Prisløyper engrosprisendringer 1. halvår 2022

(Oppdatert 02.02.22) Konsernstyret i Nortura vedtok 18. oktober 2021 planlagt gjennomsnittlig engrospris for storfe, gris, lam og egg for 1. halvår 2022. Konsernstyret vedtok 1. februar 2022 en økning av engrosprisene gjeldene fra mandag 28. februar. Det er satt opp følgende prisløyper for å ta ut de vedtatte prisene.

Med bakgrunn i den ekstraordinære kostnadsøkningen i landbruket har avtalepartene og Omsetningsrådet gitt Nortura muligheten til å fastsette ny planlagt gjennomsnittlig engrospris én gang med virkning for gjenværende del av første halvår 2022.

Konsernstyret i Nortura har vedtatt en økning av engrosprisene gjeldene fra mandag 28. februar.

Prisløype storfe:

Mandag 3. januar (uke 1): Engrospris opp 1,60 kr/kg  
Mandag 28. februar (uke 9): Engrospris opp 0,80 kr/kg  Endring
Mandag 28. mars (uke 13): Engrospris opp 1,30 kr/kg  
Mandag 18. april (uke 16): Engrospris opp 1,30 kr/kg  
Mandag 2. mai (uke 18): Engrospris opp 1,30 kr/kg  

I den opprinnelige prisløypa var det en nedgang på 1,20 kr/kg den 28. februar. Ny planlagt PGE er 70,80 kr/kg. Se fullstendig prisliste for storfe 1. halvår inklusive ekstra avtaletillegg og omsetningsavgift.

Prisløype gris:

Mandag 3. januar (uke 1): Engrospris opp 1,10 kr/kg  
Mandag 28. februar (uke 9): Engrospris opp 2,00 kr/kg Endring

I den opprinnelige prisløypa var det ingen prisendring den 28. februar. Ny planlagt PGE er 38,50 kr/kg. Se plan for avregningspris.

Prisløype lam:

Mandag 3. januar (uke 1): Engrospris opp 2,00 kr/kg  
Mandag 31. januar (uke 5): Engrospris opp 2,00 kr/kg  
Mandag 28. februar (uke 9): Engrospris opp 3,30 kr/kg Endring
Mandag 30. mai (uke 22): Engrospris opp 4,00 kr/kg  

I den opprinnelige prisløypa var det en økning på 1,80 kr/kg den 28. februar. Ny planlagt PGE er 73,50 kr/kg.

Prisløype sau:

Mandag 3. januar (uke 1): Engrospris opp 5,00 kr/kg

Se fullstendig prisliste for småfe 1. halvår inklusive grunntilskudd og omsetningsavgift.

Prisløype egg:

Mandag 3. januar (uke 1): Engrospris opp 0,50 kr/kg  
Mandag 28. februar (uke 9): Engrospris opp 1,00 kr/kg Endring

I den opprinnelige prisløypa var det ingen prisendring den 28. februar. Ny planlagt PGE er 22,20 kr/kg.

 

Hvordan blir avregningsprisen

Endringer i omsetningsavgiftgrunntilskudd, ekstra avtaletillegg storfe etc. kommer også utenom (ekstra avtaletillegg ligger i leveringsvilkår som krever innlogging), også justeringer på grunn av endringer i kostnader eller verdi på hud, skinn, innmat e.l.

Prisløyper

Prisløypene utformes med tanke å oppnå best mulig balanse mellom tilbud og etterspørsel gjennom året, gjennom å flytte slakting fra overskudds- til underskuddsperioder.

God balanse i markedet gir grunnlag for å ta ut en høyere pris. Det å skjære og omsette mest mulig av kjøttet ferskt er dessuten kostnadsbesparende i industrien. Og sist men ikke minst, det er med på å redusere reguleringskostnadene som bonden betaler gjennom omsetningsavgiften.