Ny informasjon fra Mattilsynets kjøttkontroll når du leverer slaktedyr

(09.07.21) Mattilsynet har de siste årene jobbet med å få på plass nye digitale løsninger for kjøttkontrollen. Tidligere har Mattilsynet kun gitt informasjon om kassasjoner (deler av dyr eller hele dyr) når du har levert slaktedyr av storfe, småfe og gris. Med ny digital løsning for Mattilsynets kjøttkontroll vil du også få tilsendt informasjon om hva kjøttkontrollen har registrert av forhold som kan ha betydning for dyrehelse, dyrevelferd eller merking.

Ordningen er tatt i bruk av kjøttkontrollen på et fåtall slakterier fra slutten av juni. For Nortura-slakterier vil Mattilsynets kjøttkontroller tidligst ta ordningen i bruk fra midten av august.

Kjøttkontrollapporten vil nå inneholde mer informasjon til deg som dyreeier, blant annet om observasjoner om tilstanden til dyra og om forhold som kan ha betydning for dyrevelferden.

Du har rett på informasjon om det Mattilsynet registrerer på dine dyr. Registreringene er ikke et vedtak fra Mattilsynet, og det er ikke uttalerett eller klagerett på registreringen. Registeringene vil gjelde både observasjoner gjort på levende dyr på slaktefjøset og på slakteskrotten, rapporten vil også inneholde bilder der dette er relevant.

Er det åpenbart feilaktige registreringer har du likevel anledning til å be om å få de slettet.

Se mer på Mattilsynets sider