Livdyr av kjøttfe for salg i Nord-Norge

(14.09.21) Oversikt over kjøttfe for salg i Nord-Norge.

Kjøttfe avlsdyr innmeldt i Nord-Norge:

Livkalv, ungkviger, kviger og kyr:

Rase Opplysning BRSV/BCOV Kommune Ref.
Simmental/nrf 3 stk kryssning Sim/NRF, 1 renrasa Sim. Kalving 8/10-21, Parret med Angus Rød, MP Dønna 25628
Charolais 4 stk drektige charolais, 3 kviger og 1 ungku, kalver 11/12, 6/11, 30/10 og 19/10 Grønn Sømna 16453
 

10 drektige kyr, drektigehetssjekkes ved innsett.

3 kvigekalver født feb/april 2021

Rød Andøy 17373
  1 drektig kvige med kalving 06.2.2022, semin Rød Hamarøy 25853
Charolais og tungrasekrysning 4 stk Charolais og 4 stk tungrasekrys. drektighetsundersøkes ved innsett Grønn Bindal 16235
  6 stk Charolais og 3 tungrasekrysninger. Kalving desember 2021 til april 2022.  Grønn Harstad 17386
Hereford 7 stk drektige kviger, med forventet kalving mars/april 2022 Rød Sundøy 17105
Hereford og lettrasekrysniniger

14 stk drekige Hereford og lettrasekrysninger, noen med kalving jan/feb, resten april og utover. Fastpris

7 Hereford er stambokførbar.

Grønn Sørarnøy 26357
Hereford og tungrasekrysning 22 stk, ungkyr, kviger, ungkviger og livkalver. Ta kontakt for mere info. Rød, MP Fauske 16912
Dexter Hel besetning, 1 avlsokse, 11 kyr, 2 ungkviger og noen okserkalver født i vår 2021. Mordyr har kalving mars/april 2022 Rød Rana 26573
Angus Drektig kvige, født 6/5-20, stambokførbar. Kalving april 2022 Grønn Sørarnøy 26357

Avlsokser:

Rase Opplysning BRSV/BCOV Kommune Ref.
Charolais Ungdyrskåret avlsokse, 19240433/0321, født 12/2-18 Grønn Lyngen 25821
  Ungdyrskåret asvlokse, 2638416/0251. Født mars 2020 Grønn Bindal 26289
  Avlsokse nr 19030338/1273, født 20/3-19, stamboknr 66741 Grønn Rana 16080
  Avlsokse nr 04150201/1514, født 16/1-15, stamboknr 62259 Grønn Lavangen 23353
  Avlsokse nr 18280232/0572, født 3/2-18, stamboknr 64533 Rød Evenes 26523
  Avlsokser nr 18280231/0016, født 26/1-18, Stamboknr 64625, Kollet Grønn Hadsel 21484
Hereford Avlsokse nr 18381018/0490, stamboknr: 65983, født 26/4-18 Rød Bindal 17168
  Avlsokse nr 04200481/1705, stamboknr: 64457, født 23/3-19 Grønn Andøy

22134

  Avlsokse nr 18330273/1906, født 23/3-19 Rød Steigen 20348
  Avlsokse nr 18330273/1909, født 10/4-19, Kollet. ønskes solgt før oktober Rød Sundøy 17105
  Avlsokse nr 18381018/0425, født 4/4-16. Kollet Rød Hamarøy 17067
  Avlsokse nr 18381018/0426, født 7/4-16. Kollet Grønn Rana 18789
  Avlsokse nr 50380476/0357, født 15/4-19. Kollet Grønn Hattfjelldal 16646
  Avlsokse nr 18220089/0505, født 27/3-18, Kollet Grønn Målselv 26618
Simmental Avlsokse nr 17028076/1340, stamboknr:65552, født 30/08-17 Rød Kvæfjord 16845
Angus

Ungdyrskåra avlsokse nr 270052700/0508, født 11/2-20

Grønn Bognes 20611
Limousin Avslokse nr 183300292081, født 21.06.16. Rød, MP Fauske 16912
  Avlsokse nr 18280121/0420, født 15/5-16. Stamboknr 93201 Grønn Rana 16080
  Avlsokse nr 25056310/1716, født 24/3-20 Grønn Bindal 16235
Gråfe Avlsoksenr 27462980/0416, født 28/8-20 Grønn Ballangen  
Dexter Avlsokser nr 16209172/0101, født 12/9-16 Rød Rana

26573

For info om livdyr Nord-Norge, ta kontakt med medlemssenteret, tlf 95 51 84 00.