Gode råd ved bygging av sauefjøs

Temahefte:

(26.06.12) Team småfe har i dette dokumentet brukt den allsidige kunnskapen som finst i gruppa til å lage felles tilrådingar ved planlegging av gode sauefjøs. Vi sette som krav at tilrådingane skal stimulere til god helse og dyrevelferd hjå sauen og rasjonelle løysingar for sauebonden, samstundes som vi også skal fokusere på kostnader.

Måten vi har løyst oppgåva på er å beskrive det meste som skjer i eit sauefjøs, og korleis ein bør tenkje for å løyse desse oppgåvene på ein god måte. Dette er ingen fasit, men eit innlegg i prosessen mot eit funksjonelt sauefjøs. Vi håpar dette vil vera til hjelp når ein skal ta dei rette vala.

Generelle råd for å få til ein god byggeprosess

Start planlegging av sauefjøset i god tid, reis rundt og sjå på forskjellige husløysingar og finn løysinga som passar for deg!

Dette temaheftet gir deg 9 sider med nyttig informasjon og gode råd om du har planer om å bygge nytt sauefjøs. 

Temahefte
» Gode råd ved bygging av sauefjøs, pdf 8 618 kb (åpnes i nytt vindu)

For å vise PDF-filen trenger du Adobe Reader. Hvis du ikke har dette programmet installert, kan det lastes ned her: