Har du meldt adresseendring?

(19.06.17) Det er viktig at du som har fått ny veiadresse (veinavn og husnummer) melder fra om dette. Innføring av gateadresser i flere kommuner gjør at post som ikke inneholder fullstendig adresse ikke kommer fram til deg.

brevVi har den siste tiden fått mange brev i retur grunnet feil adresse. Dette er årsoppgaver på medlemskapital som er sendt ut den siste tiden.

Har du ikke mottatt dette brevet så kan det være feil eller mangelfull adresse registrert på deg.

Du kan se på Min side hvilken adresse som er registrert.

Kontakt ditt medlemssenter for å rette opp, eller send en e-post til medlemsregister@nortura.no.

Selv om du avslutter et medlemskap av ulike grunner vil du i 7 år fremover ha innestående medlemskapital i Nortura, så post- og e-postadresse er viktig å vedlikeholde.

 

Oppdater opplysninger på Min side

Utbetaling av første års avsetning på medlemskapitalkonto

Etterbetaling og første års avsetning på medlemskapitalkonto utbetales