Livdyr av kjøttfe for salg i Nord-Norge

(04.06.23) Oversikt over kjøttfe for salg i Nord-Norge.

Kjøttfe avlsdyr innmeldt i Nord-Norge:

Livkalv, ungkviger, kviger og kyr:

Rase   BRSV/BCOV Kommune Ref.
Charolais og tungrasekrys        
  4 kvigekalver, Nrf/Char, født 20/4-22/8-21. Grønn Beiarn 19605
  9 krysninger, 1 født okt 21, resten i mars og mai 22. Grønn Andøy 16019
Limousin         
  Ungdyrskåra kvige, født 23/11-21, nr 2743334/00121, kolla Grønn Brønnøy 16871
Hereford 2 stambokførte kyr m/kalv v/fot og 2 ungkviger født april og juni 2022. Rød Bleikvassli 17310
  10 drektige kvige/kyr, kalving feb 2024. Reservert! Rød Dønna 26121
Div krysninger        
  1 ku m/2 kalv v/fot Rød Bleikvassli 17310
  9 drektige kyr selges til høsten, hovedsaklig tungrasekrysning Rød Kåfjord  16960
  4 drektige kviger, tungrasekrysninger Rød Kåfjord 16960
 

2 drektige kviger, nrf/here og nrf/here/char, kalving juli/aug (far på kalv er Angus)

1 ungkvige nrf/char, født 4/8-22

Grønn Kvaløy 16911
Angus        
  Drektig kvige nr 26037610/0575, kalving 29/7-23 Rød Kongshus 17484
Gråfe        
  3-6 gråfe. Både ungkviger, livkviger og livkyr Grønn Ballangen 20849
  4 kyr med kalv v/fot Rød Bleikvassli 17310
Dexter      

 

  4 stambokførte kyr, født i 19/20/21. Rød Kåfjord 16960

Avlsokser:

Rase Opplysning BRSV/BCOV Kommune Ref.
Hereford        
  Avlsokse nr 2500464/00567, født 3/4-20, stamboknr 67660, kolla. Ledig fra 20/6-23 Rød  Sandsøy 26077
  Avlsokse nr 2741108/02104, født 25/3-21, stamboknr 67973, selges etter 15/8-23 Grønn Rødøy 17244
Angus        
  Avlsokse nr 2700527/00554, født 18/2-21, ledig fra 1/7-23 Rød Bardu 17517
  4 ungdyrskåra avlsokser født vår 2022, stambokførte Grønn Hemnes 17397
Gråfe        
 

Avlsokse 2492009/964, stambok 68444 , født 15/2-21

Grønn Ballangen 20849
Charolais        
 

Avlsokse nr 50510072/1303, stambok 65979.

Rød Karasjok 16382
  Avlsokse 24980000/1493, stambokføres, kolla, ledig fra 23/6-23 Rød Lundenes 17386
Limousin        
 

Avlsokse, nr 2497958/00773, født 28/4-22,  stambokførbar

Rød Sømna 26319
Galloway        
  Avlsokser 2490499/02108 og 2110 født vår 2021, 2490499/2205 og 2211, født vår 2022. Stambokførbare. Fastpris Grønn Porsanger 15708
Dexter        
  1 avlsokse født 1/6-22, nr 2502373/02243, kolla. Grønn Lundenes 22407

For info om livdyr Nord-Norge, ta kontakt med medlemssenteret, tlf 95 51 84 00.