Livdyr av kjøttfe for salg i Nord-Norge

(17.03.20) Oversikt over kjøttfe for salg i Nord-Norge.

Kjøttfe avlsdyr innmeldt i Nord-Norge:

Rase Alder/ div opplysninger BRSV/BCoV Kommune Referanse Dato lagt ut
KRYSNINGSRASE Livkviger, NRF/LIM, født 12/11-17 Rød Sømna 16819 07.01.19
  12 ungkviger char/nrf, født jan-mars 2018 Grønn Andøy 16019 15.04.19
  6 ungkviger lim/char, født mai/juni 2019 Rød Trofors 17992 04.11.19
  5 ungkviger ang/char, født mai/juni 2019 Grønn Tysfjord 20611

04.10.19

  10 ungkviger lim/char, født 9/5-18 til 10/5-19 Grønn Bindal 16235 31.01.20

HEREFORD

3 stk kviger, født mai/juni 2018, ikke drektige Grønn Bardu 16712

20.05.19

  1 ku, kalvet i okt 2019, selges med kukalv Grønn Andøy 22134 01.11.19
  8 ungkviger født april 2019. Grønn Andøy 22134

09.12.19

  4 ungkviger født mars/april 19 Grønn Konsvikosen 18979

17.10.19

  5 ungkviger født mai 2019 Grønn Bardu 25668

21.10.19

  4 ungkviger, noen med krysning, født mars/april 2019 Rød Hattfjelldal 18198 01.11.19
  8 drektige kviger, kalving feb/mars 2020 Grønn Dønna 26121 26.11.19
  14 drektige kyr/kviger, hovedsaktlig Hereford, endel krysninger. Kalving fra desember 2019 og utover 2020 Rød Brønnøy 25784 20.11.19
  6 kviger, kalving mai/juni 2020 Rød Bindal 26382 28.01.20
LIMOUSIN 13 kviger/kyr, kalving april/mai 2020 Rød Brønnøy 16808

01.10.19

  10 ungkviger, kryss Rød Brønnøy 16364 01.10.19
  1 ungku, kalving juli 2020. Selges etter 1/3-20 Grønn Bindal 16235 31.01.20
ANGUS 9 ungkviger ang/nrf, født okt 2018 Rød Bardu 25637 10.09.19
  9 ungkviger ang/here, født mai/juni 2019 Rød Fauske 16457 24.10.19
  1 drektig ungku, kalving feb/mars 2020  Grønn Hansnes 17137

28.11.19

CHAROLAIS 2 kviger/kyr, noe krys. kalving fra feb. 2020 Grønn Bindal 26289 29.07.19
  7 drektige krysning kyr, kalving april/mai Rød Lavangen 23353

21.10.19

HØYLANDSFE 3 kyr, ikke drektige, født 2016. Siste kalving juni/juli 2019 Rød Storslett 15525 26.02.20

 

Avlsokser Nord-Norge:

Vi har etterspørsel etter voksne okser fra grønne besetninger - ta kontakt om du har en okse med gode avlsverdier du ønsker å selge.

Rase Alder/ div opplysninger BRSV/BCoV Kommune Ref/levnr Dato lagt ut
CHAROLAIS

2,5 år, kvigebedeker

19240433/0284

Grønn Leknes 16177

21.10.19


LIMOUSIN
2,5 år, lettkalver. 18130650/0611 Rød Brønnøy 16808 16.09.19
  2,5 år, lettkalver. Stamboknr 61485 Rød Brønnøy 16364 16.09.19
  1-2 år, flere stk, Full French, kåret Grønn Brønnøy 26319 08.11.19
  4,5 år, Stamboknr 62675 Rød Brønnøy

26297

20.12.9

HEREFORD

1 år, stambokførbar

18490353/9016

Grønn Hamarøy 25825

26.02.20


For info om livdyr Nord-Norge, ta kontakt med medlemssenteret, tlf 95 51 84 00.