Søk:

Verktøylinje

Livdyr av kjøttfe for salg i Nord-Norge

(11.01.18) Oversikt over kjøttfe for salg i Nord-Norge.

Kjøttfe avlsdyr innmeldt i Nord-Norge:

Rase

Alder/div. opplysninger

BRSV/BCoV

Kommune

Referanse

HER 7 kviger f april-juni 2017 selges. 100% Hereford, etter stambokført okse. Grønn Andøy 22134
HER/Kry Ku født 2014, 75% Hereford, selges. Inseminert med 71087, kalving april 2018.  Grønn Saltdal 19794

 

Avlsokser Nord-Norge:

Rase Opplysninger BRSV/BCoV Kommune Referanse
Dexter 2 stk oksekalver f mars og mai 2017 selges som avlsokser. Etter 63128 Hårek. Stambokførbare. Rød Rødøy 19178
Limousin Avlsokser  f 2015-2017 selges fra godkjent Aktiv Avlsbesetning. Stambokførte/stambokførbare, gode indekser. Rød Brønnøy 26319

Kontakt for Nord-Norge, Sarah Aronsen. E-post: sarah.aronsen@nortura.no 

                                                                            Tlf: 800 30 303/800 80 140