Ny samfunnsrapport fra Nortura

(25.06.21) Nå er Norturas samfunnsrapport for 2020 tilgjengelig. Rapporten viser hvordan vi jobber med bærekraft gjennom hele verdikjeden og hvor vi i 2020 iverksatte nye tiltak for å redusere klimautslipp, fase ut fossil plast i vår emballasje, redusere matsvinn og bidra til full ressursutnyttelse av våre råvarer – som er bra for miljøet og bra for lønnsomheten til den norske bonden.

Nortura Samfunnsrapport 2020

Den fjerde samfunnsrapporten i rekken er en betydelig utvidet rapport som både viser målsettinger og resultater i selskapets arbeid med bærekraft. Rapporten viser hvordan Nortura bruker alle ressurser gjennom verdikjeden vår – fra å forsyne dagligvare- og proffmarkedet med gode råvarer til å kunne gjenvinne restråstoff eller utnytte avfall til biogass-produksjon. Som et av landets største matvareprodusenter, og representant for 17 300 norske bønder, har vi økende fokus på bærekraft.

- Nortura har en sammensatt og omfattende verdikjede som strekker seg fra bondegården og fram til butikken. Vi arbeider hele veien for mer bærekraftige løsninger. Åpenhet og god rapportering er en viktig del av bærekraftarbeidet, konsernsjef Anne Marit Panengstuen.

Samfunnsrapporten 2020 viser blant annet hvilke tiltak som er iverksatt for å redusere klimautslipp både hos bonden og i industrien, hvordan vi jobber med plast og emballasje, kutter matsvinn og håndterer avfall. Men også hvordan selskapet jobber med helse gjennom salt og fett-reduksjon i mat, hvordan vi jobber med mattrygghet, med HMS hos ansatte og bedre dyrevelferd.

Her finner du hele Samfunnsrapporten 2020

Relatert informasjon (ekstern)