Fortsatt skjærevirksomhet i Norturas lokaler i Egersund

(08.01.21) Nortura har inngått en avtale med Norpri om å leie ut deler av produksjonslokalene i Egersund som blir ledige etter beslutningen om å flytte storfeskjæring til Rudshøgda og Malvik. Norpri kjøper også overflødige maskiner og utstyr fra skjæreavdelingen ved Nortura Egersund til bruk for storfeskjæring for Prima.

Norpri er et felles selskap for skjæring av storfe, eid 51 prosent av Prima Jæren og 49 prosent av Nortura. I dag skjærer Norpri blant annet storfe på Kviamarka i Hå kommune. 

Avtalen sikrer dermed fortsatt skjæreaktivitet i Norturas lokaler i Egersund når Norpri flytter storfeskjæringen fra Kviamarka og til Egersund. At Norpri kan utnytte ledige Nortura-lokaler betyr til at selskapet ikke trenger å investere i nødvendig kapasitetsutvidelse på Kviamarka. 

Avtalen er en videreføring av det industrielle samarbeidet som Prima Jæren og Nortura innledet i 2013, hvor Nortura overtok ansvaret for slakting av Prima Jærens dyr. Norpri regner med oppstart i Egersund rundt 1. august 2021.

Avtalen betyr at lønnsomheten i Norturas helhetlige industriplan styrkes, fordi dette reduserer Norturas behov for å investere i økt kjølekapasitet i Egersund. I tillegg betyr økt aktivitet i fabrikklokalene at Norturas enhetskostnader i Egersund reduseres. Samtidig bidrar endringen til å styrke lokal næringsutvikling i regionen.
 
 Dette er en spennende videreutvikling av samarbeidet med Prima Jæren og bidrar til å opprettholde en høy aktivitet her i Egersund. Videreføringen av samarbeidet gjennom denne avtalen gir mulighet for Norpri å utvikle seg videre, samtidig som vi styrker lønnsomheten i Norturas industristrukturprosjekt ytterligere, sier fabrikksjef i Egersund Ove Drange.

Avtalen er kommet på plass som en del av Norturas helthetlige industriutviklingsplan som konsernstyret vedtok i fjor sommer. 

Planen inneholder som kjent lang rekke med tiltak som hver for seg skal bidra til å modernisere og effektivisere den samlede industrivirksomheten i Nortura. Samlet vil prosjektet styrke lønnsomheten i Nortura med 3-400 millioner kroner i året. Planen inneholder flere faser hvor det skal gjennomføres detaljutredninger av hvert enkelt steg i planen, før styret i Nortura får saken på bordet for endelig beslutning.