Puljeintervall for småfe

(20.12.22) Puljeintervall for småfe ligger i våre leveringsvilkår som p.t. er ikke er tilgjengelig for pålogging. Flere har savnet oversikten på intervallene.

Intervaller for puljetillegg slakt småfe er som følger:

15-29 stk
30-49 stk
50-74 stk
75-99 stk
100-129 stk
130-209 stk
 fra 210 stk