjemnes 67541 01.10.20
  Ungokse f.30.12.19 stb 66295 -far Honorable-avh Grønn Molde/Vistdal 51869 01.10.20
  Ungokse f.20.02.20-stbførbar-far 70136-kollet Grønn Molde/Vistdal 51869 01.10.20
  Ungokse f.22.07.20, kollet, stambokførbar - sønn av 70136 Grønn Mosvik 53925 01.10.20
  Ungokse f.22.07.20, kollet, stambokførbar - sønn av 70164 Grønn Mosvik 53925 01.10.20
  Avlsokse f.20.03.16 stb 63394,kollet, kåret Rød Overhalla 66827 01.10.20
  Avlsokse f.23.01.18-ikke kåret el stb-gir lette kalvinger / rolig og grei okse Rød Høylandet 65957 01.10.20
Simmental          
  Ungokser, kan stambokføres. Født i juli & okt 2019.
Semin far 73111.
Grønn Meråker 61085 01.10.20
  Kumshot P av Hovde 73111. F. 22.02.15. Kollet  Grønn Hegra 63686 01.10.20
  Flere avlsokser født i 2019-noen stambokførbare-kollet-Semin far Rød Steinkjer 64591 01.10.20
  Avlsokse f. 07.05.19, kollet, blir stambokført. Sønn av okse med stb.nr. 63520.  Grønn Namsos 63947 01.10.20
  Avlsokse f.31.01.15 Stb 61935, kollet og godt lynne Rød Lierne 55036 01.10.20
Limousin

 

       
  Okse stb 65822 f.11.2.19-Kolla, veldig godt lynne-brukt på kviger i sommer. Grønn Surnadal 69166 01.10.20
  Okse stb 63565f.28.03.17-Kolla Grønn Surnadal 69166 02.10.20
  Avlsokse f.21.5.17-kåret Rød Orkland 65059 01.10.20
  Avlsokse f.14.01.19 stb.nr 66524 -kollet Rød Molde 50269 19.10.20
Blonde
d`Aquitaine

 

       
           
           
STN Avlsokse f.25.3.20 kollet Rød Heim 64071 08.10.20
  Avlsokser f.16.04.19, rolig-hvit & f.28.12.19 -hvit og svart-har også okse kalver f.20 Rød Midtre Gauldal 67882 19.10.20

Ta kontakt hvis du ønsker å kjøpe eller selge dyr, eller ønsker opplysninger om dyrene vi har innmeldt for salg.
Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader.

Kontaktpersoner Midt-Norge:

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes