Slakteribesøk på Nortura Gol

jul
Nortura Gol

Invitasjon til slakteribesøk på Nortura Gol

Nortura inviterar til slakteribesøk på anlegget på Gol for produsentar i Telemark, Vestfold, Nedre Buskerud og Numedal tysdag 2. juli. Me starter opp klokken 11.00 og avslutter seinast klokken 15.00. Tar forbehold om avlysing dersom innmelding av småfe til slakt uteblir.

Det er planlagt småfeslakting på Gol denne dagen og programmet vil være ei orientering om anlegget og omvisning ved fabrikksjef Ingrid Hillestad Medhus.

På same måte som sauen, vert me tatt imot av Amund Lien, Inspektør på Mattilsynet. Me vil få ein liten orientering om transportdyktighet og kva som skjer på rampa når dyrebilen kjem.(transportveilederen)

Me skal sjå på linjeklypp, lengdemåling og lære om klassifisering av slaktet v/ Tor Gunnar Evenstad, klassifisør.

Etter lunsj besøker me ullstasjonen som ligg i tilknytning til slakteriet. Terje Bakken tek imot oss og viser rund. Får også litt lærdom om ull og ullklassifisering                                                     

Benytt også muligheten til å besøke Medlemsbutikken som er åpen fra 14.30 - 16.30.

Påmelding

Påmelding og spørsmål Torhild Sisjord, torhild.sisjord@nortura.no Mobil 90204121, eller Grethe Ringdal, grethe.ringdal@nortura.no Mobil 99159210 innan 26. juni 2024.

Håper mange har anledning til å være med å sjå Nortura sitt anlegg på Gol og ha ein trivelig dag sammen.

Velkommen!

Ingrid Hillestad Medhus /Grethe Ringdal/Torhild Sisjord