Møte i Fagutvalg fjørfekjøtt

sep
Teamsmøte

Fagutvalg fjørfekjøtt har planlagt dato for møter tom september; 

  • 13. sept (kl. 9.11.30, Teams)

Fagutvalgene i Nortura