Søk:

Verktøylinje

Livdyr av kjøttfe for salg i Nord-Norge

(15.05.18) Oversikt over kjøttfe for salg i Nord-Norge.

Kjøttfe avlsdyr innmeldt i Nord-Norge:

Rase Alder/ div opplysninger BRSV/BCoV Kommune Referanse
KRYSNING TUNG RASE Kvigekalv f nov 17, 50/50 CHA/NRF Rød Harstad 1903 22360
KRYSNING TUNG RASE 6 stk kviger f april-juni 2017 selges. Krysninger CHA/HER Rød Leirfjord 1822 26515
ABERDEEN ANGUS 10 kviger f 2017 selges, ikke stambok. Kan leveres drektige i høst.  Grønn Alstahaug 1820 16562
KRYSNING TUNG RASE Kolla kvige f 11.04.17 selges snarest. 50% LIM, 50% NRF. Grønn Nordreisa 1942 25379

 

Avlsokser Nord-Norge:

Vi har etterspørsel etter voksne okser fra grønne besetninger - ta kontakt om du har en okse med gode avlsverdier du ønsker å selge.

Rase Alder/ div opplysninger BRSV/BCoV Kommune Ref/levnr
LIMOUSIN Avlsokser f 2015-2017 selges fra godkjent Aktiv Avlsbesetning. Stambokførte/førbare, gode indekser Rød Brønnøy 1818 26234
DEXTER 2 stk oksekalver f mars og mai 2017 selges som avlsokser. Etter 63128 Hårek. Stambokførbare. Rød Rødøy 1836 19178
CHAROLAIS Stbnr 62892f 2016 selges fra Helsestorfebesetning. Oksen er tilgjengelig i juli. Totalindeks: 108 Grønn Harstad 1903 22418
ABERDEEN ANGUS Stbnr 61437 f 2015 selges. Tilgjengelig fra juni. Fødselsindeks 87, produksjonsindeks 115. Grønn Bardu 1922 16341
ABERDEEN ANGUS Stbnr 61066 f 2015 selges snarest. Totalindeks 97.  Rød Lenvik 1931 26404
ABERDEEN ANGUS Okse f 2015 selges, ungdyrkåret 2016. Fødselsindeks 107. Grønn Brønnøy 1813 16816
HEREFORD Okse f 2016 selges i høst. Totalindeks 110, etter 71022 Anton av Søndre Mo. Rød Bø 1867 26062


Kontakt for Nord-Norge, Sarah Aronsen. E-post: sarah.aronsen@nortura.no tlf. 48120400