Cyberangrepet - Status innmelding, slakting og avregning

(27.12.21) Siden cyberangrep på Nortura ble oppdaget den 21. desember har det vært jobbet på høygir i hele jula med å finne midlertidige løsninger. Vi gjør alt vi kan for at dette skal få minst mulig konsekvenser både for dere som skal levere dyr til slakt og for våre kunder i andre enden.

  • Vi har nå kartlagt alle som skulle slakte fra 22. desember og nå i romjula, inkl. opplysninger om når dyr seinest må ut av hensyn til dyrevelferd (plass).
  • Vi jobber nå med å få opp systemer slik at vi kan planlegge på nytt basert på de opplysningene vi har registrert som følge av angrepet. Målsettingen er å starte opp slakting mandag 3. januar. De som har mest akutt behov prioriteres først. Alle som var planlagt vil bli kontaktet med nytt hentetidspunkt. Hell i uhell så var det begrensede mengder som skulle slaktes i den perioden vi har stopp. Vi vurderer det slik at vi skal ta igjen etterslepet relativt raskt når vi har alternative løsninger for dataflyt på plass.
  • Vi jobber også med å få opp midlertidige innmeldingsløsninger. Så snart dette er testet og kan tas i bruk, vil vi sende ny info på SMS til alle Norturas produsenter.
  • Avregning og utbetaling av gjennomførte transaksjoner (slakt og livdyr) er i gang, men gjennomføres manuelt, så litt forsinkelser må påregnes. Vi prøver også her å sørge for daglige oppdateringer (se lenket artikkel).
  • I de dagene vi har lagt bak oss nå har første prioritet vært kartlegging ut mot dere eiere for å sikre at vi får gjort riktige prioriteringer med de begrensningene vi nå har
  • Henting av egg går fortsatt som planlagt
  • På fjørfekjøtt slaktes det også som planlagt

Se også informasjon i artikkelen Nortura er utsatt for et dataangrep (som oppdateres fra nortura.no)