Unngå hygienetrekk!

Skitne slaktedyr er også ei utfordring for slakteriene. Hele kjøttbransjen innførte derfor i 2006 et hygienetrekk på 120 kr (fra 1.1.24 økes trekket til 150 kr) for dyr som ikke kan klippes reine. Dette er et ergerlig trekk å få.

Dyr tilskitna med møkk-kaker bør klippes rene før levering

Av: Finn Avdem, fagsjef småfe

Her er noen råd fra Animalia om hvordan en kan redusere risikoen for hygienetrekk:

  • Dyr tilskitna med møkk-kaker på hale, rundt endetarmsåpning eller andre områder som er viktig for slaktehygienen, bør klippes reine for disse kakene hjemme.
  • Det må være minst 1 cm ull for at et lam skal kunne klippes reint. Lam som forventes å slaktes innen en måned, skal derfor ikke klippes. Lam som skal sluttfôres i over en måned, bør klippes straks, slik at ulla får tid til å vokse ut igjen før slakting.
  • Unngå diaré på lamma fordi disse er vanskelig å klippe reine og skitner lett til andre dyr. Dyr med løs avføring, bør derfor settes inn på tørt høy og begrensa mengder kraftfôr noen dager før levering.
  • Sørg for god hygiene og tørt underlag i både fjøs, på fôringsplass og andre uteområder. Møkkete fôrhekk kan også føre til hygienetrekk, fordi brystet blir møkkete.

Se mer på Animalia, Klipping av sau og lam

Kompenserer pelssau

Pelssauen må naturligvis slaktes med ulla på og vil dermed komme inn i kategorien risikoslakt, og få hygienetrekk. Leverandører av pelssau får dette kompensert gjennom tilskudd til ullne skinn.