Norturas konsernstyre ber om gjennomgang av dyrevelferdsarbeidet

(07.06.21) Konsernstyret i Nortura vedtok på et ekstra styremøte i dag å iverksette en intern gjennomgang av den interne oppfølgingen av dyrevelferdsarbeidet i konsernet.

Det er den pågående NRK-saken om dyrevelferd i svinenæringen som er årsaken til konsernstyrets beslutning.

 Bildene vi har sett fra enkelte fjøs er sjokkerende med eksempler på regelbrudd og dårlig dyrehold. Dette er ikke slik norske Nortura og norske svinebønder vil ha det.  Dyrevelferdsarbeidet er et løpende og en pågående prosess, vi må fortsette. Filmene viser at vi ikke er i mål, ytterligere tiltak er nødvendig og jobben starter hos oss selv, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

Dette er konsernstyrets beslutning

Med bakgrunn i oppslagene fra NRK om dyrevelferd i norsk svineproduksjon ber konsernstyret administrasjonen utarbeide et mandat for en gjennomgang av oppfølging av dyrevelferd i Nortura.

 Hensikten er å avdekke svakheter og identifisere rom for forbedringer i organiseringen, systemer, rutiner og samhandlingen med myndigheter, bønder og bransjen for øvrig. Målsetting er å gjenopprette tilliten til norsk svinenæring, sier Hasvang Vaag.

Gjennomgangen skal skje i samarbeid med en ekstern ressurs med spisskompetanse på organisering, selskapsstyring og kontroll.

Resultatet fra gjennomgangen vil bli offentligjort.