Nortura utbetaler 142 millioner kroner i medlemskapital og renter

(17.06.21) Et benkeforslag fra region Øst og Innlandet om å betale 7,8 millioner i rente på medlemskapital og tilleggsandelsinnskudd, øker den samla utbetalinga fra 135 til 142 millioner kroner til Nortura-bøndene.

Bilde av Bjørn Magnus Tordhol

Når bondens selskap leverer gode resultater, skal det komme bonden til gode. Under Norturas første årsmøtedag  ble det bestemt at konsernet skal utbetale 142 millioner til Norturas eiere.

–   Da styret la fram resultatet for 2020 fikk vi flere signaler fra eierne som mente at renter på medlemskapital burde prioriteres. Dette var én av forutsetningene da ordningen med medlemskapitalkonto opprinnelig ble diskutert og vedtatt, sier Bjørn Magnus Tordhol til Medlem Nortura.

I benkeforslaget fra Tordhol ble det foreslått en nøktern rentesats på 1,5 prosent. Dette tilsvarer 7,8 millioner kroner. Tordhol foreslo at midlene omdisponeres fra avsetning på etterbetalingsfond til renteutbetaling.

–  Vår intensjon er ikke å presse frem en høy rente. Dette er et signal om at prinsippet er viktig for oss som eiere, sier Tordhol.

Forslaget fra region Øst og Innlandet ble vedtatt av årsmøte med 58 mot 15 stemmer.

Utbetales på forsommeren

Det var konsernstyret som tidligere i år innstilte på å utbetale 135 millioner kroner i medlemskapital til Norturas eiere. Dette med bakgrunn i årsresultatet for 2020, som viser at økonomien i Nortura er på rett vei.

Medlemskapital er tidligere avsatt overskuddet i selskapet, som er satt av på hver enkelt produsents individuelle medlemskapitalkonto. Den beregnes ut fra samhandlinga som hvert enkelt medlem har hatt med Nortura det året som pengene ble avsatt, og er bundet i minst sju år.

Medlemskapitalen som nå skal betales ut til Nortura-bonden, ble avsatt for regnskapsårene 2011 og 2012.

–  ­Det betyr at dersom du var medlem og leverte til Nortura i løpet av 2011 og 2012, så kan du vente deg en utbetaling i løpet av forsommeren, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

 

Dette er medlemskapital

  • Medlemskapital er tidligere avsatt overskuddet i selskapet, som er satt av på hver enkelt produsents individuelle medlemskapitalkonto.
  • Medlemskapitalen beregnes ut fra samhandlinga som hvert enkelt medlem har hatt med Nortura det året som pengene ble avsatt, og er bundet i minst sju år.
  • Ordningen ble innført i 2010 og første mulige utbetaling var i 2017. Da ble det utbetalt rett i underkant av 62 millioner kroner.
  • Det ble ikke utbetalt medlemskapital i 2018, 2019 eller 2020.
  • Nå utbetaler Nortura medlemskapital for to år samtidig.
  • Det er medlemskapital for årene 2011 og 2012 som utbetales.