Ole Anders Fjeldberg er ansatt som ny fagsjef storfe i Nortura

(07.02.22) Ole Anders er 29 år, født og oppvokst på gård i Ringsaker og han er utdannet sivilagronom fra NMBU med spesialkompetanse innenfor ernæring på drøvtyggere. Han starter i stillingen som fagsjef storfe 2. mai.

Ole Anders har et brennende engasjement for landbruk og storfeproduksjon generelt, han setter bonden i sentrum, synes det er givende å formidle kunnskap, bidra til å utvikle gode team og til å skape faglig tyngde og trygghet innenfor fagfeltet. 

Han kommer i fra stillingen som produktsjef Drøv i Norgesfôr Strand, og har tidligere jobbet som fagkonsulent samme sted. Han har opparbeidet seg solid erfaring, spesielt innenfor fôring i storfekjøttproduksjon, og i arbeidet med å redusere klimaavtrykket i norsk husdyrproduksjon igjennom fôring.

– Ole Anders har alltid hatt sansen for Nortura SA som «Bondens selskap», og vi føler oss trygge på at han har mye positivt å bidra med til bedriften og eierne våre. Vi gleder oss til å få han på laget som fagsjef storfe, slik at vi sammen kan dra nytte av og videreutvikle den kompetansen han innehar sammen med resten av teamet, sier Karin Marie Røhne, leder Tilførsel og Rådgivning i Nortura.

Ole Anders starter opp som fagsjef storfe i Nortura 2. mai 2022.