Prisløyper 1. halvår 2021

(Oppdatert 06.05.21) Konsernstyret i Nortura vedtok 20. oktober 2020 Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, lam og egg for 1. halvår 2021. Fra og med mandag 17. mai 2021 økes engrosprisen for alle klasser av sau og ung sau. I gjennomsnitt er økningen på ca. 8 kr/kg, se tabell i saken.

Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene:

Prisløype storfe:

Mandag 4. januar (uke 1): Engrospris opp 0,90 kr/kg
Mandag 1. mars (uke 9): Engrospris ned 1,30 kr/kg
Mandag 5. april (uke 14): Engrospris opp 0,80 kr/kg
Mandag 19. april (uke 16): Engrospris opp 0,70 kr/kg
Mandag 3. mai (uke 18): Engrospris opp 0,70 kr/kg


Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2021 som vil være kr 1,50 per kg høyere enn for 2. halvår 2020.

Prisløype lam:

Mandag 4. januar (uke 1): Engrospris opp 1,30 kr/kg
Mandag 1. februar (uke 5): Engrospris opp 1,30 kr/kg
Mandag 1. mars (uke 9): Engrospris opp 1,30 kr/kg
Mandag 31. mai (uke 22): Engrospris opp 4,00 kr/kg


Samlet gir dette som tidligere varslet en gjennomsnittlig engrospris for 1. halvår 2021 som vil være kr 0,50 per kg høyere enn for 2. halvår 2020.

Se fullstendig oversikt for lam og sau

Prisløype sau:

Prisen for sau økes for alle klasser unntatt O fra 1. januar 2021. Prisforskjellen mellom klassene reflekterer verdien de ulike kvalitetene har inn i videreforedling. 

06.05.21: Fra og med mandag 17. mai 2021 økes engrosprisen for alle klasser av sau og ung sau. I gjennomsnitt er økningen på ca. 8 kr/kg. Generelt økes prisen mest for de beste kvalitetene. Samtidig er prisene harmonert slik at prisdifferansen mellom sau og ung sau er lik for alle klasser.

Prisløype egg:

Det er ingen planlagte prisendringer for egg. 

Prisløype/prisprognose gris:

17.03.21: For å oppnå et prisuttak for gris i avtaleåret 2020/2021 mest mulig i samsvar med målpris, gjøres følgende endring i prisløypa:  

  • Fra mandag 5. april (uke 14): Engrospris opp 0,20 kr/kg.

 

Hvordan blir avregningsprisen

Avregningsprisene følger endringene i engrospris, men det kan avvike ved eventuelt endrede biproduktverdier, hud- og skinnverdier, slaktekostnader etc.

Endringer i omsetningsavgiftgrunntilskuddekstra avtaletillegg storfe etc. kommer også utenom (ekstra avtaletillegg ligger i leveringsvilkår som krever innlogging).

Prisløyper

Prisløypene utformes med tanke å oppnå best mulig balanse mellom tilbud og etterspørsel gjennom året, gjennom å flytte slakting fra overskudds- til underskuddsperioder.

God balanse i markedet gir grunnlag for å ta ut en høyere pris. Det å skjære og omsette mest mulig av kjøttet ferskt er dessuten kostnadsbesparende i industrien. Og sist men ikke minst, det er med på å redusere reguleringskostnadene som bonden betaler gjennom omsetningsavgiften.