Satser stort på beinrester av norsk kylling

(23.06.21) Det nye anlegget Bioco i Indre Østfold er blant de første i verden som lykkes med å gjøre bein-råstoff fra kylling og kalkun om til høyverdige proteiner gjennom rør-hydrolyse. Det nye selskapet merker allerede internasjonal etterspørsel og har begynt eksport av proteinprodukter til det amerikanske markedet.

Onsdag 23. juni besøkte landbruks- og matminister Olaug Bollestad det nye Bioco-anlegget på Hærland i Indre Østfold, i et besøk som samtidig markerte en forsinket åpning av anlegget. Anlegget mottar skjærebein fra kylling- og kalkunproduksjonen fra Norturas fjørfeanlegg via rør. Råstoffet foredles gjennom en høyteknologisk prosess, kontinuerlig enzymatisk hydrolyse, og kommer ut som høyverdige proteiner, fett og mineraler som tas hurtig opp av kroppen

– Dette er ressursutnyttelse og bærekraft i praksis. Vi har tatt i bruk en unik teknologi som gjør at vi kan produsere høyverdige hydrolyserte proteiner og fett av kylling- og kalkunråstoff som tidligere ikke ble brukt til mat, forklarer Eirik Pallin, daglig leder i Bioco.

Norilia, som er Bioco sin salgskanal, har flere produkter på vei inn i det amerikanske markedet, blant annet en buljongmiks som selges som kosttilskudd. I samarbeid med en norsk chips-produsent har de også utviklet potetchips fritert i kylling olje. Målet er å få produktet ut på det amerikanske markedet.

– Vi har valgt å satse i USA fordi vi har et konkurransefortrinn i at den norske kyllingen har en dyrehelse og dyrevelferd i verdenstoppen og det er et marked i vekst. Det er hverken genmodifisering eller hormonpåvirkning i norsk produksjon, og svært lav antibiotika-bruk. Det er det mange som er opptatt av, og det er med på å gjøre produktene våre attraktive, sier Morten Sollerud daglig leder i Norilia.

Det er Norilia, Nortura og Felleskjøpet som står bak anlegget til Bioco, som er et nytt og moderne bioteknologisk prosess-anlegg.

Bærekraftig landbruk

Landbruket har alltid jobbet med å utnytte ressursene man har til rådighet i Norge på en best mulig måte. Med Bioco som er et resultat av betydelige investeringer i forskning og utvikling, tas ressursutnyttelsen flere steg videre og bidrar til viktig norsk proteinproduksjon.

– Proteiner er avgjørende byggesteiner i all mat. Felleskjøpet, som er Norges største produsent av fôr til husdyr og kjæledyr, får nå høyverdige proteiner og fett levert fra Bioco som allerede brukes i de fleste kjæledyrfôrene våre. Dette er med å øke mengden norske råvarer i vårt fôr. Kjæledyrmarkedet er i sterk utvikling og det stilles høye krav til råvarer og kvalitet. Med tilgang på gode råvarer fra Bioco er vi rustet til å levere premium-produkter både i det norske og det svenske markedet, sier Jo Anders Moflag, leder av forretningsutvikling i Felleskjøpet Agri.

Nortura-eide Norilia ser også på produkter fra Bioco rettet mot det norske markedet.

– Vi ser stadig på nye muligheter. Bioco fremstiller norske høyverdige proteiner med unike egenskaper, som blant annet kan benyttes i proteinberikelse i sportsernæring og i andre helseprodukter. Vi har også vært med i et prosjekt som jobber for proteinberikelse av mat til eldre, forklarer Morten Sollerud, daglig leder i Norilia.

Handler om å utnytte alle delene av dyret

Norilia håndterer i dag alle sidestrømmene fra kjøtt- og eggproduksjonen til Nortura.

– For oss handler dette om å utnytte alle delene av dyret og alle ressursene på best mulig måte, slik at bonden får høyest mulig verdig for råvarene sine, sier Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura.

Bein fra kylling- og kalkunproduksjonen ved Nortura Hærland går via rør inn til Bioco. At dette videreforedles på samme sted gir en positiv sideeffekt i form av noe mindre behov for transport av restråstoff ut fra anlegget, fordi proteinene tar vesentlig mindre plass enn det fjørfebein gjorde.

– Vi reduserer transporter ut fra Hærland med ca. 145 lastebiler i året, så det gir også en miljøgevinst i form av reduserte transport, sier Lars Ove Flaten, som er fabrikksjef på Nortura Hærland.

Ministeren fikk omvisning på Bioco-anlegget
Ministeren fikk omvisning på Bioco-anlegget

Inne i fabrikken

 

FAKTA BIOCO:

  • Bioco er et bioteknologi- og bioraffineringsselskap lokalisert på Hærland.
  • Selskapet eies av Norturas datterselskap Norilia og Felleskjøpet.
  • Det er Norturas datterselskap Norilia som er ansvarlig for forskning, produktutvikling, salg og markedsutvikling av alle Bioco-produkter.
  • Anlegget produserer høyverdige proteiner, fett og mineraler av bein fra kylling- og kalkunproduksjon.
  • Anleggets prosesslinje er den første, og så langt kjent eneste, prosesslinje for kontinuerlig enzymatisk hydrolyse i rør som er etablert i kjøttindustrien.
  • Bioco utnytter alle ressurser i råstoffet og de eneste utslippene utover produktene er vann og damp.
  • Nortura og Felleskjøpet har investert over 123 millioner kroner i Bioco-anlegget, og selskapet har også fått investeringstøtte fra Innovasjon Norge på om lag 15 millioner kroner.

 

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)