Overskudd i smågrismarkedet

(21.05.24) – Har du plass nå så ta kontakt nå! Det er oppfordringen fra Odd Finnesand, fagsjef livdyr i Nortura.

Smågris i bingen

– Etter en lengre god periode med stort sett nasjonal Nortura-balanse på smågris har vi nå hatt en tid med klare overskuddsutfordringer. Årsaken er nok rimelig sammensatt og kommer i «rytmiske» perioder. Langt på vei har Nortura klart å utligne markedssituasjon med forskyvinger mellom områder/regioner, sier Finnesand.

Formidling av smågris deles i 2 helsekategorier, SPF og ordinær helsesmågris.

Ca. 80 % av smågrisformidling er direkteformidlet, dvs det er inngått avtaler mellom selger/kjøper som fungerer svært bra. Resten av smågrisen formildes via et «Spot-marked» der innmeldinger/bestillinger kan variere stort fra uke til uke, der er her vi for tiden har utfordringer.

Våre smågrisformidlere har ukentlige avklaringsmøter, og ser 1-4 uker frem i tid, dette for å avklare forskyvinger og planlegge eventuelle smågristransporter. Er vi ute i god tid får vi også utnyttet returtransporten på en fornuftig måte for fellesskapet.

Smågris er det nærmeste vi kommer «ferskvare» innen våre kategorier som formidles av livdyr. I løpet av 2 uker har smågris vokst ut av kategori (25-35 kg) og skaper selvsagt utfordringer hos selger angående oppstalling. Et stort flertall av smågrisprodusentene har en form for puljedrift der oppstillingsplass er begrensa.

Det vil hjelpe at:

  • Du/dere som har ledig kapasitet velger å ta et innsett nå snarest
  • Utnytter muligheter på garden, om det så er kun et «sommer-innsett»
  • Reduserte slaktevekter gir raskere rullering på innsett
  • Smågrisprodusenter melder inn smågrisoverskudd i svært god tid før levering (3-4 uker)

Har dere spørsmål så ta kontakt snarest!

Bestillinger og innmelding gjøres enkelt via Min side! Ser vi nye navn kontakter vi dere snarest.