Salgsvekst på både sau og lam

Lammesesongen 2018

(05.07.18) 2017 var året da Nortura, i samarbeid med kundene sine, virkelig tok tak for å lage grunnlag for en bedret markedssituasjon for sau og lam. Startskuddet gikk på kongressen LAM 2017 der Nortura`s salgsrepresentant satte ambisiøse mål om å økt salg. Vi greide å øke salget med 33 % før fjorårets sesong.

Foto: Kari Mørkve Jordalen

Når vi oppsummerer 2017 i sin helhet, ble fasiten en salgsvekst på 10%. En slik salgsvekst kommer ikke av seg selv. Nortura brukte store ressurser på reklame, kampanjer, produktutvikling og rabatter. Salgsveksten har også hatt sin pris. Sauebonden har opplevd en prisnedgang på over kr 5 per kg på lam og kr 10 per kg på sau. Dette viser hvor dyrt det er blitt med overproduksjon når at alle muligheter for bruk av omsetningsavgift til reguleringseksport er borte, og hele produksjonen må ut i det norske markedet.

Greier vi å holde trykket oppe og opprettholde den ekstraordinære salgsveksten vi hadde på starten av fjoråret inn i 2018? Når vi oppsummerer de fem første månedene, er det gledelig å konstatere at det gjør vi! Vi har en ytterligere salgsøkning i denne perioden på 11 % når det gjelder lam og 1 % når det gjelder sau, totalt 256 tonn eller 9%. Salgsveksten dette året bærer mindre preg av kampanjevirksomhet og "dugnad". Vi har greid å etablere "hverdagslam" som en vare det går 9-10 tonn av hver uke. Salt lammekjøtt er blitt et etablert som et produkt som selges over hele landet. Salget av lam til våre nye landsmenn som ønsker Halal-slakta lam har økt med 13%. Salget av Halal lam utgjør faktisk 6 % av det totale lammesalget hittil i år. Industrisalget har også en veldig positiv utvikling, med en salgsvekst på hele 39% eller 194 tonn. Det kan tyde på at mange industrikunder har bygd ned sine egne lagre og derfor har større behov for å handle med Nortura igjen.

Det gode salget har først og fremst ført til at Nortura sitt lager av skåret sau og lam nærmer seg et nivå der vi ønsker det skal være. Reguleringslagrene av helt slakt hos Nortura Totalmarked er fremdeles for store til at en kan "friskmelde" markedet. Dette gjelder spesielt sau, der en måtte innvilge store rabatter før noen norske aktører endelig meldte interesse for å kjøpe. Vi føler likevel vi er på rett vei, og Nortura sitt vedtak om å holde stabil engrospris på lam er et uttrykk for det.

Lederen i Norsk Sau og Geit oppfordra til å redusere produksjonen med 5% for å komme i bedre markedsbalanse. Statistikk fra Landbruksdirektoratet og slaktestatistikk fra Animalia tyder på at antall søyer sluppet på beite er ca 2 % lågare i år enn i fjor. Dette tyder på at en del har forstått budskapet om at det er lønnsomt for alle å redusere produksjonen litt når det er overskudd i markedet.

Hvilke ønsker har Nortura for årets slaktesesong?

 • Tilførselskurve omtrent som i fjor.
  Årets prisløype på lam skal stimulere til ca samme tilførselskurve som i 2017. Vi fikk inn vel 300 000 lam fra slutten av august og ut september. Dette var litt færre enn i 2016, men nok til at vi hadde markedsdekning gjennom hele september. Årsaken til redusert slakting i starten av sesongen, var nok et større behov for sluttfôring av lam.
 • Slaktevekt på høyde med fjoråret.
  Middel slaktevekt på lam i fjorårets sesong gikk ned hele 0,6 kg til 18,2 kg i forhold til 2016. Slaktevekta bør ikke noe vesentlig lenger ned nå. Vi oppfordrer derfor til sluttfôring dersom det er behov for det, slik at flest mulig av lamma holder Stjernelam-kvalitet. Da holder de også krava til å bli f.eks. pinnekjøttråstoff.
 • Vurdering av om det er mulig å redusere andelen sau av totalleveransen.
  Statistikk fra Sauekontrollen viser at 24 % av søyene er åringer. Dersom andelen åringer kunne reduserer med 2%, ville produksjonen av sau gått ned med ca 600 tonn. Det ville vært et godt bidrag til bedre markedsbalanse på sau. Her må den enkelte vurdere utrangeringsrutinene sine og se på hva som er mulig.
 • Aktivt KSL
  Sørg for aktivt KSL før du melder på dyr. Da kan Nortura bruke slakta i "Nyt Norge" -merka produkt og du unngår stort pristrekk.

Vi håper mange av dere som har sau på utmarksbeite, sanker sau og starter plukkslakting i slutten av august/starten av september, slik at Nortura er med når toget går for de store salgskampanjene for lam i dagligvarebutikkene. For å løfte salget ytterligere, må vi både utnytte sesongene bedre og øke salget av produkt som "Hverdagslam" mellom sesongene.

Da står det igjen å ønske hverandre lykke til med Lammesesongen 2018. Vi skal stå på for å lykkes, fra beite til bord, også denne sesongen!

Roy Albertsen
Regionssjef Midt-Norge
Fagansvar for småfe i Nortura
Finn Avdem
Fagsjef småfe i Nortura

 

» Informasjonsheftet – Lammesesongen 2018, pdf. kb

Informasjonsheftet "Lammesesongen 2018" og det meste av innholdet i heftet finner du i kategoriene under Lammesesongen. Informasjonsheftet sendes til alle småfeleverandører (som leverte over 10 sau/lam i 2017, og nybrukere på sau).