Økende underskudd av fôringsdyr

(08.05.24) – Fôringsdyr-markedet er i forandring, siden høsten 2022 har Nortura tilnærma hatt et fôringsdyr-marked i overskudd, områder har hatt mindre perioder med balanse til noe underskudd, nå ser vi en trend der markedet går mot underskudd, sier Odd Finnesand, fagsjef livdyr i Nortura.

Fôringsdyr på beite. Foto: Håvard Hanasand, Moxey

Utfordringene har vært løst takket være en stor fleksibilitet fra dere, både selgere og kjøpere har vist en aktiv løsningsevne. Videre har Nortura kunnet forskyve noe fôringsdyr mellom områder og regioner.

– Vi ser nå en klar trend med endra utvikling. Nortura har nå områder med klart økende underskudd. Disse endringene henger nok sammen med noe forskyving av slaktetidspunkt, nyetablering/driftsomlegging, kalveslakting og reduksjon av mordyrtall (kjøtt/melk), sier Finnesand.

Det går nå mot vår og beiteslepp i store deler av landet. Gjør sommerdriften i fjøset lettest mulig. Et stort flertall av sluttfôringsenheter ønsker å kjøpe inn robuste fôringsdyr som er avvendt melk, tilvendt kraftfôr/grovfôr.

– Vi livdyrformidlere oppfordrer alle til å melde inn leveringsklare fôringsdyr nå!

Bruk Min side

– Vi er spesielt glade i alle dere som bruker Min side-løsningen, her kan det legges innmeldinger langt frem i tid. Dette gir oss formidlere en unik mulighet til å koble selger/kjøper frem i tid som igjen medføre reduserte felleskostnader. Dette er en oppfordring vi alle håper du vil følge, sier Finnesand.

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)