PGE for storfe, gris, lam og egg for 2. halvår 2022

(23.05.22) Konsernstyret i Nortura har i dag fastsatt Planlagt gjennomsnittlig engrospris (PGE) for storfe, gris, lam og egg for 2. halvår 2022 innenfor volummodellen.

Markedet for sau og lam er i god balanse og produksjonen er på et riktig nivå. Det er stor overproduksjon av egg og ikke rom for nyetableringer. For storfe forventes høy innfrysning til høsten, mens det er en liten underdekning av gris.

Storfe:

Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe i 2. halvår 2022 til kr 74,80 per kg. Dette er en økning på kr 4,00 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Gris:

Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for gris i 2. halvår 2022 til kr 41,50 per kg. Dette er en økning på kr 3,00 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Lam:

Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for lam i 2. halvår 2022 til kr 78,50 per kg. Dette er en økning på kr 5,00 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Egg:

Nortura fastsetter Planlagt gjennomsnittlig engrospris for egg i 2. halvår 2022 til kr 23,00 per kg. Dette er en økning på kr 0,80 per kg i forhold til gjeldende Planlagt gjennomsnittlig engrospris.

Prisløyper:

Det vil bli informert om prisløyper for storfe, gris, lam og egg med det første, og innen fristen for varsling.

Grunnlagsdokument for prissetting publiseres på Totalmarked.nortura.no innen kort tid.

 

Hva er PGE?

Planlagt Gjennomsnittlig Engrospris (PGE) er den halvårlige gjennomsnittsprisen på hele slakt og egg. Engrosprisen er lik enten det selges til industrikunder eller går videre til foredling i Nortura. 

Se mer i egen sak