Landsvinnere Husdyrtreff saueproduksjon – Senja Videregående skole på Gibostad

(28.05.21) De elevene som valgte sau som husdyr i årets Husdyrtreff konkurranse, fikk i oppgave å analysere sauekontroll-utskrifter og drifta til en sauebonde fra Trøndelag.

Fra venstre Kirsti Kleppe kontaktlærer og lærer i gårdsdrift, Magnhild Nymo faglærer husdyr- og planteproduksjon, Amalie Simonsen, Thomas Bjørklund, Sverre Hanssen, Oskar Walør Fagertun

Sauebonden hadde gode resultater og brukbar økonomi av sauedrifta si, til tross for låge priser på grunn av vanskelig markedssituasjon. Elevene fikk også utdelt tegningene av sauefjøset til bonden og skulle lage en plan for hvordan en burde organisere logistikken i fjøset ved arbeidsoperasjoner som plukkslakting, fostertelling osv.

Trøndersauebonden sier han leverer slaktedyra til Nortura av følgende grunner: Nortura er garantist for landbruk over hele landet, Nortura betaler det de kan, de andre det de må, Nortura kjøper slaktedyr uansett markedssituasjon og Nortura gjør det mer interessant å være sauebonde. Elevene skulle da finne ut hva som er spesielt med Nortura, som gjør at sauebonden sier dette.

Best svar fra Senja

Det beste svaret på saueoppgaven kom i år fra Senja Videregående Skole.

Her går Thomas Bjørklund, Amalie Pedersen Simonsen, Sverre Hansen og Oskar Walør Fagertun. De leverte en strukturert analyse av drifta, både det som var bra og det som kunne bli bedre. De hadde også laget en veldig god plan for hvordan logistikken i sauefjøset bør organiseres. Som bonus hadde de også laget et forslag på hvordan grovfôrtildelinga kunne gjøres mer rasjonelt med takhengt rundballekutter.

Til slutt viste elevene at de hadde satt seg godt inn i at Nortura er et bonde-eid samvirke med en viktig rolle som markedsregulator med mottaksplikt. I tillegg hadde de satt seg inn i tilbudet Nortura har for å oppdatere sauebøndene faglig og hva Nortura gjør for at det skal være et godt produsentmiljø.

Om vinnerelevene

Husdyrlærer Magnhild Nymo og kontaktlærer Kirsti Kleppe beskriver elevene som en gjeng med kreative, arbeidsvillige og morsomme ungdommer.

Thomas er 20 år, og kommer fra en sauegård i Hemmingsjord i Sørreisa. Han deltar aktivt i drifta av gården som han skal overta etter hvert. Her er det nytt sauefjøs med eget rom for "Inn på tunet"-aktivitet.

Amalie Pedersen Simonsen er 20 år og kommer fra Sørreisa. Hun liker å jobbe med dyr, og har ønske om å overta og bygge opp en gård på Senja som familien eier.

Sverre Hanssen er 18 år og kommer fra en gård på Husjorda i Tjeldsund som driver med sau og kjøttfe. Han er aktivt med i drifta med stell av husdyr, nydyrking, maskinarbeid m.m.

Oskar Walør Fagertun er 18 år og kommer fra Bardu. Han kommer ikke fra gård, men velger likevel å ta agronomutdannelse grunnet sin interesse for landbruk. Han skal jobbe og gjennomføre førstegangstjenesten i året som kommer.

Kontaktpersoner presse:

 

Husdyrtreff 2021

Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for Husdyrtreff, som er en tevling laget for landbruksskoler i hele landet. Husdyrtreff ble første gang arrangert i 1981/82.

Gjennom Husdyrtreff får Landbruksskolene tilbud om oppgaver, fagstoff og fagforedrag fra Husdyrtreff-organisasjonene. 

13 skoler og ca 200 elever var påmeldt på årets husdyrtreff-tevling. De beste oppgavesvarene blir sendt inn til evaluering og vinnerkåring. 15 av besvarelsene var på melkeproduksjon, 12 på storfekjøttproduksjon, 19 på saueproduksjon, 3 på fjørfeproduksjon og 3 på svineproduksjon. Av årets innleveringer var 46 besvarelser fra ordinære elever og 6 oppgaver fra voksenagronomelever.

Som arrangør av Husdyrtreff synes vi det er både viktig og artig å få være med å bidra til kompetansebygging. Det gjør vi også ved at landets husdyrlærere annethvert år blir invitert til et dagseminar hvor vi presenterer fagnytt innen de ulike husdyrproduksjonene.

Vi gratulerer de flinke vinnerne av årets Husdyrtreff og spesielt Senja Videregående Skole som har årets vinnerlag på sau, og Tomb Videregående Skole i Råde som har vinnerlagene på alle de andre dyreslaga!