Fagbibliotek for småfe - Fôring

 • Fôring av sau og lam

  (Ny versjon 11.05.18) Livskraftige lam med god fødselsvekt og søyer med mykje opplagsnæring å mjølke av etter lamming, er målet med god vinterfôring. Alderen på søya, holdet ho er i, talet på foster, og om ho er i låg- eller høgdrektigheits- eller mjølkeperioden avgjer fôringa.

 • Krevjande grovfôrsituasjon

  (26.09.17) 2017 har for mange vore eit krevjande år å lage mykje og godt grovfôr. Vest- og Sørlandet melder om den verste regnsommaren i manns minne. I Nord var det i einskilde område store overvintringsskader. Det betyr at ein del har mindre grovfôr enn vanleg på lager, og kvaliteten kan sikkert også variere. Det betyr at mange bør planlegge innefôringssesongen ekstra godt.

 • Prøv italiensk raigras i år!

  (Sist oppdatert 01.06.17) Ettersom raigraset under våre forhold oftast blir dyrka som eittårig vekst, kan ein la dyra beite på raigraset så lenge dei er ute. Ei undersøking gjennomført av Nibio på oppdrag frå Nortura viser at når lamma får beite på italiensk raigras i tillegg til hå kan ein oppnå høgare tilvekst og betre slaktekvalitet, sjølv når vilkåra for haustbeiting på hå er uvanleg gode.

 • Når er det lurt å bruke ensileringsmiddel?

  (Sist oppdatert 01.06.17) Produksjon av godt grovfôr er ein av dei viktigaste faktorane for å oppnå eit godt økonomisk resultat av sauen. Syrebaserte ensileringsmiddel er i einskilde tilhøve ei nødvendig investering for å oppnå den grovfôrkvaliteten vi ynskjer. Her drøftar vi kva som må til for å få til ei vellykka surfôrgjæring og når det er lurt å bruke syrebaserte ensileringsmiddel.

 • Kor norsk kan kraftfôret bli?

  (07.02.17) Kor norsk kan kraftfôret bli er et foredrag fra kongressen LAM 2017 v/Leidulf Nordang, utviklingssjef drøvtyggarfôr, Felleskjøpet fôrutvikling.

 • Kraftfôr til lam

  (16.08.07, endret 30.07.12) Tilskott av kraftfôr til lam er aktuelt når tilgangen på beite og morsmjølk er for liten til at vi oppnår den tilveksten på lamma som vi ynskjer. Det blir ofte lite mjølk når vaksne søyer går med tre eller fleire lam eller åringar skal gå med tvillingar.

 • Gode råd når sauen sankes fra utmarksbeite

  (16.08.07, endret 30.07.12) Det er viktig å ha en plan for høstsesongen. Noen av lamma må sluttfôres, magre søyer skal legge hold før paring, mens andre søyer er i passelig hold. Påsettlamma skal ha lågere tilvekst enn slaktelam på intensiv sluttfôring. Da gjelder det å være forberedt med ulike typer høstbeite og en bør ha en gjennomtenkt strategi for sluttfôring og plukkslakting av lam. Her kommer noen tips:

 • Forslag til tiltak rundt lamming

  (29.03.12) I forbindelse med klyppinga er det nok flere som har oppdaga at sauen er i magreste laget. Fjoråret med mye regn på sommer og høst ga dårligere kvalitet på beiter og innhøsta fôr enn normalt.

 • Vinterfôringa av sauen - viktigare enn ein trur

  (Oppdatert 03.02.12) Livskraftige lam med passeleg fødselsvekt og søyer med mykje opplagsnæring å mjølke av etter lamming, er målet med god vinterfôring. Alderen på søya, holdet ho er i, talet på foster, og om ho er i låg- eller høgdrektigheitsperiode avgjer fôringa. God vinterfôring er starten på ein vellykka saueår!