Livdyr av kjøttfe for salg i Nord-Norge

(02.02.23) Oversikt over kjøttfe for salg i Nord-Norge.

Kjøttfe avlsdyr innmeldt i Nord-Norge:

Livkalv, ungkviger, kviger og kyr:

Rase   BRSV/BCOV Kommune Ref.
Charolais og tungrasekrys        
  4 kvigekalver, Nrf/Char, født 20/4-22/8-21. Grønn Beiarn 19605
  1 kvigekalv, 50/50 nrf/char, født 18/3-22 Grønn Målselv 16935
  9 krysninger, 1 født okt 21, resten i mars og mai 22. Grønn Andøy 16019
  6 kvigekalver født vår 2022 Rød Evenes 25709
Limousin og Limkryssning        
Hereford        
Div krysninger        
Angus        
Dexter        
  Hel besetning med kyr, kviger og kalver Rød Rana 26573

Avlsokser:

Rase Opplysning BRSV/BCOV Kommune Ref.
Hereford        
  Avlsokse nr 18381018/0521, født 11/4-19, Stamboknr 66502 Rød Hemnes 17595
  Avlsokser, nr 2728380/670,679 og 701, kåra, blir stambokfør før salg. Grønn Andøy 22134
  Avlsokse nr 2502869/00851, født 31/3-20, kåra Rød Hemnes 18144
 

Avlsokse nr 2506937/00027, født 26/3-21

Rød Leirfjord 16753
  Avlsokse nr 2500464/00563, født 28/3-20, kåra og stamboknr 67588 Grønn Hamarøy 25825
  Avlsokse nr 2731303/02069, født 17/4-20, kåra og stamboknr 67664 Grønn Hamarøy

25825

  Avlsokse nr 2502869/00866, født 9/2-21, kåra Rød Vefsn 17807
         
Gråfe        
 

Avlsokse 2492009/964, stambok 68444 , født 15/2-21

Grønn Ballangen 20849
  Avlsokse 2509055/02103, født 5/4-21, ik kåra el stambokført Rød Bleikvassli 17310
         
Charolais        
 

Avlsokse nr 50510072/1303, stambok 65979.

Rød Karasjok 16382
 

Avlsokse nr 50510072/1329, født 22/1-19, stamboknr 66722. 

Rød Hattfjelldal 15173
 

Avlsokse nr 2638416/00269, født 26/2-21. Stambokførbar.

Grønn Bindal 26289
  Avlsokse nr 2498000/01328, født 30/1-2020, stamboknr 67004 Grønn Grytøy 22407
  Avlsokse nr 2498026/01418, født 3/3-20, stamboknr 68038. Avhornet Rød Leirfjord 16641
  Avlsokse nr 07130325/8850, født 30/12-17, stamboknr 64843, kolla Rød Evenes 25709
Limousin 2 stambokførbare okser, nr 755 f. 29/09/21 og nr 758 f. 16/10/21   Rød Sømna 26319
Galloway Avlsokser 2490499/02108 og 2110 født vår 2021, 2490499/2205 og 2211, født vår 2022. Stambokførbare. Fastpris Grønn Porsanger 15708

For info om livdyr Nord-Norge, ta kontakt med medlemssenteret, tlf 95 51 84 00.