Livdyr av kjøttfe for salg i Nord-Norge

(03.10.22) Oversikt over kjøttfe for salg i Nord-Norge.

Kjøttfe avlsdyr innmeldt i Nord-Norge:

Livkalv, ungkviger, kviger og kyr:

Rase   BRSV/BCOV Kommune Ref.
Charolais        
  2 kviger og 1 ku inseminert med 70161. stambokføres før salg Grønn Bindal 16235
  7 drektige kyr, kalving april/mai 2023 Rød Hattfjelldal

15173

Charolais og tungrasekrys        
  2 kyr og 4 kviger, drektig med Limokse Grønn Bindal 16235
  4 kvigekalver, Nrf/Char, født 20/4-22/8-21. Grønn Beiarn 19605
  9 char/krysning, kalving april/mai 2023 Rød Hattfjelldal

15173

  1 kvigekalv, 50/50 nrf/char, født 18/3-22 Grønn Målselv 16935
  3 drektige kviger krys Char/Sim/Ang, far Char, kalving mars-mai 2023 Grønn Narvik

15180

Limousin        
  2 kyr, 1 m/kalv og en som skal kalve i august 2022 Grønn Bindal 16235
Hereford        
  1 ku og 1 kvige, kalvet april 2022 Rød Leirfjord 17320
  2 stambokførte kyr, kalvet april/mai 2022 Rød Hemnes 17310
  3 ungkviger født feb/mars 2021 Rød Bardal 16000
 

2 drektige kviger født april 2021 og 2 drektige kyr, født 2017 og 2019.

Selges etter 1/10

Grønn Andøy 22134
  5 kyr, 3 stk 100% Hereford og 2 stk krysning. Født 2018, inseminert august 2022. Rød Målselv 16828
  9 drektige stamokførte kviger. kalving mars/mai 2023 Grønn Sørarnøy 26357
Div krysninger        
  3-4 kvigekalver født mars 2021 Grønn Lurøy 18979
 

Drektige kviger, kalving des-jan 22/23. Parra med Angus.

5 stk 75/25 nrf/char og 2 stk 50/25/25 nrf/char/sim, 

Rød Tjøtta 25628
  Ku 18660238/0574, født 11/2-18, insem august 2022 Rød Målselv 16828
  3 drekige 2.gangskalvere here/ang. Grønn Sørarnøy 26357
Angus        
  6 drektige kviger med kalving rundt 1/1-23 Grønn Bardu 16341
  Inntil 15 drekitge stambokførbare kviger, kalving mars/april 2023 Grønn  Bognes 20611
  Hel besetning, kyr/kviger til salgs Rød Sømna 16549
  Hel besetning, 14 kyr og 9 kviger til slags.  2stk er stambokført Rød  Hattfjelldal 16148
Dexter        
  Hel besetning med kyr, kviger og kalver Rød Rana 26573
  Drektige kviger/kyr Grønn Vefsn 16130
  3 stambokførte kyr m/kalv født høst 2021 Rød Bodø 16260

Avlsokser:

Rase Opplysning BRSV/BCOV Kommune Ref.
Hereford        
  Avlsokse nr 2500464/00564, født 29/3-20, Stamboknr 68056 Grønn Ballangen 20805
  Avlsokse nr 18381018/0521, født 11/4-19, Stamboknr 66502 Rød Hemnes 17595
  Avlsokser, nr 2728380/670,679 og 701, kåra, blir stambokfør før salg. Grønn Andøy 22134
  Avlsokse nr 2502869/00851, født 31/3-20, kåra Rød Hemnes 18144
 

Avlsokse nr 2506937/00027, født 26/3-21

Rød Leirfjord 16753
  Avlsokse nr 2500464/00563, født 28/3-20, kåra og stamboknr 67588 Grønn Hamarøy 25825
  Avlsokse nr 2731303/02069, født 17/4-20, kåra og stamboknr 67664 Grønn Hamarøy

25825

  Avlsokse nr 2502869/00866, født 9/2-21, kåra Rød Vefsn 17807
Gråfe        
 

Avlsokse 2492009/964, stambok 68444 , født 15/2-21

Grønn Ballangen 20849
  Avlsokse 2509055/02103, født 5/4-21, ik kåra el stambokført Rød Bleikvassli 17310
Charolais        
 

Avlsokse nr 50510072/1303, stambok 65979.

Rød Karasjok 16382
 

Avlsokse nr 50510072/1329, født 22/1-19, stamboknr 66722. 

Selges høst 2022

Rød Hattfjelldal 15173
 

Avlsokse nr 2638416/00269, født 26/2-21. Stambokførbar.

Selges høst 2022

Grønn Bindal 26289
  Avlsokse nr 2498000/01328, født 30/1-2020, stamboknr 67004 Grønn Grytøy 22407
Galloway Avlsokser 2490499/02108 og 2110 født vår 2021, 2490499/2205 og 2211, født vår 2022. Stambokførbare. Fastpris Grønn Porsanger 15708

For info om livdyr Nord-Norge, ta kontakt med medlemssenteret, tlf 95 51 84 00.