Statusmelding fôringsdyr og prisendringer livdyr fra Nortura

Ekstra Nortura livdyrnytt august

(21.08.23) Ikke uventa blir det en del korrigeringer på pris på fôringsdyr fra 21. august. Dette pga endringene i engrospris storfe fra samme dato. Videre er det allerede vedtatt en prisløype for storfe som vil utløse en ny prisjustering på fôringsdyr fra 1. oktober. Nye priser på kalv og fôringsdyr vil bli lagt ut på våre sider med det første.

Sommer er på hell i det meste av landet. Mange kan oppleve fantastiske dager fremover, men selv om varme, nedbør og dagslys er på normalen mange steder vil våre inn- og utmarksbeiter reduseres betydelig fremover.

Mange har vinter/vårfødde kalver gående med mor ennå. Svært mye av disse skal formidles i løpet av kommende sesong. Med sesongen 2022 frisk i minne husker vi at svært mange valgte å vente med levering av fôringsdyr til etter 1. oktober.

For svært mange vil det være fornuftig å skille kalv og mordyr nå, og fôringsdyr meldes inn for henting før 1. oktober. Kalv/fôringsdyr får den påkrevde tida med tilvenning av kraftfôr og grovfôr uten mora i nærheten. Om kalv/fôringsdyr skal til egen fremfôring så vil dette gi en god tilvekst, og dyra kan slaktes forsommer/sommer 2024. Og mordyra sendes på beite igjen, og kan ha som en liten «ferie» før disse endelig settes inn når beitesesong er helt slutt.

Vår og sommer 2023 har vært noe spesiell for mange, vi formidlere er spente på hvordan markedsbalansen denne høsten blir. Sesongen 2022 viste klart at med fleksibilitet og planlegging lar det meste seg løse. I det meste av landet har vi nå noe underskudd på fôringsdyr, men dette kan endre seg fort. Vi oppfordrer dere som skal selge fôringsdyr i høst å melde på disse nå.

Nye priser på kalv og fôringsdyr

Med vennlig hilsen
Odd Finnesand
Fagsjef livdyr Nortura

Relatert informasjon