Nortura bytter matriseskrivere med nettbrett

(21.06.21) Nortura skal spare 140 kilometer printerpapir i året, når man bytter ut matriseskrivere med nettbrett. Nye digitale verktøy vil automatisere informasjonsflyten rundt inntransport av slaktedyr. Målet er papirløse dyretransporter.

Bilde av gulnet matriseskriver

Alle kjøresedler knyttet til inntransport av firbeinte slaktedyr er i ferd med å bli heldigitale. Nortura har byttet ut matriseskrivere og 80-talls teknologi med nettbrett. Nå skal bondens selskap spare 135.000 kjøresedler, tilsvarende omtrent 140 kilometer papir i året.

Implementeringen av det nye verktøyet har gått over fire uker på forsommeren, for de seks tilførselsområdene i Nortura-systemet. Omlegginga innebærer ikke bare digitalisering av kjøresedler, men også en heldigitalisering av informasjonsflyten fra bonde, via transportplanlegger til sjåfør.

–   Nortura håndterer daglig komplekse logistikkoperasjoner over hele landet. Og frem til nå har de fleste oppgavene skjedd manuelt, forteller sjef for inntransport i Nortura, Monika Solberg.

Nye digitale verktøy for både transportplanlegger og dyrebilsjåfør gir informasjon om dyr og inntransport i sanntid.

–   Skulle det for eksempel skje endringer i transportplan, vil sjåføren alltid ha oppdatert versjon av kjøreseddelen på sitt nettbrett, sier Solberg.

–   Slik at vi bedre kan håndtere eventuelle avvik på ankomsttid og antall dyr inn til anleggene, legger hun til.

 

Digital signering

Digitale kjøresedler har vært på blokka i flere år i Nortura, og har vært et ønske fra både ansatte og eiere. Derfor er det en viktig milepæl i selskapet at den manuelle kjøreseddelen nå er historie.

Kjøreseddelen er kvitteringa for dyra som hentes av dyrebilen. Frem til nå har bonden signert på gjennomslagspapiret og fått sin gjenpart overlevert av dyrebilsjåføren.

–   Alle som leverer til Nortura skal skrive signaturen sin på et nettbrett, på samme måte som når man mottar en pakke fra posten. Selve kjøreseddelen blir gjort tilgjengelig på bondens Min side, like ved faktura og avregninger, forteller Solberg.

Skulle det bli behov for å korrigere antall dyr eller sende et hasteslakt som oppfyller kravene til transportdyktighet, kan det nå kontrolleres i husdyrregisteret og dyrehelseportalen, og legges inn i systemet av sjåfør.

Målet er heldigitalisering av all dataflyt

Når dataflyten fra henting av dyr hos bonde fram til mottaksregistering på slakteri og avregning er heldigitalisert, er det estimert med en årlig gevinst på om lag 14 millioner kroner.

–   Ved å jobbe smartere og mer effektivt frigjør vi tid som heller kan bruke til for eksempel å øke tilførslene til Nortura, sier Solberg.

Omlegginga vil også gjøre Nortura mindre avhengig av utdatert teknologi. Matriseskrivere med perforerte kanter og gjennomslagspapir, som var moderne på 80-tallet, har spilt en helt vesentlig rolle i den daglige drifta. Frem til nå.

Fase to i prosjektet skal digitalisere resten av reisen fra fjøs til slakteri. Da er det mottak og avregning som står for tur.

–   Etter hvert er målet å få til en løsning der vi skal lese av øremerkene digitalt i forbindelse med lossing fra bil og over til fjøset, forteller Solberg.

 

Spørsmål og svar

Må jeg ha eget nettbrett?

Neida, du signerer på nettbrettet som dyrebilsjåføren har med seg i bilen sin.

Må jeg ha en app eller godkjenne med bankID?

Neida, du skriver navnet ditt med fingeren på nettbrettet, slik som du signerer hos posten når du mottar en pakke. (Faktisk signering er avhengig av korona-situasjon.)

Hvor finner jeg min kvittering, slik at jeg kan sjekke opp mot avregning?

Kjøreseddel/kvittering ligger inne på Min side, like ved faktura og avregning.

Jeg har ikke epost og er ikke så stødig på internett, hvor får jeg kjøreseddelen?

Da ringer du til medlemssenteret på telefon 955 18 400.

Må jeg ha kjøreseddelen til regnskapet?

Neida. Dette er en kvittering på dyra du har levert. Det er avregning og faktura som du må ha til regnskapet ditt.

Blir det slutt på alt papir i forbindelse med levering av dyr?

Målet er at Nortura etter hvert skal fase ut papir i forbindelse med inntransport av slaktedyr. Først ut er kjøresedler på papir, da vi bruker mye tid og ressurser på logistikken rundt dagens papirhåndtering. Digital signering er et av flere forbedringspunkter rundt inntransport som Nortura-bøndene har etterspurt.

Hva med egenerklæringsskjema, retur og nisje?

Når det kommer til egenerklæringsskjema skal du fylle det ut på papir som vanlig. Sjåføren tar bilde av skjemaet og legger det inn i systemet, det ligger da som et vedlegg til kjøreseddelen. Når det gjelder retur- og nisjeskjema vil dette fortsatt foregå på papir en stund fremover.