Nye ullpriser fra 4. september – betydelig løft for C1 ulla

(01.09.23) Fra mandag 4. september øker pristilskudd fra staten på C1 fra kr. 54,35 til kr. 62,- og på B1 fra kr. 48,35 til kr. 52,-. Dette er et betydeleg løft for raser som produserer crossbred-ull uten pigment, selv om avregningspris reduseres noe gir det økt utbetaling til produsent på kr 6,65 pr kg for C1.

Kvit crossbred

I årets jordbruksoppgjør ble det fastsatt at gjennomsnittssatsen for ull økes med kr 3,- til kr 41,96 per kg tilskuddsberettiget ull fra 1. september. I Prop. 121 S om jordbruksoppgjøret ble det gitt sterke føringer om at Landbruksdirektoratet skulle prioriterer de beste ullkvalitetene ved differensiering av satsene på de ulike kvalitetsklassene. Industriens ønske om mer C1 og at det er ønskelig at sauene klippes to ganger i året, både ut fra kvalitet (mer C1) og dyrevelferd, er vektlagt.

Norilia prioriterer avregningspris på de klassene som det norske markedet særlig etterspør og hvor vi har størst etterspørsel. Vi har særlig prioritert den hvite crossbred-ulla – C1 – som er spesielt viktig for det norske markedet.

På grunn av vedvarende lave salgspriser på eksport og høyere kostnader, særlig knyttet til frakt, har imidlertid Norilia sett seg nødt til å redusere sine avregningspriser med kr. 1,- i forhold til prisene i forrige ullår.

Ny avregningspris på C1 og C1L blir kr. 4,- og på C1F kr. 7,-. Norilia viderefører en høyere betaling på den mest finfibra lammeulla (C1F) og øker i år også andelen av lammeulla som inngå i denne spesialsorteringen ved at vi justerer krav til mikron fra 28µ til 29µ.  

Avregningspris og pristilskudd per klasse er nå:

    Avregnings-
pris Norilia
Pristilskudd Utbetalt til produsent
    fra 4.9.23 fra 4.9.23  
Hvit fellull av crossbredtype, lenger enn 10cm      
  A1 UVASKET ULL 2,00 54,35 56,35
Hvit fellull av crossbredtype, lenger enn 4 cm      
  B1 UVASKET ULL 0,50 52,00 52,50
  B2 UVASKET ULL 0,00 20,00 20,00
Hvit fellull av crossbredtype, lenger enn 7 cm      
  C1 UVASKET ULL 4,00 62,00 66,00
  C1L UVASKET ULL 4,00 62,00 66,00
  C1F UVASKET ULL 7,00 62,00 69,00
  C2 UVASKET ULL 0,00 20,00 20,00
Pigmentert fellull av crossbredtype, lenger enn 4 cm      
  C1S UVASKET ULL 0,00 31,35 31,35
  C2S UVASKET ULL 0,00 0,00 0,00
Ull av spæltype eller pelstype      
  F1 UVASKET ULL 1,50 48,35 49,85
  F2 UVASKET ULL 0,00 20,00 20,00
  F1S UVASKET ULL 0,00 31,35 31,35
  F1P UVASKET ULL 2,00 31,35 33,35
Filtrert ull, grov ull, ull med vegetabilier      
  G UVASKET ULL 0,00 0,00 0,00
  V UVASKET ULL 0,00 0,00 0,00
Frasortert ull (buk, lår, hale)      
  H1 UVASKET ULL 0,00 20,00 20,00
  H2 UVASKET ULL 0,00 0,00 0,00
  H3 UVASKET ULL 0,00 0,00 0,00

Norilia utbetaler innsamlingsgodtgjørelse til lokallag på kr. 0,85 per kg på ull i tilskuddsberettigede klasser til Sau og Geit sine lokallag. 

For sekkeull gjøres det et frakttrekk mot produsent på kr. 1,- per kg innlevert ull.

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)