Livdyr av kjøttfe for salg i Nord-Norge

(03.07.24) Oversikt over kjøttfe for salg i Nord-Norge.

Kjøttfe avlsdyr innmeldt i Nord-Norge:

Livkalv, ungkviger, kviger og kyr:

Rase   BRSV/BCOV Kommune Ref.
Charolais og tungrasekrys        
 

10-12 stk bedekningsklare Charolais/tungrasekrysninger født vår 2023

Rød Evenes 25709
Limousin         
  2-5 kviger/kyr, stambokført/førbare. fastpris 40-45000 kr Rød Sømna 26319
Hereford        
  4 ungkviger født sept-des 2022, 50/50 Here/nrf.  Rød Balsfjord 15462
 

9 kyr og 5 kviger, drektige, kalving mars/april 2025.

Selges etter telledato 1/10-24

Grønn Andøy 22134
 

10 drektige kviger med kalving fra midten av januar 2025 og utover- Grønn klauvstatus

Selges etter telledato 1/10-24

Grønn Dønna 26121
 

10 kviger og 20 kyr, drektige, kalving vår 2025. 

Selges etter telledato 1/10-24

Rød Leirfjord 17320
Div krysninger        
Angus        
Gråfe        
Dexter      

 

Avlsokser:

Rase Opplysning BRSV/BCOV Kommune Ref.
Hereford        
 

Avlsokse, nr 2500464/609, født 11/2-22, Stamboknr 500371. 

Selges i slutten av august

Grønn Andøy

22134

  Avlsokse nr 2731303/02067, født 15/4-20. stamboknr 67607 Rød Hamarøy 17067
         
Angus        
         
Gråfe        
Charolais Ungdyrskåra avlsokse nr 2638416/00303, født 30/01/23, stamboknr 500455 Grønn Bindal

26289

         
Limousin        
 

Ungdyrskåra okser, født feb-apr 2023, stambokføres ved salg. Fastpris.

Rød Sømna 26319
  Avlsokse, nr 18130909/1028, født 14/10-18, stamboknr 65153. Selges juni 2024. Fastpris 600000,- Grønn Bindal 16235
Simmental        
 

Avlsokse, 2501690/02521, født 2/1-21, kåra og stamboknr 68936.

Selges høsten 2024

Rød Lyngen 25821
Galloway        
  Avlsokser 2490499/2205 og 2211, født vår 2022. Stambokført Fastpris 40000 kr Grønn Porsanger 15708
Dexter        
 

 

     

 

For info om livdyr Nord-Norge, ta kontakt med medlemssenteret, tlf 95 51 84 00.