Retur av slakt, nisjeslakt og medlemskjøp

(Oppdatert 03.12.20) Returslakt er en ordning som er etablert for å gi deg som produsent muligheten til å ta hjem eget slakt til forbruk i egen husholdning. Skal du fremby slaktet til andre er det ikke lenger Returslakt, men det vi kaller Nisjeslakt.

Se hvilke krav som gjelder for å levere slakt til Nortura

Utegris/frilandsgris – inntransport og retur

Ullgris – slakting/retur/nisje

ReturslaktReturslakt

Hvis 4-beinte slaktedyr skal tas i retur, må disse meldes inn på egen avtaletype; RETUR. Dette er viktig slik at disse dyra kan tas ut av Norturas egen varestrøm. Du kan til forbruk i egen husholdning, ta i retur inntil 300 kg pr. år samlet for alle dyreslag. Innmelding kan gjøres via Min side eller ved å ringe medlemssenteret.

Småfe merkes med egne signalmerker. For at disse ikke skal falle av må de settes i rett før levering og på en slik måte at de ikke kan hekte seg fast i innredning. Faller signalmerkene av, vil vi ikke kunne skille ut skrottene.

Retur gris må klubbes med leverandørnummer. I tillegg må den klubbes med egen Returklubbe av dyrebilsjåføren. Storfe trenger ingen signalmerker, men må være innmeldt på riktig individ med avtaletypen RETUR.

Hvis du skal ha hele eller deler av dyret i retur, er det ikke mulig å få tillegg for andre avtaletyper for dette slaktedyret.

På grunn av begrenset parteringskapasitet i september og oktober, oppfordrer vi til å unngå retur i denne perioden, spesielt storfe og gris.

Gi sjåføren det ferdig utfylte returskjemaet før han begynner å laste.

Du finner skjemaet her:

» Returskjema Småfe

» Returskjema Storfe 

» Returskjema Gris 

Gjelder det nisje - bruk:

» Følgeskjema nisjeslakt, pdf. 10 kb

Priser i skjemaer gjelder for medlemmer i Nortura, ikke-medlemmer får et påslag på 50 %.

På returskjemaet setter du kryss i ruten for ønsket bearbeiding av slaktet. Her er det opplyst om hvordan vi normalt parterer de enkelte dyreslag, prisen på partering og eventuelle andre tjenester. Det er viktig å lese hele skjemaet før det fylles ut. Legg merke til at det er forskjellige priser for medlemmer og ikkemedlemmer vedrørende partering, frakt m.m.

Nortura vil normalt ta kontakt for å avtale detaljer vedrørende partering og utlevering. Sørg derfor for å påføre Returskjemaet et telefonnummer som du er å treffes på.

For kostnader ut over partering og frakt av returslakt se egen tabell.

Medlemskjøp

Som medlem har du også anledning til å kjøpe produkter eller slakt av andre dyreslag enn du selv leverer. Du bestiller slakt ved en av våre medlemsbutikker.

Nisjeslakt

Formålet med dette er å gi deg som medlem i Nortura en mulighet til å øke verdiskapningen på egen gård med utgangspunkt i eget slakt. For å kunne kjøpe tilbake eget slakt på nisjeavtale må du først inngå en avtale om dette. Du får da en ordinær avregning og kjøper de aktuelle slaktene tilbake til engrospris levert på ditt nærmeste slakteri sin rampe. Ved slakting på nisjeavtale må du kjøpe tilbake hele slakteskrotten. Nortura er kun økonomisk ansvarlig for slaktets aktuelle engrospris.

Se regelverk for nisjeproduksjon i Nortura SA.

Du kan søke om nisjeavtale ved å fylle ut søknadsskjemaet i lenken under (ett av formatene) og sende det til medlem@nortura.no.

» Søknadskjema nisjeslakt - elektronisk skjema

» Søknadskjema nisjeslakt, pdf. 16 kb 

Kontakt medlemssenteret på tlf. 95 51 84 00 om du vil ha mer informasjon.

Hvis 4-beinte slaktedyr skal slaktes som Nisje, må disse meldes inn på egen avtaletype; NISJE. Dette er viktig slik at disse dyra kan tas ut av Norturas egen varestrøm. Innmelding kan gjøres via Min side eller ved å ringe medlemssenteret.

Hvis du skal slakte småfe som Nisje må disse merkes. Signalmerker setter du på de aktuelle dyrene rett før levering. Griser merkes med egen klubbe med teksten NISJE. Sjåfør bistår merking av gris ved henting. Storfe trenger ingen signalmerker, men må være innmeldt på riktig individ med avtaletypen NISJE.

Før innmelding blir gjort må eventuell partering og frakt avtales med returavdelingen på den enkelte fabrikk. Dette er viktig for å avklare kapasitet for partering hos returavdelingen. Det er ikke alle Norturas fabrikker som har mulighet til dette, og de som har det kan ha begrenset kapasitet til partering av nisje i sesongen.

Slaktet skal følges av et eget Følgeskjema nisjeslakt som leveres til sjåfør ferdig utfylt.

» Følgeskjema nisjeslakt, pdf. 10 kb

Retur av skinn og hud

Det er mulig å ta skinn og huder i retur. Når du skal har skinn i retur av småfe, eller hud i retur av storfe må du merke med signalmerker som skal settes på de aktuelle dyra rett før levering. Skal du ha slakt i retur er dette å betegne som risikoslakt, se under. Se om ordningen og skjema for skinn i retur her:

» Felles rutinar for retur av ullne skinn

» Returskjema skinn.pdf

Risikoslakt i retur eller nisje

Den norske kjøttbransje har en retningslinje for sikring av hygienisk råvarekvalitet ved slakting av storfe, sau og gris. Det er gjort en vurdering av hvilke slakteskrotter som kan representere en litt forhøyet risiko.

Dette er:

  • Slakt av storfe, sau eller gris som forurenses betydelig under slakteprosessen
  • Storfe med hygienetrekk i kategori 2 (høy trekksats)
  • Storfe forurenset med fersk møkk, tilsvarende kategori 2
  • Sau som ikke kan klippes reine eller som har svært forurensede bein
  • Sau som slaktes uklipt

Risikosorteringer skal ikke brukes til rå (ikke varmebehandlede) deig- og farseprodukter og spekepølser. Riktig avviksbehandling er industriell varmebehandling eller tilsvarende. Følg anbefalingene i retningslinjen.

Utlevering

Utlevering av returslakt kan skje ved Norturas anlegg eller ved eksterne lokasjoner. Det er viktig at du husker å føre opp utleveringssted på returskjemaet. Grunnet begrensningene med Covid-19 kan utleveringsstedet du vanligvis bruker ikke være tilgjengelig for utlevering av retur- eller nisjeslakt.

Mulige utleveringssteder finner du her:

» Utleveringssteder retur

Kontakt medlemssenteret for spørsmål om dette, fraktkostnader vil påløpe.

Påse at alle dyr er riktig merka i henhold til merkeforskriftene før henting!

» Priser returslakt 

» Anbefaling til produsenter som tar risikoslakt i retur eller nisje
 Tyinlam er en av mange nisjeprodusenter i Norge som kan lage sin egen lokalmat ved hjelp av Nortura.

 

Nortura Medlemssenter: 
Postboks 70, 2360 Rudshøgda
Telefon: 95 51 84 00 (ikke sms)   Faks: 73 56 49 01
Kontakt oss
Personvern
Webredaktør: Svein Bjarne Sommernes