Premiert slakting av kalv – alle plassene er fylt opp

(Oppdatert 11.12.23) Formålet med premiert kalveslakting er å redusere tilførsler av storfe i slutten av 2024 og begynnelsen av 2025. Det slaktes normalt en del kalv som inngår i ordinære varestrømmer. Nå er det behov for å øke kalveslaktingen noe for å oppnå markedsbalanse raskere. Alle plassene til premiert slakting av kalv er nå fylt opp!

Illustrasjonsbilde av kalv og bonde. Foto: Håvard Simonsen

Da er alle plassene til premiert slakting av kalv fylt opp, og vi takker for stort engasjement. 

Det vil fortsatt være mulig å stå på venteliste til ukene over nyttår. Har du meldt inn kalv så kan du gå inn på Min Side for å se at individene stemmer overens med det som er meldt inn.

Minner om at kalvene kan hentes 1 uke før/etter basisuke, og kalvene må være avvent ved levering.

Om ordningen

Tiltaket gjelder kalv med alder 77 dager tom 168 på slaktedato (11-24 uker). Bonden vil få en kompensasjon på kr 2.000,- i tillegg til ordinært slakteoppgjør for hver kalv. Tiltaket gjelder for inntil 5000 kalv. Antallet fordeles mellom Nortura og KLF –slakteriene etter markedsandeler. Nortura skal derfor slakte 3500 kalv i perioden.

Tiltaket gjelder fra slutten av november 2023 og ut mars 2024. Det blir fortløpende vurdert hvor mange kalv som ukentlig kan slaktes på ordningen. Tiltaket blir et «første mann til mølla» prinsipp.

Praktisk informasjon

Første uke med premiert kalveslakting er uke 48, mandag 27. november. Kalvene kan meldes inn til slakt fra mandag 6. november kl. 08:00 (uke 45). Det godkjennes ingen innmeldinger før dette tidspunktet, verken på e-post eller telefon.

 • Det er en øvrig grense på 350 kalv pr uke som slaktes hos Nortura.
 • Det må minimum meldes på to kalver pr levering.
 • Det er ikke mulighet for å ta kalv i retur på denne ordningen.
 • Innmeldingsfrist er 3 uker før ønsket basisuke
 • Slakting av kalv gjennom ordningen i 2023 vil være: uke 48, uke 49 og uke 50.
 • Slakting av i 2024 blir fra uke 1 til og med uke 13, 2024.

Åpningstider for innmelding: hverdager kl. 08:00 – 15:00

Innmelding av kalv skal gjøres på telefon eller e-post:

Innmeldinger eller henvendelser gjennom andre kanaler, vil ikke aksepteres.

Viktig informasjon

 • Kalven skal være avvent og kan ta til seg grovfôr ved innmelding på denne ordningen. Ved hensyn til eventuell fôring på slakteriet.
 • Kalv skal være registrert med riktig informasjon i husdyrregisteret og forskriftsmessig merket.
 • Det er opp til produsent/leverandør å sikre at kalven er berettiget kompensasjonen på kr 2000,- i henhold til kravspesifikasjonene.
 • Kalven må være innenfor aldersintervallet ved slaktetidspunkt. Blir kalven for gammel ved slaktetidspunkt, vil det ikke utbetales tillegg på kr 2000,-
 • Det vil ikke betales avtaletillegg eller puljetillegg for kalv som slaktes gjennom ordningen. Her er det bare mulig å oppnå kompensasjon på kr 2000,- pr kalv og ordinært slakteoppgjør.
 • Henteuke kan flyttes en uke før og etter basisuke (ønsket henteuke). Har Nortura behov for ny henteuke utover avtaleperioden, vil antall uker utover avtale kompenseres med kr 1,00 pr kg. Dette er for antall uke det skyves utover avtale, Nortura har behov for det og bonde/leverandør aksepterer ny henteuke.
 • Ordningen er for all kalv med alder f.o.m. 77 dager tom 168 på slaktedato (11-24 uker)

For nærmere informasjon om tiltaket se Totalmarked kjøtt og egg