Livdyr av kjøttfe for salg i Nord-Norge

(04.09.18) Oversikt over kjøttfe for salg i Nord-Norge.

Kjøttfe avlsdyr innmeldt i Nord-Norge:

Rase Alder/ div opplysninger BRSV/BCoV Kommune Referanse Dato lagt ut
KRYSNING TUNG RASE 6 kyr + 2 kviger. De fleste fra 50 til 75% Char, m. NRF el HER, LIM, SIM krys. Drektighetsundersøkes ila. sept. HelseStorfe Harstad 1903 22418  
KRYSNING TUNG RASE 6 stk kviger f april-juni 2017 selges. Krysninger CHA/HER Rød Leirfjord 1822 26515  
KRYSNING TUNG RASE Kolla kvige f 11.04.17 selges snarest. 50% LIM, 50% NRF. Grønn Nordreisa 1942 25379  
KRYSNING TUNG RASE 2 kyr født i 2015 (50%Cha/50%NRF) selges m kalv. 1 stk sim/lim krysning og 1 stk Cha/Lim krysning født 15 + 1 stk lim/NRF født i 2017. Ikke drektige. Rød Brønnøy 1813 16819  
HEREFORD Ungkviger f mai-juni i 2017 selges. Ikke medlem i husdyrkontroll. Rød Steigen 1848 20320  
HEREFORD Avviklingsbes. 100% HER. 11 kyr og kviger, bedekt med Herefordokse. Kalv v.fot (5okser, 2 kviger) og avlsokse f. 17. Kan selges før telledato. Rød Vega 1815 26132  
HEREFORD 4 stk drektige Herefordkviger født 17. Salg etter uke 40. Rød Steigen 1848 15961  
ANDRE RASER Ammeky STN selges.  5 kyr og kviger, alle inseminert med STN. Ønskes levert i september. Rød Ballangen 1845 20857  
CHAROLAIS

2 kviger 75% Char-25% NRF,

kalver 2 og 7/11-2018

RØD Brønnøy 1813 17023  
CHAROLAIS

2 kviger 75%Char/25%NRF, 1 kvige 94%Char, drektige. Avlsokse Char f2016.   Selges e. telledato

Grønn Saltdal 1840 19837  
CHAROLAIS 4 stk kviger + 1 ku, drektig med semin el. stbført okse. Grønn Bindal 1811 26289 4/9-18
LIMOSIN 5 drektige med semin el stbført okse Grønn Bindal 1811 26289 4/9-18

 

Avlsokser Nord-Norge:

Vi har etterspørsel etter voksne okser fra grønne besetninger - ta kontakt om du har en okse med gode avlsverdier du ønsker å selge.

Rase Alder/ div opplysninger BRSV/BCoV Kommune Ref/levnr Dato lagt ut
LIMOUSIN Avlsokser f 2015-2017 selges fra godkjent Aktiv Avlsbesetning. Stambokførte/førbare, gode indekser Rød Brønnøy 1818 26234  
LIMOUSIN F. 10.05.16, hornet. Rolig, bra klauver/bein. Selges e. 8.sept. Rød Rana 1833 26271  
DEXTER 2 stk oksekalver f mars og mai 2017 selges som avlsokser. Etter 63128 Hårek. Stambokførbare. Rød Rødøy 1836 19178  
CHAROLAIS Stbnr 62892f 2016 selges. Oksen er tilgjengelig i juli. Totalindeks: 108 Grønn Harstad 1903 22418  
CHAROLAIS Stb 62255 f 2015 selges fra grønn besetning. Totalindeks 101. Grønn Målselv 1924 26260  
CHAROLAIS Okse f. 19.02.16, Lasarus av Engavågen. Fin kvigebedekker, kjempe snill. Grønn Leirfjord 1822 16641  
CHAROLAIS Okse f. 01.04.16, Luringen av Drage. Avhornet. Rød Alstadhaug 1820 17512  
CHAROLAIS Okse f. 07.04.16, Lurven av Helstad, kollet, snill og grei, lette kalvinger. Rød Nesseby 2027 16638  
ABERDEEN ANGUS Okse f 2015 selges, ungdyrkåret 2016. Fødselsindeks 107. Grønn Brønnøy 1813 16816  
ABERDEEN ANGUS Okse f 2016 selges i høst. Totalindeks 90. Etter stbnr 59422. Rød Rana 1833 16599  
HEREFORD Okse f 2016 selges i høst. Totalindeks 110, etter 71022 Anton av Søndre Mo. Rød Bø 1867 26062  
HEREFORD Okse f. 13.03.15, kåret, kollet, rolig. Salg i midten av sept Rød Vestvågøy 1860 16626  
HEREFORD Okse f. 06.04.16. Grønn Hamarøy 1849 25825  
HEREFORD Okse f. 29.06.16, kollet. Selges i uke 40 etter telledato. Rød Steigen 1848 16996

4/9-18

HEREFORD Okse f. 31.03.16, kollet. Grønn Leirfjord 1822

16833

4/9-18


For info om livdyr Nord-Norge, ta kontakt med medlemssenteret, tlf 48120400.