Livdyrnytt fra Nortura – juni 2024

(07.06.24) – Juni er vel definert som sommer uavhengig av vær og region i landet. Noen trenger nedbør snart, andre har fått så det holder. Felles for alle er at vi ønsker en god sommer med passelige mengder soltimer, regn og varme, sier Odd Finnesand, fagsjef livdyr Nortura.

Fôringsdyr storfe og gris - illustrasjonsbilde til livdyrnytt

Ikke uventa har nyheten om «frislipp» av melkekvoter ført til økt interesse for avlsdyr melk, dette bør være dyr som enten er lakterende nå eller er drektig med kalving sommer/høst. Med unntak av noen få kvige-oppdrettere er normalt selger av avlsdyr melk også melkeprodusent. Disse har selvsagt fått samme mulighet som andre. Med mye av rekrutteringsdyra på beite, bedre plass i fjøset gir dette en mulighet for mange til å øke melkeproduksjon nå i beitesesongen.

Nortura skal selvsagt formidle alt som blir meldt inn av kurant kvalitet. Ofte finnes sikkert kjøper helt i nærområdet.

Vi vil videre oppfordre alle til å kontakte veterinær slik at dyra/besetning er kontrollert før avreise.

Storfe – status per kategori

Fôringsdyr

Forsiktig økende underskudd totalt. Normalt vil underskuddet øke frem mot beiteslutt og innsett. – Vi oppfordrer alle til å melde inn så snart dere har fôringsdyr klare for levering, mange vet allerede nå når årets beitesesong er over, sier Finnesand.

Via Min side kan det meldes inn dyr fra nå og utover sommer/høst. God planleggingshorisont reduserer fraktbehov.

Våre forbrukere vil etterspørre Gilde og norskprodusert storfekjøtt også i tiden fremover!

Markedssituasjon

Nord underskudd fôringsokser og fôringskviger
Midt noe underskudd okse, overskudd kvige
Øst  mindre underskudd okse, overskudd kvige
Vest underskudd fôringsokse, overskudd kvige

Avlsdyr kjøtt

Formidling av avlsokser er en intens øvelse vinter/vår i hele landet, de aller fleste har nå fått på plass oksen som trengs. Ellers er det gode innmeldinger av både ungdyr og drektige, spesielt tungrase. Spesielt Øst og Vest har et stort utvalg, fra avvikling.

Ofte kan rekruteringsdyr eller avlsokse være helt i nærheten, formidlere har en god oversikt. Innkjøp av avlsdyr medfører risiko, begrens dette med å stille krav om veterinærattest, tenk også på hvordan denne fraktes fra selger til kjøper.

Markedssituasjon

Nord balanse
Midt overskudd alle kategorier
Øst overskudd spesielt drektige lett/tungrase
Vest overskudd drektig tungrase (avvikling), ellers ca. balanse, underskudd noen kategorier

Avlsdyr melk

Denne er rimelig enkel. Interessen for lakterende og drektige dyr med kalving sommer/høst er enorm, meld inn via Min side eller ta kontakt med din formidler. Ofte kan kjøper være i nærheten.

Markedssituasjon

Nord underskudd lakterende og drektig
Midt underskudd lakterende og drektig
Øst  underskudd lakterende og drektig
Vest underskudd lakterende og drektig

Gris – status

– Det er fremdeles slik at markedet for smågris er klart prega av overskudd, sier Finnesand.

Også i 2024 vil en del slaktegrisprodusenter avvikle. Dette er ofte styrt av utslitt driftsbygning/utstyr, generasjonsskifter, manglende spredeareal, manglende interesse, eller økonomi. Så er nok sannheten at det ofte er en kombinasjon av årsaker.

Men bildet er ikke helsvart, for underveis pågår det en del omlegginger fra smågrisproduksjon til slaktegrisproduksjon. Videre er det en del ombygging til slaktegris, pluss noe begrensa nybygging.

Med trygghet kan vi si at det er behov for deg som slaktegrisprodusent. – Tenker du/dere på at dette ville vært spennende, så ta kontakt med tilførselsleder, rådgivere eller formidlere, oppfordrer Finnesand.

– Så altså, næringen er i en «slitende» fase med overskudd av smågris. 75-85 % av smågrisen går på faste avtaler og skaper mindre bryderi. Den uheldige «resten» som ukentlig er avhengig av et fungerende spotmarked har også sine puljer der smågris må selges for å plass, og en velfungerende dyrevelferd. Smågris er det nærmeste vi formidlere kommer «ferskvare», og markedssituasjon for uke 24 er ikke avskrekkende. Men mye tyder på et økende periodisk overskudd igjen.

– Stort sett alle områder vil trenge fleksibilitet og kreative løsninger fra selger/kjøper om vi skal løse denne floken.

Markedssituasjon smågris

Område ordinær SPF
Nord balanse balanse
Midt  balanse balanse
Øst + 180 balanse
Vest  + 1150 - 30

Generelt

Et klart underskudd på fôringsdyr og avlsdyr melk gjør at du som melk- eller ammekuprodusent klart kan melde inn fôringsdyr som står og produserer ekstra arbeid. Har du/dere i tillegg kurante melkedyr så ta kontakt eller meld inn via Min side.

Meld inn over/underskudd på Min side livdyr, og husk, spørsmål angående marked kan avklares med formidler. Ofte er selger/kjøper i nærområdet, og husk veterinærattest.

Riktig god sommer fra oss formidlere!