Satser omsetningsavgift 2023

(Oppdatert 22.08.22) På grunn av større overskudd av helt slakt enn forventet, må mer kjøtt legges inn på reguleringslager. Det medfører økte kostnader i markedsreguleringen. Derfor vedtok Omsetningsrådet 22. august å øke satsene for omsetningsavgift i høst.

Se mer info i egen sak

Satsene vist i kroner per kilo:

  1.1 27.2 27.3 31.7 4.9 11.9 2.10 13.11
Egg 1,00              
Storfe 1,70 2,70 1,60   2,60   4,10 3,30
Lam 1,40     0,40 1,40 2,40    
Sau 1,40       2,40      
Gris 0,90       1,50      
Kylling/kalkun 0,28              
 

Omsetningsavgiften

Omsetningsavgiften er en avgift som legges på produsentenes salgsproduksjon og går inn i fondet for omsetningsavgift. Omsetningsrådet styrer bruken av fondet og setter av midler til å fremme omsetningen gjennom finansiering av markedsregulering, faglige tiltak og opplysningsarbeid.

Det er viktig for landbruket at markedet er i balanse. God markedsbalanse er avgjørende for prisuttak og lave reguleringskostnader.