Husk at du må oppdatere husdyrregisteret når du selger/kjøper livdyr

(01.10.21) Det er du selv som produsent som har ansvar for at opplysninger i Husdyrregisteret er riktig. Ved salg av livdyr er det viktig at dyr blir meldt ut, og at kjøper melder inn.

Kvige på beite

Nortura har tidligere gjort opplysninger tilgjengelig i Husdyrregisteret ved salg/kjøp av livdyr, som vi gjør for slaktedyr.

Dette jobber vi med å få en fremtidig løsning på, men poengterer at det er du som produsent som er ansvarlig for at det er riktige opplysninger på din besetning.

Hvis du trenger hjelp så kontakter du din Norturarådgiver eller Nortura Medlemssenter.