Livdyr av kjøttfe for salg i Nord-Norge

(29.02.24) Oversikt over kjøttfe for salg i Nord-Norge.

Kjøttfe avlsdyr innmeldt i Nord-Norge:

Livkalv, ungkviger, kviger og kyr:

Rase   BRSV/BCOV Kommune Ref.
Charolais og tungrasekrys        
  50char/50NRF drektig kvige, inseminert med 70195. Kalving 18/5-24 Grønn Bardal 17646
Limousin         
  Ungdyrskåra kvige, født 23/11-21, nr 2743334/00121, kolla Grønn Brønnøy 16871
  2-5 kviger/kyr, stambokført/førbare. fastpris 40-45000 kr Rød Sømna 26319
Hereford        
  6 livkalv, Hereford med 6-12% nrf, født 29/3-17/4-2023 Rød Vega 16489
Div krysninger        
Angus        
Gråfe        
Dexter      

 

Avlsokser:

Rase Opplysning BRSV/BCOV Kommune Ref.
Hereford        
  Avlsokse, nr 18381018/0527, født 19/5-19, stambok 67283 Grønn Vevelstad 17125
  Avlsokse, nr 2743532/02079, født 19/10-22, ungdyrskåra i høst. Rød Lurøy 18979
Angus        
 

Avlsokse nr 18320118/0267, født 19/4-19, stamboknr 66743.

Grønn Hattfjelldal 15676
 

Avlsokse 2737118/00281, født 13/3-20, stamboknr 68043. 

Fastpris 55000,-

Grønn Hemnes 17397
Gråfe        
Charolais        
         
Limousin        
  Avlsokse, nr 18280148/0006, født 2/4-18. Ledig fra oktober 2023 Rød Brønnøy 16321
  Avlsokse, nr 18130909/1028, født 14/10-18, stamboknr 65153 Grønn Bindal 16235
Galloway        
  Avlsokser 2490499/2205 og 2211, født vår 2022. Stambokført Fastpris 40000 kr Grønn Porsanger 15708
Dexter        
 

Avlsokse 11600435/0140, født 19/11-18, stamboknr 66009. Fastpris 20000,-

Rød Hattfjelldal 15173

For info om livdyr Nord-Norge, ta kontakt med medlemssenteret, tlf 95 51 84 00.