Sesongmøte småfe – lammesesongen 24, Skoppum

aug
Lars Bjarne og Anne Kirsti Linneflaatten, Pauliveien 300, Skoppum

Sesongmøte småfe i Vestfold

  • Besøk av Sigbjørn Grøthe, Sauebonde frå Hallingdal og dagleg leirar i NSG Borghild Hillestad. Begge vil dele av sin kunnskap om avl i bruksbesetningar.
  • Utplukk av påsettlam for enklare lamming. Fokus på bedde og helning på kryss.
  • Utplukk av slaktelam med tanke på slaktevekt, klassifisering og fett. 
  • Sesonginformasjon ved Torhild Sisjord og Grethe Ringdal, Småfe Nortura

Nyttig og sosialt.

Velkommen!