Nortura Sogndal med innovativ spekematutvikling

(31.08.21) Nortura har fått bevilget 14,7 millioner kroner fra Forskningsrådet til «DigiSpek», et prosjekt som skal gjøre norsk spekematproduksjon enda bedre.

Karl Helge Albertsen og Inghild Lysne Sanden i Sogndal

Norge har allerede markert seg i verden med det unike fenalåret. Nå skal et innovativt prosjekt ta spekematproduksjonen i Nortura enda et skritt videre. Ved Nortura Sogndal skal det i årene fremover utvikles og implementeres et digitalt prosess- og beslutningsstøttesystem som blant annet skal gi mer forutsigbar produksjon, redusert matsvinn og en enda bedre kvalitet på de norske spekepølsene. Nortura fikk nylig bevilget 14,7 millioner kroner fra Forskningsrådet til prosjektet, som er kalt «DigiSpek».

– Produksjonen av spekemat ved våre anlegg er ekte håndverk, og Nortura har som ambisjon å digitalisere relevante deler av dette. Digispek skal kombinere bedriftens håndverksmessige kunnskap med eksisterende og nye produksjonsdata for å optimalisere styringsprosessene. Spekepølseproduksjoner en av kjøttindustriens mest komplekse prosesser, dette krever forskning innen mange fagfelt for å lykkes. Vi vet at små variasjoner kan gi store utslag når det kommer til spekemat, så dette blir veldig spennende, sier direktør for Nyskaping i Nortura, Per Berg.

Ved Nortura Sogndal produseres det i dag rundt 2000 tonn spekepølse. I tillegg produserer anlegget en betydelig mengde pinnekjøtt. Store deler av arbeidet i det nye prosjektet vil gå ut på å identifisere og måle riktige kontrollvariabler gjennom hele spekematprosessen.

– Dagens praksis er manuell innsamling og analyse, noe som er ressurskrevende og basert på praktisk erfaring. Automatisk innhenting av data fra sensorer og analyser ved hjelp av styringssystemene vil være til stor hjelp når operatørene skal gjøre justeringer og beregne når de ulike spekepølsepartiene vil være ferdig modnet og av rett kvalitet. Dataene skal integreres i brukervennlige digitale produksjonsstyring- og rapporteringsløsninger, sier fabrikksjef i Sogndal, Inghild Lysne Sanden.

Nortura vil samarbeide tett med Sintef Digital, Sintef Manufacturing, Animalia, Høyskolen på Vestlandet avdeling Sogndal, Rocetfarm og IRTA i Spania for å løse de ambisiøse forskningsmessige- og utviklingsmessige målene som er satt for prosjektet. Prosjektet er delfinansiert av Forskningsrådet og har en varighet på fire år.

– Dette er en stor satsing for spekematproduksjonen generelt og for Nortura Sogndal. Vi kjenner ikke til at det er gjort noe lignende tidligere, så vi gleder oss veldig til oppstarten i januar, sier Sanden.

Relatert informasjon (ekstern)