Aviagen Turkeys besøkte Norturas kalkunprodusenter

(26.07.22) I uke 25 hadde vi i Nortura besøk fra management spesialist Peter Hunt fra Aviagen Turkeys.

Peter Hunt fra Aviagen Turkeys

– Dette er et årlig servicebesøk til Norge i regi av rugeriet Baastad kalkun, der Nortura sine kalkunprodusenter får tilgang på spesialkunnskap om kalkun, sier Morten Henriksen, rådgiver fjørfekjøtt i Nortura.

Kalkunprodusenter

Det var lagt opp et stramt program hele uka, med besøk hos kalkunprodusenter som fikk nye innsett, og hos produsenter som hadde eldre dyr. Avlsbesetningene ble også besøkt. 

Nytt innsett

På slutten av uka ble alle kalkunprodusenter invitert til fagmøte på Nortura Hærland, der hadde Peter Hunt foredrag om viktige faktorer i oppstart av nytt innsett og han oppsummerte det han hadde sett i de ulike besetningene han hadde besøkt. 

Veterinær Siri Sjurseth fra Nortura hadde også et foredrag om våre erfaringer med naturlig immunisering av kalkun, og fokusområder for å lykkes med en god start av en kalkunflokk.

Veterinær Siri Sjurseth fra Nortura

Relatert informasjon (ekstern)