Nortura vil utbetale 135 millioner kroner i medlemskapital

(17.02.21) Det kan gå mot en betydelig utbetaling av medlemskapital for Nortura-bonden. Konsernet har gjort det bra, og nå kommer det bonden til gode.

– Det har vært et godt år å være medlem i Nortura. I dag har konsernstyret innstilt på å utbetale 135 millioner kroner i medlemskapital til eierne våre. I tillegg har Norturas eiere allerede fått utbetalt 64 millioner kroner mer i tilleggsytelser i 2020, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

Onsdag innstilte konsernstyret på å utbetale medlemskapital til Nortura-bonden, ikke bare for ett, men for to år på til sammen 135 millioner kroner. Det er medlemskapitalen for årene 2011 og 2012 som er foreslått utbetalt.

Styret foreslår også å sette av deler av overskuddet, 72 millioner kroner, på bøndenes individuelle medlemskapitalkonto. Med første mulige uttak i 2028.      

Nå er det opp til bøndene selv, gjennom årsmøtet som avholdes i april, å endelig vedta utbetaling og ny avsetning. Forrige avsetning til medlemskapitalkonto var for regnskapsåret 2016.

Målet er best mulig råvarepris til bonden

Årsresultatet viser at Norturas omsetning i 2020 endte på 24,8 milliarder kroner, opp fra 23,7 milliarder i 2019. Dette ga et driftsresultat før av- og nedskrivinger (EBITDA) på 859 millioner kroner og en resultatmargin på 3,5 prosent. Altså en omsetningsvekst på rett i underkant av en milliard kroner.

Samtidig har lønnsomheten i konsernet styrket seg med over 100 millioner kroner.

– Vårt mål er ikke å levere et stort overskudd på bunnlinja, men best mulig råvarepris og økonomi til bonden, sier Vaag.

– Når vi i tillegg klarer å øke tilleggsytelsene med 64 millioner kroner, samt betaler ut 135 millioner i medlemskapital, er det en fin «bonus» på toppen av avregningsprisen. Dette gjør det mer attraktivt å være medlem i Nortura, legger hun til.

Betaler ut for to år samtidig

Medlemskapital er tidligere avsatt overskuddet i selskapet, som er satt av på hver enkelt produsents individuelle medlemskapitalkonto. Medlemskapitalen beregnes ut fra samhandlinga som hvert enkelt medlem har hatt med Nortura det året som pengene ble avsatt, og er bundet i minst sju år.

Ordningen ble innført i 2010 og første mulige utbetaling var i 2017. Da ble det utbetalt rett i underkant av 62 millioner kroner. Det har ikke blitt utbetalt medlemskapital i 2018, 2019 eller 2020.

Styret vurderte i fjor om det var økonomisk grunnlag for å betale ut medlemskapital. Men siden situasjonen knyttet til korona var så usikker, valgte man å ikke betale ut, forteller Vaag.

Ettersom korona-året 2020 gikk bedre enn først fryktet, kan Nortura nå betale ut medlemskapital for to år samtidig.

Bonden trenger pengene, så derfor gjør det ekstra godt å komme med denne nyheten i dag, sier Vaag.

Hva skjer videre?

Innstillingen fra konsernstyret vil bli lagt frem under Norturas årsmøte i starten av april. Da er det opp til årsmøtet å formelt vedta utbetaling og ny avsetning. 

Når kan eierne forvente at pengen blir utbetalt?

– Forutsatt at årsmøtet går for styrets innstilling, vil utbetalinga skje i løpet av juni, sier Vaag.