Livdyr av kjøttfe for salg i Nord-Norge

(11.10.19) Oversikt over kjøttfe for salg i Nord-Norge.

Kjøttfe avlsdyr innmeldt i Nord-Norge:

Rase Alder/ div opplysninger BRSV/BCoV Kommune Referanse Dato lagt ut
KRYSNING TUNG RASE Livkviger, NRF/LIM, født 12/11-17 Rød Sømna 16819 07.01.19
  12 ungkviger char/nrf, født jan-mars 2018 Grønn Andøy 16019 15.04.19
  5 kyr lim/nrf og char/nrf, kalving mars/april-20, bedekt med Hereford Rød Saltdal 19837 01.11.10
  6 ungkviger lim/char, født mai/juni 2019 Rød Trofors 17992 04.11.19
KRYSNING LETT RASE 13 drektige kyr/kviger 8 stk 50/50 ANGUS/NRF, 5 stk 75/25 Angus/NRF, kalvingsdato kommer. Rød Andøy 16533 15.03.19
HEREFORD 3 stk kviger, født mai/juni 2018, ikke drektige Grønn Bardu 16712

20.05.19

  8 kviger (kryss) født mars 2018, gått m/okse fra 12/8 Rød Vevelstad 17337

18.08.19

  2 kyr, ene kalvet i okt 2019, andre drektig. Grønn Andøy 22134 01.11.19
  5 dektige Here/Char, parra med Here Rød Velfjord 16941 07.10.19
  6 drektige kviger, kalving feb/mars 20 Rød Leirfjord 16000

14.10.119

  4 ungkviger født mars/april 19 Grønn Konsvikosen 18979

17.10.19

  5 ungkviger født mai 2019 Grønn Bardu 25668

21.10.19

  4 ungkviger, noen med krysning, født mars/april 2019 Rød Hattfjelldal 18198 01.11.19
  4 drektige kyr, kalving mai/juni-20 Rød Sørfjorden 16818 04.11.19
LIMOUSIN 3 kyr, bedekt des18/jan 19 Grønn Leirfjord 16337 15.05-19
  5 kvger/kyr, gått m/okse fom juni 19 Rød Brønnøy 16808

01.10.19

  10 ungkviger, kryss Rød Brønnøy 16364 01.10.19
ANGUS 1 kvige, nr 1029, kalver feb 20 Rød Hamarøy 25853

06.09.19

  10 ungkviger født feb-april 19 Grønn Mosjøen 17805 27.09.19
  9 ungkviger ang/nrf, født okt 2018 Rød Bardu 25637 10.09.19
  9 ungkviger ang/here, født mai/juni 2019 Rød Fauske 16457 24.10.19
CHAR 6 kviger/kyr, noe krys. kalving fra feb. 2020 Grønn Bindal 26289 29.07.19
  2 kviger og 1 ku, 50/50 char/nrf. Ins med Char. kalving mars/april 20 Rød Leirfjord 17607

30.09.19

  7 drektige kyr Rød Lavangen 23353

21.10.19

 

Avlsokser Nord-Norge:

Vi har etterspørsel etter voksne okser fra grønne besetninger - ta kontakt om du har en okse med gode avlsverdier du ønsker å selge.

Rase Alder/ div opplysninger BRSV/BCoV Kommune Ref/levnr Dato lagt ut
HEREFORD        

 

CHAROLAIS

1,5 år nr 18280232/0572, Stambok

Grønn Kvæfjord 23092 28.08.19
  2 år, 04123178/0384, kåret Rød Grytøy 22418

 

10.09.19

 

  3 år, Stambokført, har horn. 06041078/0104 Grønn Reipå 16178 30.09.19
 

2,5 år, kvigebedeker

19240433/0284

Grønn Leknes 16177

21.10.19


LIMOUSIN
2,5 år, lettkalver. 18130650/0611 Rød Brønnøy 16808 16.09.19
  2,5 år, lettkalver. Stamboknr 61485 Rød Brønnøy 16364 16.09.19
ANGUS 1,5 år, kåra, 18130628/0978 Rød Storforshei 16599 07.10.19
  1,5 år, kåra, 18500099/0328 Rød Andøy 26208 10.10.19
  3,5 år, 19310464/0275 Rød Fauske 16457 24.10.19
GRÅFE 1,5 år stambokført, 15630116/0031 Rød Storselsøy 17101

30.10.19


For info om livdyr Nord-Norge, ta kontakt med medlemssenteret, tlf 95 51 84 00.