Vil revitalisere samvirke

Nortura årsmøte 2021

(18.06.21) Et forslag fra AU Innlandet om å sette av ressurser til et prosjekt for å revitalisere samvirke, fikk unison oppslutning på årsmøtet.

Bilde av Hanne Guåker

–   I år har vi sett at magiske ting kan skje når man jobber mot et felles mål, gjør en grundig jobb og satser alt. I år har vi sett hva fem enkeltpersoner kan utrette, og hvor kraftfullt og effektivt et samvirke kan være, sier Hanne Guåker med en klar referanse til årets jordbruksopprør.

Mer attraktiv som varemottaker

På vegne av AU Innlandet fremmet Guåker et forslag til styret om å sette av ressurser til et prosjekt for å revitalisere samvirketankegangen.

–   Vi trenger en ny giv for samvirketankegangen, både for eiere og ansatte. Og vi må gjøre Nortura mer attraktiv som varemottaker og merkevareprodusent, sier Guåker.

Til dette fikk hun støtte fra årsmøterepresentanter fra de andre regionene.

–   Dette er en sak jeg er veldig enig med Innlandet i. Vi har i for liten grad diskutert samvirke sin rolle og betydning, sa Lars Morten Rosmo fra region Midt.

En positiv sak

Øystein Mysen fra RU Øst antydet at prosjektet også må omfavne ungdommen på vei inn i næringa.  Willy Finnbakk fra Agro stilte seg i utgangspunktet tvilende til forslag, men ble raskt omvendt etter et innlegg fra styreleder Trine Hasvang Vaag.

–   ­Dette er en positiv sak som vi kan bruke til å løfte oss. Ja, dette er tema som vi jobber med hele tida. Likevel er vi mange medlemmer med ulike oppfatninger av hva et samvirke er. Jeg er usikker på hvor mye ressurser vi skal bruke på dette, men jeg tenker at vi må benytte oss av organisasjonen, sier Hasvang Vaag.

Følgende forslag fra Innlandet ble vedtatt med akklamasjon.

«Årsmøtet ber konsernstyret sette av ressurser til et prosjekt med revitalisering av samvirketankegangen som mål, for å gjøre Nortura mer attraktiv som varemottaker og merkevareprodusent.»