Planlagt gjennomsnittlig engrospris 1. halvår 2022

(18.10.21) Konsernstyret i Nortura har i dag fastsatt Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, gris, lam og egg for 1. halvår 2022 innenfor volummodellen.

Storfe:

Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe i 1. halvår 2022 til kr 68,80 per kg. Dette er en økning på kr 2,50 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Gris:

Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for gris i 1. halvår 2022 til kr 36,50 per kg. Dette er en økning på kr 1,00 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Lam:

Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam i 1. halvår 2022 til kr 72,00 per kg. Dette er en økning på kr 2,60 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Egg:

Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg i 1. halvår 2022 til kr 21,20 per kg. Dette er en økning på kr 0,50 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Det vil bli informert om prisløyper for storfe, gris, lam og egg med det første, samtidig med prisløype for sau.

Grunnlagsdokumentet publiseres på Totalmarked sin nettside.