Valgkomiteen ønsker Trine på topp i Nortura

(05.03.21) Hun beskrives som lyttende, samlende, og som en god og tydelig leder for styret og selskapet. Trine Hasvang Vaag er innstilt til sin femte periode som styreleder i Nortura.

Valgkomiteens innstilling til Nortura-styret er klar. Den setter Trine Hasvang Vaag på topp, og Jan Erik Fløtre som ny nestleder. Fløtre er inne i sin tredje periode i styret og kjenner dermed selskapet godt. Vaag går inn i sin femte periode som styreleder.

Har vektlagt kontinuitet

En klar arbeidsinstruks fra årsmøtene i 2018 og 2019, om å snu hver stein og legge en helhetlig plan for Nortura, gjør at det kan komme store og utfordrende beslutninger fremover.

Konsernstyret med Trine i spissen har sammen med ledelsen kommet godt i gang med oppdraget. Allerede nå ser vi resultater i form av styrket økonomi, men vi er i en situasjon der vi ikke kan senke skuldrene, sier leder Bente Solenes i valgkomiteen.

Valgkomiteen er opptatt av-, og har vektlagt kontinuitet i kombinasjon med utfyllende kompetanse når de har vurdert kandidater til kjøtt- og eggsamvirket.

Av den grunn er også Merethe Sund og Tone Steinsland innstilt for en ny periode i Nortura-styret.

Bente erstattes av en ny Bente

Som kjent har mangeårige styremedlem Bente Roer meldt fra at hun ikke er disponibel for flere år i Nortura-styret. Det samme gjelder Steffen Skolseg.

To nye ansikt kan derfor være på vei inn i konsernstyret. Som nye styremedlemmer innstilles Bente Borgen fra Hundorp i Sør-Fron og Tronn Olaf Flittie fra Lora i Lesja.

Begge har gode personlige egenskaper og vil med sin kompetanse og erfaring bidra positivt til å styrke styret, mener Solenes i valgkomiteen.

Hun ønsker å understreke at utfyllende kompetanse i år har vært viktigere enn både geografi og dyreslag, som resulterer i noe ujevn fordeling på disse.

Vi har tillit til at konsernstyret likevel ivaretar eiernes totale interesser, sier Solenes.

Litt om Bente Borgen (42)

Bente Borgen

 • Melkeprodusent i Sør-Fron og digitaliseringsrådgiver i Ringebu Kommune.
 • Har jobbet 10 år i Nortura med ulike prosjekter som livdyrportal og sauekontrollen.
 • Bakgrunn som lærer innen innendørsmekanisering og bygningsplanlegging på Høgskolen i Trøndelag.
 • Utdanning: Master i ledelse og høyskolekandidat i husdyrbruk.
 • Verv: AU-leder i Tine Sør -Fron og aktiv i Bygdeungdomslaget
 • Stikkord om Bente: Brenner for samvirket, opptatt av å få med de unge, og trigges av de «strie». Trives med å drive prosesser, sette mål og få folk til å samarbeide. Har erfaring med endringsledelse. Er ydmyk, og tar ikke størst plass, men sier sin mening. Liker struktur, og er lydhør for endringer.

Litt om Tronn Olaf Flittie (42)

Tronn Olaf Flittie

 • Driver med kjøttproduksjon på Lesja, har kjøpt og bygget opp gård som har ligget brakk siden 70-tallet. Er nå klar for å bygge ny fjøs.
 • Jobber som assisterende direktør økonomi i Post Nord.
 • Utdanning: mastergrad i regnskap og revisjon, statsautorisert revisor
 • Verv: Har erfaring som styremedlem i Lesja Bulldozerlag, Lesja Innkjøpslag og AS Eidefoss, hvor han nå er nestleder.
 • Stikkord om Tronn: Har samvirke i ryggmargen, er opptatt av matproduksjon i hele landet, og synes det er viktig med god kommunikasjon og at det er berikende å ha kontakt med eiere. Han liker å tenke helhetlig, er opptatt av å styrke merkevarene Gilde og Prior, og omtaler seg som født diplomat og jordnær. Han er ydmyk overfor andres mening, men sier hva han mener.

Kontaktperson:

Bente Solenes, leder i valgkomiteen. Telefon: 41325752.

Relatert informasjon

Relatert informasjon (ekstern)