Livdyr av kjøttfe for salg i Nord-Norge

(22.10.20) Oversikt over kjøttfe for salg i Nord-Norge.

Kjøttfe avlsdyr innmeldt i Nord-Norge:

Rase Alder/ div opplysninger BRSV/BCoV Kommune Referanse Dato lagt ut
KRYSNINGSRASE 6 ungkviger lim/char, født okt/des 2019 Rød Trofors 17992 12.08.20
  10 kviger lim/char, født 9/5-18 til 10/5-19 Grønn Bindal 16235 31.01.20
  5 livkalver født mars 2020 Grønn Konsvikosen 18979

05.10.20

  2 ungkviger Here/Char, født mars 2019 Rød Steigen 26129 20.04.20
 

4 here/char/nrf krysningkyr, kalving sein vår 2021

Rød Steigen 20348

07.09.20

  10 drektige kviger, Char/Lim+div, kalving mars-mai 2021 Rød, prøver sendt inn Reipå 16178

05.10.20

  6 livkalver, født mai 2020 Rød Trofors 26364 16.09.20
  3 drektige kviger,født 2019, kalving mars-april 2021 Grønn Senja 26404 21.10.20
HEREFORD 1 drektige kvige og 2 drektige kyr, kalving feb/mai 2021 Grønn Dønna 26121 24.09.20
  5 drektige kviger, kalving sein vår 2021 Grønn Brønnøy 16856 10.08.20
  2 drektige kviger, kalving vår 2021 Rød Hattfjelldal 16646 13.10.20
  10 livkalver født april-mai 2020 Grønn Mo i Rana 18789 21.10.20
  5 livkalv, 4 født april 2020, 1 i juni 2020 Rød Mo i Rana 16604 19.10.20
LIMOUSIN Kviger/kyr, kalving vår 2021 Rød Brønnøy 16808

13.08.20

  6 kviger, 75% lim/nrf Rød Sømna 16548 29.06.20
  18 kviger/kyr, kalving des-mars - 21 Grønn Brønnøy 26319

01.08.20

CHAROLAIS 7 drektige krysning kyr, kalving april/mai  Rød Lavangen 23353

21.10.19

  13 ungkviger født juni-des 2019 Rød Vega 16559

15.05.20

  2 kviger, født vår 2019, ikke drektig. Rød Rødøy 17101 01.08.20
  13 kviger, født høst 2019 rød Vega 16559 11.05.20
ANGUS 14 drektige kviger, kalving jan-mai 2021 grønn Sørarnøy 19432 07.10.20
  11 livkalver, født vår 2020 grønn Sørarnøy 19432

07.10.20

  5 livkalver, født vår 2020 grønn Hattfjelldal 15676 29.09.20
SIMMENTAL 6 livkalver, født jan-mars 2020 rød Lofoten 17106 12.10.20

 

Avlsokser Nord-Norge:

Vi har etterspørsel etter voksne okser fra grønne besetninger - ta kontakt om du har en okse med gode avlsverdier du ønsker å selge.

Rase Alder/ div opplysninger BRSV/BCoV Kommune Ref/levnr Dato lagt ut
CHAROLAIS

1 år 19030338/1272

Grønn Grytøy 22418

03.06.20

  6 år, stambokført, 04150201/1514 Rød Lavangen 23353

03.06.20

  2 1/2 år, 18230231/0025 Grønn Nesna 26133 08.09.20
LIMOUSIN 6 år, lettkalver. Stamboknr 61485 Rød Brønnøy 16364 16.09.19
  1-2 år, flere stk, Full French, kåret Grønn Brønnøy 26319 01.08.20
  4 år, Stambokført 18280121/0420 Grønn Rana 16080 08.05.20
  ungokse 1703 Grønn Bindal 16235 01.08.20
  2 år, kåra, stambokførbar 18280148/0012 Rød Mosjøen 16127 01.09.20
HEREFORD 3 åring, kåra, 04290050/1743, Stambokført 64436 Grønn Bardu 25668

01.06.20

  4 år. 18220041/0185 Grønn Senja 26404 01.07.20
  4 år, 18055227/1615, Stamboknr 62954 Rød Dønna 18209 23.09.20
  2 1/2 år, 04290050/1810, stamboknr 65323 Rød Steigen 26129 23.09.20
  1 1/2 år, 18710600/0637, stamboknr kommer Grønn Andøy 22134 23.09.20
  4 1/2 år, 01050655/4043, stambok:62951 Grønn Dønna 26121 24.09.20
ANGUS 3,5 år, 18500099/0300, stnr: 63420 Grønn Senja

26404

01.08.20
  2,5 år, 06051505/6222, stnr 64531 Grønn Tysfjord 20611 14.09.20
  2,5 år, 18500099/0363, stnr:66085 Grønn Tysfjord 20611 14.09.20
 

1,5 år, 18500099/0375. Stambokføres, kåra

Grønn Tysfjord 20611 14.09.20
  4 år, 14260485/1188, Stamboknr 64456 Rød Senja 24173 16.09.20


For info om livdyr Nord-Norge, ta kontakt med medlemssenteret, tlf 95 51 84 00.

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes