Nortura øker prisene på storfe, gris, småfe og egg

(02.02.22) Nortura fikk i går gjennomslag i Omsetningsrådet på sin søknad om å gjennomføre en ekstraordinær prisøkning på alle produksjonene som omfattes av PGE (Planlagt gjennomsnittlig engrospris).

Styreleder i Nortura Trine Hasvang Vaag.

I et styremøte sent i går kveld, vedtok styret i Nortura å øke prisene på storfe, gris, småfe og egg med følgende satser. Prisøkningene blir gjeldende fra 28. februar.

 

Ekstra økning

Ny PGE

Egg:

1,00 kr/kg

22,20 kr/kg

Gris

2,00 kr/kg

38,50 kr/kg

Storfe:

2,00 kr/kg

70,80 kr/kg

Lam

1,50 kr/kg

73,50 kr/kg

Disse prisøkningene kommer i tillegg til engrosprisøkningene som ble gjennomført fra nyttår. Da fikk storfe en økning på kr 2,50, grisen kr 1,00, lam kr 2,60 og egg kr 0,50.

Det var like før jul at Nortura fremmet denne søknaden til Omsetningsrådet og bakgrunnen var den galopperende kostnadsveksten næringa har opplevd de siste månedene. 

– Jeg er svært glad for at vi fikk gjennomslag for søknaden vår, men samtidig er det viktig å understreke at dette kun er en ren kostnadsdekning først og fremst knyttet til økningen i kraftforprisene og den den delen av strømutgiftene som ikke er tatt strømpakken fra staten. Resten må tas i Jordbruksforhandlingene på ordinær måte, understreker styreleder Trine Hasvang Vaag.

Søknaden fra Nortura ble i forkant av møtet i Omsetningsrådet vurdert av avtalepartene i jordbruket. De konkluderte med at ordlyden i protokollen fra siste Jordbruksavtale ikke ville være til hinder for å gjennomføre en ekstraordinær prisøkning.  

– Det at avtalepartene vurderte det på den måten gav oss god drahjelp og bidro sterkt til at søknaden gikk gjennom i Omsetningsrådet slik at Nortura kunne gjennomfør prisøkningene i går kveld, sier Trine Vaag. 

Med ny planlagt gjennomsnittlig engrospris justeres prisløypene slik

Prisløyper for avregningspriser er oppdatert under dyreslagene sine sider.