Nortura signerer Grønnvaskingsplakaten

(16.03.21) Som et ledd i arbeidet med en revidert bærekraftstrategi, har Nortura i dag signert Grønnvaskingsplakaten. Plakaten vil fungere som en veileder for vår fremtidige kommunikasjon og er et ledd i arbeidet med å bygge et nytt Nortura for fremtidens forbrukere.

Bonde i fjøset

– Som bonden selv er vi opptatt av at maten produseres med omtanke for neste generasjon, med basis i det norske arealgrunnlaget, og på naturens premisser. Derfor må vi arbeide helhetlig. Det er ikke nok å endre industrien og verdikjeden, vi må også kommunisere dette på en troverdig måte slik at vi skaper tillitt til arbeidet med grønn omstilling, sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Nortura er bondens eget selskap og produserer mat av egg og kjøtt, og er en av de største matvareprodusentene i Norge. Gilde og Prior er våre viktigste merkevarer. Vi er eid av råvareprodusentene selv og har som formål å legge til rette for egg- og kjøttproduksjon i hele Norge.

Nortura første egg- og kjøttprodusent som signerer

Grønnvasking er en form for misledende markedsføring der et produkt eller en virksomhet fremstilles som bedre enn den faktisk er i forhold bærekraft. Plakaten definerer grønnvasking slik at det omfavner alle FNs 17 bærekraftmål.

– Plakaten støtter opp under prinsippene for Norturas bærekraftarbeid. Kommunikasjonen vår må henge med i endringsarbeidet med å gjøre matproduksjon, bedriften, produktene og verdikjeden vår rustet til å møte dagens og fremtidens krav fra forbrukerne og storsamfunnet, sier konserndirektør Kjell S. Rakkenes som har ansvar for blant annet bærekraft og kommunikasjon.

Plakaten er allerede signert av mange store og små virksomheter i Norge, og Nortura er den første egg- og kjøttprodusenten som signerer plakaten.

– Det er fantastisk at en stor landbruksaktør som Nortura nå stiller seg bak prinsippene i grønnvaskingsplakaten. Landbruket vårt produserer den varen vi alle konsumerer desidert mest av, og ofte tar for gitt, nemlig maten på bordet. Hvordan vi dyrker, avler, spiser og kaster mat har en enorm påvirkning på kloden, og da betyr det også mye hvordan vi snakker om dette, sier Bjørn K. Haugland, adm.dir i Skift Norge.

Plakaten er ikke et sett med lover, men en rettesnor og veileder inspirert av bloggernes "Sunn fornuft" og pressens "Vær varsom" plakater. Plakaten er initiert av Skift, Zero, Fremtiden i våre hender og WWF –  gronnvasking.no/no/hjem

– Det at Nortura nå stiller seg bak denne kampanjen sender et tydelig signal om at de ønsker å kommunisere åpent og ærlig om sine klimatiltak, og deres reise mot en bærekraftig fremtid for landbruket, avslutter Haugland.

Relatert informasjon (ekstern)