Nortura lanserer ny livdyrtjeneste

(27.09.22) Bestille eller selge livdyr? Nå lanserer Nortura selvbetjent livdyrtjeneste på nye Min Side. Fôringskalv er første dyreslag ut.

 

 

Drøyt 40.000 fôringskalver omsettes gjennom Nortura årlig, og nå er sesongen med størst aktivitet på trappene. Derfor er det naturlig at fôringskalv er første dyreslag når Nortura lanserer selvbetjent livdyrtjeneste på nye Min Side.

Fra 27. september kan du som Norturabonde legge inn bestillinger på fôringskalv, legge ut egen fôringskalv for salg eller legge inn direktesalg, gjennom en ny funksjonalitet på Min Side.

Dette blir den andre vesentlige lanseringen i Norturas selvbetjeningsløsning, etter at digital innmelding av småfe ble gjort tilgjengelig i august. 

Kjøp og salg av livdyr

Livdyrtjenesten som nå lanseres skal være en enkel løsning for bestilling, salg og direktesalg. Dette skal være et godt alternativ til telefonen til din lokale livdyrformidler. 

Fôringskalv er første dyreslag som kobles på, og snart får vi avlsdyr kjøttfe inn i samme selvbetjeningsløsning. Vi vil også senere koble på smågris, purkeleie, avlsdyr melk og avlsdyr gris. Tidspunkt for lansering av de sistnevnte er ikke satt, da det avhenger av hvor lang tid det tar å utvikle disse tjenestene.

Alle nye funksjoner som nå legges inn i nye Min Side i Nortura, er såkalte minimumsløsninger. Forbedrede versjoner, med mer funksjonalitet vil komme etter hvert. 

Hva trenger du?

For å bruke den nye livdyrtjenesten logger du deg inn på Min Side som vanlig, med produsentnummer og passord. Skal du legge ut fôringskalv til salg, trenger du også individnummer på de aktuelle dyrene. Skal du legge inn direktesalg til din faste avtaker, søker du opp rett person enten med navn eller produsentnummer.

Underveis i registreringa vil du bli bedt om å gi et anslag på størrelse på kalven. Enten ved å skrive inn brystmål eller vekt, ikke begge deler. Huk også av hvis kalven har horn.   

Vekt ved innmelding av fôringsdyr

Vekt er viktig å få registrert, for det vil komme en kalkulator for beregning av pris på Min side. Notert/stipulert vekt ved innmelding blir oppdatert når fôringsdyr hentes, og reell vekt blir kjent. Reell vekt blir brukt som grunnlag for avregning/fakturering.

For å få tilgang til livdyrløsningen på Min side må du være medlem i Nortura. Ved direktesalg er det ingen krav til medlemskap for kjøper, kun at vedkommende er registrert med kundenummer i Nortura sitt leverandørregister.

Merk: Livdyrtjenesten henter informasjon fra Storfekjøttkontroll og Kukontroll, så sørg for at de er oppdatert i forkant.

Synes du data er litt vanskelig? Medlemssenteret tar fortsatt imot innmeldinger.

Ta kontakt med medlemssenter her.

 

Hva gjør du for å unngå at løsningen stopper opp?

  • Underveis i registreringa vil du bli bedt om å gi et anslag på størrelse på kalven. Enten ved å skrive inn brystmål eller vekt, ikke begge deler. Huk også av hvis kalven har horn.   
  • Ikke melde dyr ut av besetningen før etter de er solgt, og kjøper melde inn i sin besetning
  • Sørg for oppdatert Storfekjøttkontroll og Kukontroll
  • NB: Nye Min Side vil fungere best med nettleserne Chrome, Microsoft Edge og Safari. Du vil ikke kunne bruke Explorer eller Firefox som nettleser. Hvordan bytte nettleser på mobil (Google)