Livdyr av kjøttfe for salg i Midt-Norge

30.01.2023) Oversikt over kjøttfe for salg i Midt-Norge

Tilgjengelige kviger og kyr i Midt-Norge:

Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.

Hereford

         
  2 kviger f. 2020 Rød Tingvoll 63766 10.10.22
  Renrasa + noen krys. Alle ins. Noen selges m/kalv. Rød Stjørdal 56371 10.07.22
  Kviger f. juni 21.  Rød Midsund 50970 24.11.22
  livkalv & ungkviger renrasa./ krys. f. 04.02.21 tom 23.06.22 Rød Hustadvika 67669 04.08.22
Aberdeen Angus          
   Kyr/kviger selger, Noen er paret med rød Angus. Noe krys. Kalving fra ca. april tom juni -selges m/ kalv Rød Stjørdal 68362 03.02.23

Charolais

         
  Flere unge kyr og  kyr. Mye semin. Flere kan stambokføres. Rød Indre Fosen 67175 03.02.23
Limousin          
           
Simmental          
  Ungkviger -Stambokførbar født  fra mai 2021 Grønn Namsos 63947 03.02.23
  Kvige f. 15.03.20 stbokførbar, Para m/Cha.okse Grønn Midtre-Gauldal 53024 03.02.23
Tiroler Grauvieh          
  2 dr.kviger f. 21. 10 stk livkalver f. 22 og 5 krys.kalver Rød Smøla 69102 03.02.23
Blond d` Aquitaine          
  Avlsdyr alle kategorier-selger ønsker at det tas kontakt direkte Rød Levanger 66179 03.02.23
Highland Catle          
  Kviger-ungkviger flere kategorier 100 %  Rød Meråker  67723 03.02.23
Krysninger          
  4 ungkviger f. feb.-april. Krys. Angus/nrf Grønn Stjørdal 64223 03.02.23
 

2 ungkviger f. 21/22, Ang+nrf. 1 ungkvige cha+nrf f. 22

Rød Kolvereid 64682 17.10.22
  Kviger f. 21, kalver mai/juni 23. (88-94% Limousin) Grønn Namdalseid 64443 03.02.23
  1 ungkvige f 26.12 & 1livkalv født 9.4.22 -begge er kryssninger med 50 % Tir Rød Tingvoll 53133 03.02.23
Besetning          
  Avvikling et 1.10.22-Hereford/ Tir mordyr -drektig m/ angusokse  Rød Stjørdal 54900 03.02.23
  Avvikling, Kyr og kviger, 50% og 75% cha. Rød Hustadvika-Eide 52345 05.01.23
  Avvikling i løpet av året-2022, Charolais & angus mordyr. Rød Nærøy 56642 05.01.23
  3 Hereford kyr-1 Char-  4 STN -4 Kryss alle paret med Sim okse. Selges et 1.10 Grønn Verdal 55784 11.08.22
  4 drektige kviger f. 20-21. 1 kalv f. 2022 Rød Surnadal 62697 30.09.22
Galloway 4 kyr, 2 m/stb. kalver vinteren 22/23, 1 åringskvige f.21, 1 kalv f. 22 Rød Verdal 56227 17.10.22
STN          
  1 ku og 1 kvige Rød Inderøy 53084 24.11.22
  15 kyr m/ kalv selges etter kalving vår 23 el et 1.10 + 2 åringskviger Rød Tingvoll 53824 03.02.23
  5 STN drektig kyr/kviger--kalver sommer 23 Rød Surnadal 56287 03.02.23

Tilgjengelige avlsokser i Midt-Norge:

Ring for mer informasjon.

Rase Opplysninger BRSV/BCOV Kommune Ref.nr Oppdat.

Hereford

         
  Avlsokse f. 3.3.20. ungdyrkåra, kolla.  Rød Leksvik 55515 24.11.22
  Avlsokse 25.2.19, ungdyrkåra, kolla Rød Gjemnes 51942 24.11.22
  Avlsokse f. 27.03.17. stb. 64158, kolla. Ungdyrkåra Rød Skåla 59039 29.11.22
  Avlsokse f.1.3.17-kåret-far 61916 fra Tutterø Rød Steinkjer  66371 29.11.22

A.Angus

         
  Okse f.28.09.19-far 62706 Krekar av Holen, ledig i sl av sept/ starten av okt Rød Verdal 56227 05.01.23
Tiroler Grauvieh          
  Avlsokse f. 11.4.19. st.bok 66531 Rød Snåsa 66836 30.01.23
  Avlsokse f. 28.04.20, stb. 67280, far Camilo 76059 Grønn Smøla 69102 15.11.22
  Avlsokse f. 27.03.20 stb. nr. 67782. Ungdyrkåra Grønn Midtre-Gauldal 55954 08.09.22
  Avlsokse f 12.04.18. St.bokført 62681. Ungdyrkåra  Rød Levanger 59303 08.09.22
  Avlsokse f. 12.06.21-far 76066  Rød Hustadvika 60334 27.07.22

Charolais

         
  Avlsokse f. 04.12.17 stb. 66125. Ungdyrkåra Rød Steinkjer 55722 08.09.22
  Avlsokse f.12.01.18, stb 65501 Nico av Oppistu Rød Molde 53387 08.09.22
 

Avlsokse f. 03.03.18- 66529 Bond av Okkelberg, Godt lynne -fine klauver/bein

Rød  Indre Fosen 53842 01.12.22
  Avlsokse f. 02.12.21. Kolla, stbok.førbar Rød Vistdal 51869 16.12.22
 

Avlsokse f. 17.02.21, stb. 68544, kolla

Rød Hustadvika 52345 20.10.22

Simmental

         
  Avlsokse f. 30.01.21. Stb. 68329, kolla Rød Oksvoll 54681 30.09.22
  Avlokse f. 12.03.19. Kolla, lettkalver Rød Steinkjer 66887 09.09.22
  Avlsokse f. 7.3.19. Godkjent for NKS. Kolla Rød Verdal 56227 16.12.22
Limousin

 

       
  Avlsokse. f. 27.3.19. stb. 65621. kolla Rød Snåsa 60126 24.11.22
  Avlsokse f. 17.03.19. Oligark PO av Helland. stb.nr. 72273 Rød Surnadal 69166 08.09.22
Galloway Avlsokse f. 25.03.19 Rød Verdal 56227 17.10.22
Jersey          
Dexter Avlsoksefødt 21, kolla Grønn Verdal 56078 27.07.22

Transport over lengre avstander må regne med høyere fraktkostnader.

Kontaktpersoner Midt-Norge: