Livdyr av kjøttfe for salg i Nord-Norge

(18.01.22) Oversikt over kjøttfe for salg i Nord-Norge.

Kjøttfe avlsdyr innmeldt i Nord-Norge:

Livkalv, ungkviger, kviger og kyr:

Rase   BRSV/BCOV Kommune Ref.
Charolais 2 ungkyr som kalvet i oktober. Selges med kalv, stambokført. Grønn Sømna 16453
Charolais og tungrasekrysning Drektig kviger og ungdyr Grønn Bindal 16235
Hereford 3 kviger med kalving mars og utover.  Grønn Andøy 22134
  2 ungkyr og 3 kviger, kalving feb/mars 2022 Grønn Dønna 26121
  1 ku og 1 kvige, kalving april 2022 Rød Leirfjord 17320
  2 stambokførte kyr, kalving april/mai 2022 Rød Hemnes 17310
  4 kviger, kalving mai/juni 2022 Grønn Tjeldsund 16136
Lettrasekrysninig 1 lettrase kvige med kalving april 2022 Grønn Sørarnøy 26357
Div krysninger 3-4 kvigekalver født mars 2021 Grønn Lurøy 18979
  5 kvigekalver, lettrase, evt ett par anguskvigekalver, født mars 2021 Grønn Senja 26404
Dexter Hel besetning med kyr, kviger og kalver Rød Rana 26573
  Inntil 10 drktige kviger/kyr Grønn Vefsn 16130
Angus 2 kviger med kalving februar 2022 Grønn Senja 26404

Avlsokser:

Rase Opplysning BRSV/BCOV Kommune Ref.
Charolais Ungdyrskåret asvlokse, 2638416/0251. Født mars 2020 Grønn Bindal 26289
  Avlsokse nr 24980000/1332, født 19/2-20, stamboknr 66983 Grønn Kvæfjord   
  Avlsokse nr 50510072/1342, stamboknr 66525, født 18/3-19 Grønn Reipå 16178
  Avlsokse nr 2638416/0248, født 15/3-2020 Rød  Hattfjelldal 15239
  Avlsokse nr 25056310/1716, født 24/3-20, Stambokføres.  Grønn Bindal 16235
  Avlsokse nr 18110082/0198, født 28/2-19, Rød Tromsø 16345
Hereford Avlsokse nr 18220089/0508, født 31/3-18, Kåra og kolla Rød Løkta 25715
  Avlsokse nr 18381018/502, født 17/3-19, stamboknr 65819, kolla. Kan ha den fram til våren Rød Lurøy 18971
  Avlsokse nr 18220041/0228, født 17/3-18 Rød  Korgen 18520
  Avlsokse nr 18220041/0232, født 1/4-18 Rød Leirfjord 17173
  Avlsokse nr 25004640/567, født 3/4-20, stamboknr 67660 Rød Bø i Vesterålen 26062
Simmental Avlsokse nr 17028076/1340, stamboknr:65552, født 30/08-17 Rød Kvæfjord 16845
Gråfe Avlsoksenr 18250008/2008, født 4/4-17, fastpris 45000 Grønn Vefsn 16939
  Avlsokse 27462980/0415, født 14/7-20 Grønn Ballangen 20849
Angus Avlsokse kåret 18130628/0979, født 3/4-18 Grønn Ørnes 26100
Limousin Avlsokse 18130909/1019, født 5/4-18, stamboknr 67926, fastpris 60000 Rød Rana  

For info om livdyr Nord-Norge, ta kontakt med medlemssenteret, tlf 95 51 84 00.