Kvantumstillegg for 2021 avregnet

(03.02.22) Nortura har nå avregnet kvantumstillegg for 2021 for gris, småfe og storfe, for disse dyreslagene utbetales kvantumstillegget i morgen, fredag 4. februar. For fjørfekjøtt og egg kjøres avregningen i dag, med utbetaling mandag 7. februar. Totalt kvantumstillegg som utbetales fra Nortura i denne runden er på vel 68 mill. kr.

Kvantumstillegget for gris blir utbetalt etterskuddsvis tre ganger i året, hver 4. måned. Det skjer med to a konto-utbetalinger gjennom året og et årsoppgjør på nyåret.

Kvantumstillegget for storfe og sau/lam utbetales en gang pr år.

Ved a konto utbetales tillegget for antall dyr levert så langt i inneværende år. Satsene er da basert på årsleveransene forrigegående år. På årsoppgjøret legges leveransen det aktuelle året til grunn og tidligere utbetalt a konto trekkes fra. 

Kvantumstillegget for fjørfekjøtt var i 2021 en øresats per kg som nå utbetales, ordningen med kvantumstillegg for fjørfekjøtt er avviklet fra nyttår. Kvantumstillegget for egg blir utbetalt a konto på hvert enkelt eggoppgjør og på et eget årsoppgjør på nyåret. 

Spørsmål kan rettes til ditt medlemssenter eller på e-post til medlem@nortura.no

For satser på dyreslag og egg henvises det til våre leveringsvilkår (krever innlogging, som per nå dessverre ikke er tilgjengelig).